Vild Gulerod i julis grøftekanter

Tidligere på sommeren var det Kørvel, der stod som blonder langs vejkanterne. De er forlængst afblomstrede, men så kommer nye skærmplanter til, og lige nu er der særligt mange Vild Gulerod man kan glæde sig over. Planten har pælerod, som vore forfædre og -mødre har forædlet til Gulerod. Bladene på den forædlede form ligner da også bladene på den vilde.

Den eftertragtede Linnæa gror i Tornby Klitplantage

Linnæa er en lille plante med smukke blomster, som vokser i nåleskove med mosbund. Den har generelt en nordlig udbredelse, og den er først indvandret til Danmark, efter at nåletræsplantagerne nåede en vis alder. Den findes i Nord- og Vestjylland, Nordsjælland og Bornholm, men er ingen af stederne almindelig. Den findes enkelte steder i Nordvest-Vendsyssel, således i Tversted Plantage og Tornby Klitplantage. Jeg har ledt efter den i flere år, og i dag lykkedes det at se den, da Henriette og Lars fandt den og viste stedet til mig. Der var en pæn bestand, men der var kun få blomstrende skud og nogle afblomstrede. På det første billede ses de karakteristiske dobbelte blomster – til venstre for dem et afblomstret skud. På de nederste billeder ses de krybende stængler med runde blade – sammen med blade af bregnen Engelsød.

Sortbrun Blåfugl i Tornby Klit

Mange sommerfugle-interesserede tager til Tornby Klit i perioden fra midt i juni til midt i juli, for da er det flyvetid for Sortbrun Blåfugl. Denne art findes i Danmark kun i kystområdet mellem Tornby og Skiveren. Arten kan ligne nogle af de andre blåfugle-arter, så man bør bruge en god sommerfuglebog, hvis man vil artsbestemme den sikkert. Sortbrun Blåfugls larver lever på Blodrød Storkenæb, som er særlig talrig i Tornby Klit.

Overside af Sortbrun Blåfugl. Foto: Conny Jensen.

Her ses underside af Sortbrun Blåfugl. Til højre en Dværgblåfugl, som også lever i Tornby Klit. Foto: Conny Jensen.

Blodrød Storkenæb. Foto: KP

Kun få Ride-unger i Hirtshals i 2017

Selv

På dette foto fra vestsiden Duusgaard’s bygning på Hirtshals Vesthavn kan man se 2 beboede reder af Rider. Den på muren til venstre indeholder 1 unge (og en voksen fugl), mens reden til højre i vinduet indeholder 2 unger (med et par voksne fugle siddende ved siden af). Det ses, at fuglene ikke synes at være forstyrrede af de arbejdende på havnen. På østsiden af samme bygning synes der kun at være 1 unge på trods af mange reder.

Disse fire unger er muligvis de eneste tilbageværende Ride-unger på Hirtshals Havn i 2017.  Den 11. juni talte jeg 54 reder med rugende fugle på Vesthavnen: Duusgaard 18 vestsiden, 2 østsiden, Gl. Niels Jensen bygning på Pier II 9, østmolehovedet 25. Flydedokken på Østhavnen ikke optalt på grund af utilgængelighed.

På østmolen er rederne blæst ned i storm, og i de øvrige reder er der ikke unger. Nogle steder ligger de voksne dog stadig på rederne. Det ser således ud til, at der højst kommer 4 unger på vingerne i år.

Sjældne planter i Nørlev Kær

Dansk Botanisk Forening havde i dag tur til Nørlev Kær. Det blev til mange spændende planter, for det er er et artsrigt sted med mange sjældne arter, som kun findes få steder i landet, og både turlederne og mange af deltagerne var dygtige.

Mygblomst. Tre planter står tæt sammen, desværre afblomstrede.

Slangetunge. En sjælden bregneart.

Sort Skæne

Dværgulvefod. Ikke at forveksle med Liden Ulvefod.

Besøg af natsværmeren Duehale

I dag sad en natsværmer og hvilede på vores hus i Tornby. Det var en Duehale, en natsværmer, der kommer flyvende hertil fra Sydeuropa. Den kan så lægge æg her, og den næste generation kan eventuelt trække syd på igen. Desværre kan man på fotoet ikke se dens meget lange snabel, som den suger nektar med, og ej heller de smukke orange tegninger, den har på vingerne. Når den besøger blomsterne, kan den minde om en kolibri. Jeg ved ikke hvad den røde plet i nakken på dyret er for noget, for en sådan plet fremgår ikke af de andre illustrationer jeg har set af arten.