Smukke gæster på foderbrættet

Vi er så heldige at have besøg af 3-4 dompapper næsten dagligt på foderbrættet, hvor vi fodrer med solsikkefrø. Her ses en han og den svagere farvede hun. Dompappen er én af de fuglearter, der har haft gavn af den tiltagende beplantning, som har fundet sted fra 1900-tallet og frem til i dag. De ses i Danmark både om ynglefugle og som trækgæster nordfra.

Flot fugl spreder sig langs Vestkysten

Ved en undersøgelse af de danske ynglefugle i 1993-96 (Atlas II) blev sortstrubet bynkefugl konstateret ynglende i 11 kvadrater á 5×5 km, som Danmark var inddelt i, primært langs Vestkysten. Nu er en ny ynglefugle-undersøgelse i gang, kaldet Atlas III, og indtil nu er sortstrubet bynkefugl fundet sikkert ynglende i 111 kvadrater. Der er stadig flest langs Vestkysten, men også flere og flere inde i Jylland og på øerne. Langs Vest-Vendsyssels kyst har vi efterhånden en del ynglepar, og her er ét af dem tæt ved Hotel Fyrklit i Hirtshals. Hannen er let kendelig med sine klare farver, mens hunnen er mere uanselig.

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Sommerfuglelarver i klitten

Forleden fotograferede Poul Bastholm Nørgaard en samling larver i spind ved Rævskær. Især den røde “snude” afslører, at der er tale om larver af dagsommerfuglen okkergul pletvinge.

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Når vi kommer hen på foråret, kan man se den flotte okkergul pletvinge som sommerfugl, her fotograferet et tidligere år, hvor den flotte underside ses. Oversiden kan ses HER. Okkergul pletvinge er gået meget tilbage i landet som helhed de sidste årtier, men her i “sommerfugleland” langs Vendsyssels vestkyst er den stadig ret almindelig.

Foto: Kurt Prentow

Forberedelse til haletudser

Så begynder det at ligne forår, og de to skrubtudser her er i gang med forberedelser til æglægning i klitsøerne i Tornby Klit. Jeg kunne løfte dem op, for de var ret sløve i den ret lave temperatur. Det er hannen øverst – sådan foretrækker tudser det! Alt i mens sang rørspurvene, og 5 rørhøge holdt flyveøvelser oven over.

Drama i spætteværkstedet

Under en hyld i en beplantning af bjergfyr fandt jeg en del fyrrekogler. Så kiggede jeg op i hylden, og ganske rigtigt var der nogle grenkløfter, som bar tydeligt spor af at være et spætteværksted. Det er et sted, hvor en spætte har fundet nogle gode grenkløfter, hvor den kan sætte kogler fast, mens den hakker frøene ud.

 Sådan kan man finde spor af dyrene, uden at man ser dem. Men ! – lidt derfra fandt jeg bagefter resterne af spætten – en stor flagspætte – som sikkert var blevet taget af en spurvehøg. Man kan se dens svingfjer samt lidt af de røde undergumpfjer.

Ederfugle året rundt

IMG_8196a

Ved Nordvest-Vendsyssels kyster kan man se ederfugle stort set året rundt. Det er ofte fugle på direkte træk, især forår og efterår, men også fugle der raster her. Både ud for Tornby Strand og Hirtshals Fyr er der stenrev, hvor ederfuglene dykker ned og henter muslinger. Når det blæser kraftigt fra vestlige retninger, flytter mange af fuglene fra fyret ind til læmolen på Hirtshals Havn, hvor de ligger i indsejlingen. Ikke sjældent kommer de også ind i havnen som fuglene her.

IMG_8180a

Fuglene her er hanner i yngledragt, så de forsvinder sikkert i løbet af foråret for at trække til yngleområder på Kattegat-øerne og andre steder. I løbet af sensommeren kommer yngre fugle til vores område. Ederfugle yngler først om  2-årige, og derfor kan de holde et fjumre-år væk fra ynglepladserne. Hannerne blandt disse ungfugle er ret brogede, og mange folk undrer sig over, hvilken slags fugle det er. Så er de gamle hanner lettere at kende. Hunnerne er brunlige, som det ses nedenfor.

IMG_4008a