Ny oversigt over dyr i Nordjylland

Her på Tornby Natur kan nu læses en oversigt over pattedyr, padder og krybdyr i Nordjylland, hvilket i dette tilfælde vil sige det tidligere Nordjyllands Amt. Oversigten er i to dele (klik):

Dyr i Nordjylland – generel del

Dyr i Nordjylland – artsdel

Baggrund
I 1986 besluttede vi i redaktionen for den årlige rapport om fugle i Nordjylland at medtage observationer af pattedyr, krybdyr og padder i rapporten, og jeg skrev i nogle år om disse i rapporten.

Jeg fandt ud af, at man måtte søge i mange forskellige kilder for at få oplysninger om dyrenes forekomst, og jeg besluttede, at jeg ville skrive disse oplysninger sammen. Det gjorde jeg, og jeg fik støtte fra Nordjyllands Amt til at udgive rapporten ”Pattedyr i Nordjylland” i 1992.

Rapportens tekst lå som fil i mange år på min PC, men jeg skrev løbende nye oplysninger ind. Jeg har nu redigeret og opdateret oversigten så godt som muligt, ligesom afsnit om padder og krybdyr er tilføjet. Den udgives her som web-publikation i to afsnit: Et generelt afsnit og et artsafsnit. Brug evt. hjemmesidens søgefunktion.
Der er sandsynligvis unøjagtige oplysninger i oversigten, og jeg vil sætte stor pris på, om folk vil skrive til mig på kurt@prentow.dk med korrektioner og eventuel supplerende information.

Rødstrubet sanger er ny fugleart for Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har fået en ny fugleart. Den 13/5 blev nemlig fundet en rødstrubet sanger for enden af Harevej i Nr. Lyngby. Fuglen, som var en han, var på stedet i 2 dage. Det er fugleart nr. 313, som gennem tiden er set i Hjørring Kommune. Se listen her http://tornbynatur.dk/?page_id=801.

Rødstrubet sanger lever normalt i maki-bevoksning ved Middelhavet. Landskabet med lave hyben-, havtorn- og pilebuske på kanten af sommerhusområdet i Nr. Lyngby og det åbne klitterræn kan godt minde om maki. Fuglen hoppede mest rundt nede i buskene, men en gang imellem kom den op og satte sig synligt – og så klikkede fuglekiggernes kameraer ellers lystigt.

Fuglefotografen Henrik Pedersen var som vanligt på plads og har givet os lov til at bringe det fine foto af fuglen her, mens fuglekiggerne fra bl.a. Sjælland og Hanherred er fotograferet af denne artikels forfatter.

Rødstrubet sanger, Nr. Lyngby. Foto: Henrik Pedersen.

Kunstigt fuglefjeld til riderne i Hirtshals

Den fine lille mågeart riden yngler i Danmark kun ved Bulbjerg, på Hanstholm Havn og på Hirtshals Havn. På Hirtshals Havn mangler der ynglepladser til arten, og der er fare for, at den forsvinder som ynglefugl på stedet inden for nogle få år.

Adult ride. Foto: Kurt Prentow

Derfor foreslår de tre erfarne fuglekiggere Anders Østerby, Sune Riis Sørensen og Kurt Prentow, at der gøres noget. Anders er leder af Nordsøen Oceanarium’s skoletjeneste, Sune er biolog og forsker ved DTU Aqua samt naturformidler ved TV2 Bornholm, mens Kurt gennem 33 år var ansat som bibliotekar m.v. ved Nordsøen Forskerpark og er tidligere formand for de nordjyske ornitologer.

De tre har lavet en rapport, hvor de foreslår opsætning af ynglehylder på egnede steder i havnen. Denne metode er med held anvendt i Nordengland i havnebyen Lowestoft. I Hirtshals havn kunne lignende løsning laves på indersiden af østmole-hovedet, men også andre steder ville kunne fungere..

Rider på rede på østmole-hovedet. Her bliver rederne ofte skyllet ned ved sommerstorme. Foto: Kurt Prentow

Havnen kunne måske indtænke en yngleplads til riderne i fremtidige anlægsarbejder på havnen? Hvis ikke riderne skal forsvinde fra havnen hvor de har ynglet siden 1994, er det dog vigtigt, at der handles snart. Bedste yngleår var i 2000, hvor der kom 79 unger på vingerne.

Ung ride. Foto: Kurt Prentow

Både Hjørring Kommune, Hirtshals by og Hirtshals Havn arbejder målrettet frem mod grønnere profiler, og her er et mini-fuglefjeld som foreslået, en oplagt og helt konkret måde at hjælpe naturen og fuglelivet på. Udover at være til gavn for fuglene, vil denne løsning endvidere give et oplagt element til formidling om denne sjældne havfugl og om kolonirugende fugle, som dermed yderligere vil gavne både turister, skoleelever og naturinteresserede.

De tre foreslår i deres oplæg, fondsansøgninger til etableringsudgifter same til arbejdet med at anlægge hyldeafsatser til rederne samt udarbejdelse af formidlingsplancher med mere.

Læs hele rapporten HER

Den smukke blåhals synger i Horne

Sydlig blåhals han. Foto: Kurt Prentow

En han af den sydlige race af blåhals sad til morgen og sang i en pilebusk ved Engbjergvej i Horne, hvor en bæk løber under vejen og der er en lille rørskov.

Efter at denne race af blåhals de senere år har bredt sig op gennem Jylland, besøgte fuglekiggere i 2020 en lang række egnede ynglesteder i kommunen for at se, hvor udbredt racen er blevet i NV-Vendsyssel. Det blev i alt til en halv snes sandsynlige og mulige ynglefund, så vi nu kan konstatere, at den er en etableret ynglefugl i Hjørring Kommune.

Sydlig blåhals han. Foto: Kurt Prentow

Den nordlige race af blåhals kan også ses på egnen. Formodentlig trækker en del over egnen om natten i maj-juni på vej til ynglepladserne i Norge og andre egne i nord og nordøst. Enkelte kan raste hos os, men de ses sjældent, for de er ret sky. Antallet af observerede nordlige blåhalse er faldet igennem de senere årtier.

Igen en sjælden måge i Hirtshals

Bonapartemåge, adult, Hirtshals Havn, 2. december 2020. Foto: Henrik Pedersen

Den 1. december 2020 blev fundet en adult bonapartemåge på Hirtshals Øststrand. Fuglen blev de næste dage set skiftevis på Øststranden og i havnen, og mange fuglekiggere fik den at se.

Bonapartemåge, der er navngivet efter Napoleon Bonapartes nevø, der var naturforsker, lever normalt i Nordamerika, hvor den – som noget usædvanligt for måger – yngler i træer. Udenfor yngletiden holder den på mere normal mågevis til ved vådområder. Den aktuelle fugl var i vinterdragt. I sommerdragt har den voksne fuld en hætte i stil med hættemågens. Bonapartemågen er tydeligt mindre en hættemågen og har anderledes tegninger på undervingerne.

Det er fjerde fund af arten i Hirtshals. De tre tidligere var 7/11 – 3/12 1995 og 5/3 – 7/3 1996 Hirtshals (formodentlig samme fugl), 1/10, 2/10 og 9/10 2004 Hirtshals, 11/10 – 3/12 2011 1 Hirtshals. Ud over disse fund i Hirtshals er der kun yderligere 3 fund i Danmark gennem tiden.

Bonapartemåge, adult, Hirtshals Havn, 2. december 2020. Foto: Henrik Pedersen

Sjælden amerikaner på besøg i Lønstrup

En plettet mudderklire blev set i Lønstrup i dagene 15. – 17. oktober 2020. Den blev ivrigt fotograferet, mens den klatrede rundt på høfdernes store sten for at finde spiselige smådyr. Det var kun tredje fund fra Danmark – og en ny fugleart for Hjørring Kommune

Plettet mudderklire lever egentlig i Nordamerika og skulle have været i Sydamerika i vinter, men den er på én eller anden måde kommet ud af kurs og er endt i Lønstrup.

Plettet mudderklire, Lønstrup, 16/10-2020. Foto: Kurt Prentow
Plettet mudderklire, Lønstrup, 16/10-2020. Foto: Kurt Prentow