Ny oversigt over dyr i Nordjylland

Her på Tornby Natur kan nu læses en oversigt over pattedyr, padder og krybdyr i Nordjylland, hvilket i dette tilfælde vil sige det tidligere Nordjyllands Amt. Oversigten er i to dele (klik):

Dyr i Nordjylland – generel del

Dyr i Nordjylland – artsdel

Baggrund
I 1986 besluttede vi i redaktionen for den årlige rapport om fugle i Nordjylland at medtage observationer af pattedyr, krybdyr og padder i rapporten, og jeg skrev i nogle år om disse i rapporten.

Jeg fandt ud af, at man måtte søge i mange forskellige kilder for at få oplysninger om dyrenes forekomst, og jeg besluttede, at jeg ville skrive disse oplysninger sammen. Det gjorde jeg, og jeg fik støtte fra Nordjyllands Amt til at udgive rapporten ”Pattedyr i Nordjylland” i 1992.

Rapportens tekst lå som fil i mange år på min PC, men jeg skrev løbende nye oplysninger ind. Jeg har nu redigeret og opdateret oversigten så godt som muligt, ligesom afsnit om padder og krybdyr er tilføjet. Den udgives her som web-publikation i to afsnit: Et generelt afsnit og et artsafsnit. Brug evt. hjemmesidens søgefunktion.
Der er sandsynligvis unøjagtige oplysninger i oversigten, og jeg vil sætte stor pris på, om folk vil skrive til mig på kurt@prentow.dk med korrektioner og eventuel supplerende information.