Ramsløg i massevis

Det er blevet meget moderne at bruge planter fra den danske natur i madlavningen, og én af de populæreste planter i den sammenhæng er Ramsløg. Planten smager af hvidløg og kan bruges i mange retter. Hvor man finder så Ramsløg? Ja, det er ofte ligesom spørgsmålet om, hvor man finder kantareller – det er noget man holder for sig selv. Jeg kan dog afsløre, at Ramløg vokser i store mængder inde midt i Tornby, nemlig øst for kirken ned mod Hovedvejen. De blomstrer lige nu. Før man forgriber sig på planterne, bør man lige forvisse sig om, hvorvidt det er tilladt at plukke dem her. I øvrigt ved jeg, at de findes flere andre steder i omegnen.

Virginia-asters i vejkanten

Flere steder på Tornby-Hirtshals egnen ser man i eftersommeren en lyslilla blomst i mængder. Det er Virginia-Asters, som oprindeligt lever i Nordamerika, men som er indført til Danmark, bl.a. som haveplante. Det ser ud som om arten klarer sig fint i naturen. Her står den i vejkanten på Strandvejen ned mod Tornby Strand. Planten minder meget om sin danske søsterart Strandasters, som især findes på østkysten og ved Limfjorden.

Spiselig plante på stranden

Ved udløbet af Liver Å og andre steder ved Vestkysten kan man finde små klynger af Strandsennep. Det er den underart, der hedder Nordsø-Strandsennep. I de indre farvande ser man en anden underart, der hedder Østersø-Strandsennep eller Baltisk Strandsennep. Strandsennep hører til korsblomstfamilien ligesom blandt andet raps, kålarterne og de forskellige sennepsarter, der bruges til at fremstille sennep af. Man kan da også bruge Strandsennep i madlavningen, for eksempel som drys. Arten har en særlig salt sennepssmag. Den kan både bruges til fede fiskeretter og der, hvor man ellers ville bruge sennep. Man kan nøjes med at klippe lidt drys fra planten, så man ikke skader den mere end højst nødvendigt.

Vild Gulerod i julis grøftekanter

Tidligere på sommeren var det Kørvel, der stod som blonder langs vejkanterne. De er forlængst afblomstrede, men så kommer nye skærmplanter til, og lige nu er der særligt mange Vild Gulerod man kan glæde sig over. Planten har pælerod, som vore forfædre og -mødre har forædlet til Gulerod. Bladene på den forædlede form ligner da også bladene på den vilde.

Overdrevsplanten Kornet Stenbræk

I maj-juni kan man på græsmarker finde de smukke planter Kornet Stenbræk. De kræver lys, og derfor findes de især, hvor marker og overdrev græsses af får eller kvæg. De er forholdsvis almindelige på egnede steder – især i kystområderne – i det nordvestlige Vendsyssel i det sene forår og tidlige sommer. Derefter visner de ned.

Nyt land ved Uggerby Strand

På stranden mellem Hirtshals og Uggerby Ås udløb er der igennem sidste mange år sket ændringer i kystens forløb. Ved Kjul Strand er der sket erosion, så flere sommerhuse er faldet i vandet. Ved Uggerby Strand sker der i disse år en øgning af strandens bredde, og det bevirker en spændende udvikling i naturen på stedet.

img_7859a

Her ser man, hvordan en lavning på stranden gradvis bevokses med planter.

img_7857a

En af de første planter er græsarten kryb-hvene, der ses forrest i billedet. Den har lange udløbere. Her ses også dunhammer-planter.

Flere og flere plantearter kommer til, og ved sandfygning stoppes sandet af planterne, så der gradvist dannes små klitter nogle steder.

Denne udvikling vil måske fortsætte, således at der i løbet af nogle år dannes et rimme-dobbe landskab. Rimmerne er de tidligere strandvolde, mens dobberne er de vandfyldte lavninger imellem.

Det er i årenes løb sket, at en voldsom storm har ryddet stranden for bevoksning og derved har sat udviklingen tilbage for nogle år. Under alle omstændigheder er det spændende at følge udviklingen.