Tranebesøg på Russerbakkevej

Denne lille flok traner gæstede i dag en mark ved Tornby Klitplantage ved Russerbakkevej. Tranerne er blevet mere og mere almindelige som ynglefugle i Danmark, og der er ynglepar i den østlige del af Hjørring Kommune. Gennem de senere år ser man også flere og flere strejfende småflokke som nu denne. For få år siden ville det have været et meget usædvanligt syn, og selv om arten er lidt mere almindelig nu om dage, så er det stadig nogle flotte, statelige fugle.

Traner ved Russerbakkevej 7. juni 2017. Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Sommerfuglene er klar til sæsonen

For et par uger siden skrev vi om æg-spind af okkergul pletvinge fra Tornby Klit. Nu er de voksne sommerfugle klar til sæsonen, således i dag flere okkergul pletvinge (se foto nedenfor) og okkergul randøje i klitten. De er ofte lettest at fotografere, når solen kommer frem efter gråvejr. Så soler de sig på varme steder. Den senere tid har også givet arter som admiral, kålsommerfugle, lille ildfugl og tidselsommerfugl.

Overdrevsplanten kornet stenbræk

I maj-juni kan man på græsmarker finde de smukke planter kornet stenbræk. De kræver lys, og derfor findes de især, hvor marker og overdrev græsses af får eller kvæg. De er forholdsvis almindelige på egnede steder i det nordvestlige Vendsyssel i det sene forår og tidlige sommer. Derefter visner de ned.

Smukke gæster på foderbrættet

Vi er så heldige at have besøg af 3-4 dompapper næsten dagligt på foderbrættet, hvor vi fodrer med solsikkefrø. Her ses en han og den svagere farvede hun. Dompappen er én af de fuglearter, der har haft gavn af den tiltagende beplantning, som har fundet sted fra 1900-tallet og frem til i dag. De ses i Danmark både om ynglefugle og som trækgæster nordfra.

Flot fugl spreder sig langs Vestkysten

Ved en undersøgelse af de danske ynglefugle i 1993-96 (Atlas II) blev sortstrubet bynkefugl konstateret ynglende i 11 kvadrater á 5×5 km, som Danmark var inddelt i, primært langs Vestkysten. Nu er en ny ynglefugle-undersøgelse i gang, kaldet Atlas III, og indtil nu er sortstrubet bynkefugl fundet sikkert ynglende i 111 kvadrater. Der er stadig flest langs Vestkysten, men også flere og flere inde i Jylland og på øerne. Langs Vest-Vendsyssels kyst har vi efterhånden en del ynglepar, og her er ét af dem tæt ved Hotel Fyrklit i Hirtshals. Hannen er let kendelig med sine klare farver, mens hunnen er mere uanselig.

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Sommerfuglelarver i klitten

Forleden fotograferede Poul Bastholm Nørgaard en samling larver i spind ved Rævskær. Især den røde “snude” afslører, at der er tale om larver af dagsommerfuglen okkergul pletvinge.

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Når vi kommer hen på foråret, kan man se den flotte okkergul pletvinge som sommerfugl, her fotograferet et tidligere år, hvor den flotte underside ses. Oversiden kan ses HER. Okkergul pletvinge er gået meget tilbage i landet som helhed de sidste årtier, men her i “sommerfugleland” langs Vendsyssels vestkyst er den stadig ret almindelig.

Foto: Kurt Prentow