Mere vrag-nyt fra Tornby

Vi har tidligere i to indlæg HER og HER skrevet om en skibsside, der drev op på stranden, først ved udløbet af Horsebækken og siden ved udløbet af Yxenbækken.

img_7131a

Nordjyllands Kystmuseum i Frederikshavn har skrevet om vragdelen på deres hjemmeside, og vi citerer:

Der var tale om et betydeligt stykke, med meget kraftige og lange planker, hvor op til 13 sammenhængende bordgange af fribordet var bevaret. Plankerne havde dimensioner på op til 30 cm. i bredden og nogle op til 10 cm. tykke. Skibet, der har været bygget af fyrretræ, havde dobbeltspanter, trænagler og spor efter røstjern – beslag, der har holdt skibets rig. 

Det er ikke mange oplysninger, der gives direkte af sådan et vrag, men dog oplysninger, der sammenholdt med museets registreringer af- og forskning i skibsvrag, kan give en pejling af, hvilket skib, der er skyllet op på stranden i Tornby. Dimensioner og opbygning tyder på et større skib såsom en to-tremastet skonnert, en lille bark eller brig. At tømmeret er fyrretræ viser, at det temmelig sikkert ikke er et dansk skib, men med højere sandsynlighed et norsk, muligvis svensk eller finsk fartøj.

Opbygningsdetaljer som dobbeltspant, trænagler og spor af røstjern giver et bud på en periode sidst i 1800tallet. I kystmuseets forskningsmateriale kendes fire skibe af denne størrelse og byggemateriale, strandet i denne periode på Tornby – eller rettere Købsted Strand, som det helt nøjagtigt er.

Skonnerten Ida Charlotte af Göteborg strandede i 1856 og den norske brig, Flora strandede i 1866. Fra begge skibe blev besætningen reddet af redningsbåden fra Tornby, mens skibene blev til vrag. Flora, der førtes af kaptajn Ole Kruge fra Larvik, på vej fra Hartlepool til København med en last af stenkul, stod helt inde over 2. revle.

Da vraget på stranden ikke bærer navnebræt og kendingsbogstaver, får vi aldrig en helt præcis identifikation, men ved at sammenholde de fysiske data fra fundet på stranden med oplysninger i de skriftlige kilder, kommer vi ganske tæt på med bud på hvilket skib og hvilken historie, der efter 150 år på havets bund, er skyllet op på Tornby Strand.

Sjælden sibirisk fugl i Hirtshals

Copyright Christian Andersen Jensen

Sibirisk jernspurv. Foto: Christian Andersen Jensen

Den 9. november 2016 gik Brian Ravnborg fra Hjørring en tur i området nord for Oceanariet i Hirtshals, mens hans bil var på værksted. Her fandt han en meget sjælden fugl, nemlig en sibirisk jernspurv. Brian fik tilkaldt andre fuglekiggere, og i løbet af formiddagen dukkede der efterhånden folk op fra bl.a. Skagen, Aalborg og endnu længere syd fra. Jeg var så heldig at være én af de første, der så fuglen.

Arten lever i det nordlige Sibirien og tilbringer normalt vinteren i Korea eller Kina. Fundet er det første nordjyske og det ca. tolvte fund i Danmark, og heraf er blot ét ikke fra 2016, nemlig 5/10-1992 Christiansø. Helt usædvanligt er der set mange i det nordvestlige Europa i år, sandsynligvis pga en længerevarende østenvindsperiode i efteråret. Hirtshals-fuglen er dog speciel på den måde, at den har været stationær på samme sted i en længere periode.

Det er fugleart nummer 305, der er set i Hjørring Kommune.

Tilføjelse: Så sent som den 6. februar 2017 var fuglen stadig på plads, men er ikke set siden. Nok over 1000 fuglekiggere fra hele landet samt fra Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Irland, UK, Frankrig, Spanien, Schweiz og Ungarn har været for at se fuglen, og det er lykkedes for de fleste, selv om fuglen flyttede lidt rundt indenfor området.

Nyt land ved Uggerby Strand

På stranden mellem Hirtshals og Uggerby Ås udløb er der igennem sidste mange år sket ændringer i kystens forløb. Ved Kjul Strand er der sket erosion, så flere sommerhuse er faldet i vandet. Ved Uggerby Strand sker der i disse år en øgning af strandens bredde, og det bevirker en spændende udvikling i naturen på stedet.

img_7859a

Her ser man, hvordan en lavning på stranden gradvis bevokses med planter.

img_7857a

En af de første planter er græsarten kryb-hvene, der ses forrest i billedet. Den har lange udløbere. Her ses også dunhammer-planter.

Flere og flere plantearter kommer til, og ved sandfygning stoppes sandet af planterne, så der gradvist dannes små klitter nogle steder.

Denne udvikling vil måske fortsætte, således at der i løbet af nogle år dannes et rimme-dobbe landskab. Rimmerne er de tidligere strandvolde, mens dobberne er de vandfyldte lavninger imellem.

Det er i årenes løb sket, at en voldsom storm har ryddet stranden for bevoksning og derved har sat udviklingen tilbage for nogle år. Under alle omstændigheder er det spændende at følge udviklingen.

Fine røde giftige bær

img_7864a img_7882b

Disse smukke røde bær kan virke fristende at spise, men det er klogest at lade være, for de er nemlig giftige og kan give mavesmerter og andet ubehag. De øverste bær er fra slyngplanten almindelig gedeblad eller kaprifolium. Dens smukke blomster, som også dufter dejligt, ses HER. Den er ret almindelig her på egnen.

De nederste er fra bittersød natskygge, som er en klatreplante i familie med kartoffel og tomat. Den er også ret almindelig på egnen.

Amerikansk sortand ny fugleart for Hjørring Kommune

I dag opdagede Rune Søe Neergaard en amerikansk sortand ved Uggerby Strand. Det er første gang denne art registreres i Hjørring Kommune, hvor den er art nummer 304. Den er i de senere år set en del steder langs de danske kyster. Arten er en søsterart til sortanden, der er almindelig i vore farvande stort set året rundt. Indenfor samme familie ses regelmæssigt fløjlsand ved vore kyster, og enkelte gange er der set brilleand ved Hirtshals. Man kan se Morten Christensens video af fuglen HER.

Dværgfalk på Hirtshals Havn

D46I7993

Foto: Henrik Pedersen

D46I8107

Foto: Henrik Pedersen

Denne dværgfalk fandt Henrik Pedersen i dag på den del af Hirtshals Øststrand, der er inddraget til havneareal. Nogle vandansamlinger tiltrækker vadefugle og måger, og det finder rovfuglene hurtigt ud af. Falken er i gang med at fortære et bytte. Dværgfalken yngler i fjeldegnene nord for os, og vi ser dem hos os som trækgæster. På Færøerne og Island er dværgfalkens navn smyril, og den har givet navn til det islandske rederi Smyril Line, hvis flotte hvide færge Norröna sejler mellem Hirtshals, Færøerne og Island. I rederiets logo indgår hovedet af dværgfalk.