Fugle i Hjørring Kommune

Udarbejdet af Anders Østerby og Kurt Prentow. Fotos: Kurt Prentow.

Liste over de fugle, der er observeret i Hjørring Kommune. Senest opdateret 12/11 2023, hvor antallet af arter kan opgøres til 316. I dette tal er racer ikke medregnet. For sjældne fugle er kun medtaget de fund, der er godkendt af Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg.

Rødstrubet lom  (Gavia stellata)
Almindelig træk- og vintergæst

Sortstrubet lom  (Gavia arctica)
Fåtallig træk- og vintergæst

Islom  (Gavia immer)
Sjælden, næsten årlig trækgæst

Hvidnæbbet lom  (Gavia adamsii)
Sjælden, næsten årlig trækgæst

Toppet lappedykker  (Podiceps cristatus)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst

Gråstrubet lappedykker  (Podiceps grisegena)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst

Nordisk lappedykker  (Podiceps auritus)
Sjælden træk- og vintergæst

Sorthalset lappedykker  (Podiceps nigricollis)
1 fund: 22/8-1998 1 ex. Tversted Strand

Lille lappedykker  (Tachybaptus ruficollis)
Ret almindelig ynglefugl

Sortbrynet albatros  (Thalassarche melanophris)
To fund, men højst sandsynligt samme individ: 18/7 2014 Hirtshals Havn, 7/5 2015 Hirtshals Havn.

Mallemuk  (Fulmarus glacialis)
Sjælden efterårstrækgæst, enkelte gange i større antal, kan af og til ses på andre årstider

Sodfarvet skråpe  (Puffinus griseus)
Sjælden efterårstrækgæst  – stadigt færre fund

Almindelig skråpe  (Puffinus puffinus)
Fåtallig – sjælden trækgæst efterår – stadigt færre fund

Balearerskråpe  (Puffinus mauritanicus)
Første fund 6/11-1996 2 ex. SV Hirtshals, 3 næste fund også fra Hirtshals: 24/4-2009, 17/9-2010, 11/7-2011.

Lille stormsvale  (Hydrobates pelagicus)
Sjælden efterårstrækgæst

Stor stormsvale  (Oceanodroma leucorhoa)
Sjælden efterårstrækgæst. Dog flere fund efteråret 2004.

Topskarv  (Phalacrocorax aristotelis)
Sjælden trækgæst ved Hirtshals Havn.

Skarv (Phalacrocorax carbo): 2 racer

 • Mellemskarv (P. c. sinensis)
  Almindelig gæst året rundt, tiltagende de senere år. Tidligere ynglekoloni i Horne og i 2019 ved Liver Å vest for Vidstrup. I 2020 begyndende koloni ved Sindal. I 2022 ny koloni ved Nørlev.
 • Storskarv (P.c. carbo)
  Ret almindelig træk- og vintergæst

Sule  (Sula bassana)
Almindelig gæst, især forår og efterår, tiltagende i antal de senere år

Rørdrum  (Botaurus stellaris)
Enkelte fund af overvintrende fugl(e) omkring Liver Gamle Å, Tornby. De senere år hørt pauke ved Liver Gamle Å og i rørskoven på Uggerby Strand.

Fiskehejre (Ardea cinerea)
Almindelig træk- og vintergæst. Sporadiske forsøg på kolonidannelse.

Sølvhejre  (Egretta alba)
Første fund: 4/5 1980 1 ex. rst – NV Vandplasken, næste ca. 1998 Hirtshals og syd for Hjørring, 30/4 – 3/5 2002 Tversted, 25/4 2009 Vandplasken. Derefter flere og flere fund, idet arten bliver mere og mere almindelig i landet. Yngler bl.a. nu i Vejlerne.

Silkehejre  (Egretta garzetta)
4 fund: 9/5 2006 2 ex. Vandplasken, 22/5 2011 Varbro Å, 1/9 2014 Vandplasken og 28/9 2019 Sindal Lufthavn.

Tophejre (Ardeola ralloides)
Første fund: 11/11 – 18/11 2023. Nygårds Mølle ved Kvissel (lige på grænsen til Frederikshavn Kommune).

Sort stork  (Ciconia nigra)
Sjælden trækgæst. Kun to fund siden 2000: 27/4 2009 1 trækkende NØ Liver Å’s udløb, 22/9 2018 1 trækkende SV Tårs.

Hvid stork  (Ciconia ciconia)
Sjælden trækgæst, tidligere ynglefugl.

Skestork  (Platalea leucorodia)
Første fund: 28/8-2004 2 ex. Hirtshals Øststrand. Fra 2010 – 2016 og frem 6-7 fund. Arten yngler efterhånden i pænt antal flere steder i Jylland, og fuglene strejfer rundt.

Knopsvane  (Cygnus olor)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst.

Sangsvane  (Cygnus cygnus)
Almindelig trækgæst. Ses især raste i Gårdbogård – Sørig-området.

Pibesvane  (Cygnus columbianus)
Fåtallig trækgæst. Ses indimellem raste i Gårdbogård – Sørig-området.

Grågås  (Anser anser)
Almindelig ynglefugl og almindelig trækgæst. Er blevet gradvist mere og mere almindelig de sidste 20-25 år.

Kortnæbbet gås  (Anser brachyrhynchus)
Almindelig efterårstrækgæst, de senere år også ret almindelig forårstrækgæst.

Blisgås (Anser albifrons)
Fåtallig trækgæst, især i de senere år

Tajgasædgås  (Anser fabalis)
Fåtallig trækgæst.

Tundrasædgås  (Anser serrirostris)
Fåtallig trækgæst

Indisk gås (Anser indicus)
Første fund 17/4 2010 trækkende Hirtshals Fyr. Siden set 3-4 gange. En art, der er indført i Europa og nu yngler i det fri.

Canadagås  (Branta canadensis)
Fåtallig-sjælden træk- og vintergæst.

Bramgås (Branta leucopsis)
Sjælden trækgæst – enkelte fund. Er blevet mere almindelig de senere år.

Knortegås  (Branta bernicla): 2 racer:

 • Mørkbuget knortegås (B.b. bernicla)
  Fåtallig trækgæst langs kysten.
 • Lysbuget knortegås (B.b. hrota)
  Fåtallig trækgæst.

Nilgås  (Alopochen aegyptiacus)
Første fund 19-20/5 2 ex. Sejlstrup. Derefter mange fund af helt op til 5 individer ad gangen.  Ynglede i 2017 ved Tornby og Børglum Klosterskov. En art, der er indført i Europa og nu yngler i det fri.

Gravand  (Tadorna tadorna)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst. Flest ynglefund nær kysten.

Rustand  (Tadorna ferruginea)
Et enkelt fund: 21/4 – 27/4 1 rastende vest for Nygårds Mølle.

Mandarinand (Aix galericulata)
Første fund 3/5 2012 3 ex. Klitten, Kjul. Herefter fund af hver 1 ex. fra 29/5 Vandplasken, 10/4 2016 Vandplasken, 9/4 2017 Hirtshals Fyr samt 13/4 – 14/4 Hjørring.

Gråand  (Anas platyrhynchos)
Meget almindelig trækgæst og ynglefugl

Krikand  (Anas crecca)
Almindelig trækgæst. Sjælden ynglefugl.

Pibeand  (Anas penelope)
Almindelig trækgæst.

Knarand (Anas strepera)
Fåtallig trækgæst.

Skeand  (Anas clypeata)
Fåtallig trækgæst.

Spidsand  (Anas acuta)
Fåtallig trækgæst.

Atlingand  (Anas querquedula)
Fåtallig forårstrækgæst. Enkelte ynglefund.

Hvidøjet and  (Aythya nyroca)
1 fund: 11.-12. maj 2012 1 par rastende i sø ved Ø. Kjulvej.

Taffeland (Aythya  ferina)
Fåtallig trækgæst.

Troldand  (Aythya fuligula)
Fåtallig trækgæst. Muligvis enkelte ynglefund.

Bjergand  (Aythya marila)
Fåtallig trækgæst, primært ved kysterne.

Havlit  (Clangula hyemalis)
Fåtallig trækgæst ved kysterne.

Ederfugl  (Somateria mollissima)
Almindelig træk-, vinter- og sommergæst ved kyster og havne.

Kongeederfugl  (Somateria spectabilis)
2 fund: 28/12 2017 – 18/3 2018 1 han Hirtshals Fyr og 7/1 2024 og fremad 1 han Hirtshals Fyr.

Sortand  (Melanitta nigra)
Meget almindelig træk-, vinter- og sommergæst ved kysterne.

Amerikansk sortand  (Melanitta americana)
4 fund af 6 fugle fra de senere år: 25/9 – 19/10 2016 1 han Uggerby Strand, 11/3 – 28/4 2017 1-2 hanner Hirtshals Øststrand – Kjul Strand, 5/10 2017 1 han Kjul Strand og 25/7 – 22/8 2019 1 han Kjul Strand.

Fløjlsand  (Melanitta fusca)
Fåtallig træk- og vintergæst ved kysterne. Mere almindelig i kolde vintre.

Brilleand  (Melanitta perspicillata)
Første fund 11/2 1979 2 hunner rst. Hirtshals Fyr, næste 8/5 2010 1 hun rst. Hirtshals Fyr, i 2019 fund af mindst 4 fugle på strækningen Hirtshals Øststrand – Uggerby Strand.

Stor skallesluger  (Mergus merganser)
Fåtallig-almindelig træk- og vintergæst, både ved kysterne og i søer, talrigest i kolde vintre.

Toppet skallesluger (Mergus serrator)
Almindelig træk- og vintergæst

Lille Skallesluger  (Mergellus albellus)
Sjælden træk- og vintergæst

Hvepsevåge  (Pernis apivorus)
Fåtallig – almindelig forårstrækgæst. Sjælden ynglefugl i Ø og SØ. Sjælden sommer- og efterårstrækgæst.

Sort glente  (Milvus migrans)
Sjælden forårstrækgæst.

Rød glente  (Milvus milvus)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst. Ses efterhånden hele året.

Havørn  (Haliaeetus albicilla)
Sjælden trækgæst. Flere fund årligt de senere år.

Rørhøg (Circus aeruginosus)
Fåtallig trækgæst. Enkelte ynglefund. Har gennem mange år ynglet ved Åslyngen, Liver Å’s udløb.

Blå kærhøg  (Circus cyaneus)
Fåtallig – almindelig trækgæst.

Hedehøg  (Circus pygargus)
Fåtallig forårstrækgæst. Enk)elt ynglefund langs Jammerbugten.

Steppehøg  (Circus macrourus)
Første fund godkendt af DOF’s sjældenhedsudvalg: 1 2K rst Øster Kjul 21/5-2005. Flere fund siden, ses nu stort set årligt i kommunen (er udgået af SU-listen).

Spurvehøg  (Accipiter nisus)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Duehøg  (Accipiter gentilis)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst.

Musvåge  (Buteo buteo)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Fjeldvåge  (Buteo lagopus)
Almindelig – fåtallig træk- og vintergæst. Er blevet mere fåtallig de senere år.

Fjeldvåge, Kærsgård Strand, 26/4-2019. Foto: Kurt Prentow

Kongeørn  (Aquila chrysaetos)
Sjælden trækgæst.

Steppeørn (Aqila nipalensis)
2 fund: 29/5-2020 Børglum Klosterskov syd for Sindal og 24/6-2020 Skibsby ved Hjørring (endnu ikke behandlet af DOF’s sjældenhedsudvalg).

Høgeørn (Aquila fasciata)
1 fund: Sep. 1959 1 ungfugl skudt ved Høgholt, Sindal – første danske fund.

Fiskeørn  (Pandion haliaetus)
Fåtallig trækgæst april – juni og august – september

Tårnfalk  (Falco tinnunculus)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Lille tårnfalk  (Falco sparverius)
1 fund: 11. maj 1981 1 han NØ Rubjerg Knude

Dværgfalk  (Falco columbarius)
Fåtallig træk- og vintergæst.

Lærkefalk  (Falco subbuteo)
Fåtallig trækgæst, især i maj-juni.

Aftenfalk  (Falco vespertinus)
Sjælden – fåtallig trækgæst, især i maj-juni.

Vandrefalk  (Falco peregrinus)
Fåtallig træk- og vintergæst. Tiltagende antal observationer de senere år.

Jagtfalk  (Falco rusticolus)
1 fund: 19/11 1977 – 9/4 1978 Mårup – Rubjerg Knude. Der har endvidere været fund af undslupne fangenskabsfugle.

Vagtel (Coturnix coturnix)
Sjældent registreret ynglefugl. Fåtallig – almindelig (visse år) sommergæst.

Fasan  (Phasianus colchicus)
Almindelig ynglefugl. Der udsættes også fugle til jagtformål.

Urfugl  (Lyrurus tetrix)
Uddød i Danmark og dermed også i Hjørring Kommune. Var indtil 1700-1800 talrig på egnen. Fandtes i den nordøstlige del af kommunen indtil i hvert fald midt i 1800-tallet. Omkring 1900 blev der ved Sindal udsat en del urfugle, som dog hurtigt forsvandt igen, dels fordi der manglede lyng og enebær, og dels fordi de blev skudt af krybskytter.

Agerhøne  (Perdix perdix)
Fåtallig ynglefugl, bliver mere og mere sjælden.

Vandrikse  (Rallus aquaticus)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst. Formodentlig overset.

Engsnarre  (Crex crex)
Fåtallig trækgæst, muligvis ynglende ind imellem. Siden 1990’erne stadigt flere iagttagelser.

Plettet rørvagtel  (Porzana porzana)
Sjælden ynglefugl og trækgæst – primært Kærsgård – Liver og Uggerby Strand. Der er hørt ret mange fugle de senere år, måske på grund af større opmærksomhed.

Blishøne  (Fulica atra)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Grønbenet rørhøne  (Gallinula chloropus)
Fåtallig ynglefugl.

Grønbenet Rørhøne, Hirtshals. Foto: Kurt Prentow

Trane  (Grus grus)
Ynglefugl i de østlige hedemoser og enkelte andre steder.  Fåtallig til almindelig forårs- og sommertrækgæst.  I milde vintre ses af og til overvintrende.

Dværgtrappe  (Tetrax tetrax)
1 ældre fund: 5/12 1959 1 adult hun skudt Lønstrup

Strandskade  (Haematopus ostralegus)(
Almindelig trækgæst. Yngler på flade tage på industribygninger i bl.a. Hjørring, Vrå, Tårs og Hirtshals.

Klyde  (Recurvirostra avosetta)
Sjælden trækgæst.

Lille præstekrave  (Charadrius dubius)
Fåtallig trækgæst. Enkelte ynglefund på strækningen Hirtshals – Uggerby Strand samt i grusgrave o.l.

Stor præstekrave  (Charadrius hiatucula)
Fåtallig ynglefugl. Almindelig trækgæst

Hvidbrystet præstekrave  (Charadrius  alexandrinus)
Tidligere sjælden trækgæst maj og aug-sep. Eneste nyere fund er 18/4 2014 Uggerby Strand.

Hjejle  (Pluvialis apricaria)
Almindelig trækgæst.

Strandhjejle (Pluvialis squatarola)
Fåtallig – almindelig trækgæst.

Pomeransfugl (Charadrius morinellus)
Fåtallig, men regelmæssig forårstrækgæst (maj-juni).  Næsten årlig på rastlokalitet ved Bakholm sydvest for Hjørring, også set bl.a. ved Løkken, Sørig og Tversted

Vibe  (Vanellus vanellus)
Almindelig ynglefugl og trækgæst. En kernelokalitet er Ilbro Enge

Islandsk ryle  (Calidris canutus)
Almindelig efterårstrækgæst. Få forårs- og vinterfund

Krumnæbbet ryle  (Calidris ferruginea)
Fåtallig efterårstrækgæst.

Sandløber  (Calidris alba)
Almindelig træk- og vintergæst.

Almindelig ryle  (Calidris alpina)
Almindelig trækgæst og sjælden vintergæst.

Stribet ryle  (Calidris melanotos)
1 fund: 7 – 8/10 2003 1 Hirtshals Øststrand

Sortgrå ryle  (Calidris maritima)
Fåtallig træk- og vintergæst. Flest i kolde vintre.

Dværgryle  (Calidris minuta)
Almindelig efterårstrækgæst. Få forårsfund

Temmincksryle (Calidris temminckii)
Fåtallig trækgæst, især forår.

Kærløber  (Calidris falcinellus))
5 fund: 8/9 1997 1 Hirtshals Øststrand, 25/8 2010 1 Uggerby Strand, 10/8 2013 2 Kjul Strand, 20/8 2014 1 Uggerby Strand og 2/6 2019 2 Hirtshals Øststrand.

Brushane  (Calidris pugnax)
Fåtallig trækgæst – især efterår.

Skovsneppe  (Scolopax rusticola
Almindelig træk- og vintergæst.

Dobbeltbekkasin  (Gallinago gallinago)
Fåtallig (spredt) ynglefugl og almindelig trækgæst. Få overvintrende.

Enkeltbekkasin  (Lymnocryptes minimus)
Fåtallig træk- og vintergæst. Sikreste lokaliteter er Vandplasken – Åslyngen samt Hirtshals Øststrand

Tredækker  (Gallinago media)
Sjælden forårs- og efterårstrækgæst. En målrettet eftersøgning på egnede rastlokaliteter de senere år har medført en del fund.

Stor kobbersneppe   (Limosa limosa)
Sjælden trækgæst. Den islandske race islandica er observeret flere gange de senere år.

Lille kobbersneppe  (Limosa lapponica)
Almindelig efterårstrækgæst.

Stor regnspove  (Numenius arquata)
Almindelig trækgæst. Yngler i NØ-Vendsyssel.

Lille regnspove  (Numenius phaeopus)
Fåtallig trækgæst.

Sortklire  (Tringa erythropus)
Fåtallig trækgæst.

Rødben  (Tringa totanus)
Fåtallig ynglefugl, bl.a. i Ilbro Enge og Vandplasken. Almindelig trækgæst. Enkelte overvintrende i kolde vintre. Den islandske race robusta er konstateret flere gange de senere år.

Hvidklire  (Tringa nebularia)
Fåtallig trækgæst.

Damklire  (Tringa stagnatilis)
1 fund: 28/4 1997 1 ex. rst Ilbro Enge

Tinksmed  (Tringa glareola)
Fåtallig trækgæst, især forår.

Svaleklire  (Tringa ochropus)
Fåtallig trækgæst.

Mudderklire (Actitis hypoleucos)
Fåtallig – almindelig trækgæst.

Plettet mudderklire (Actitis macularia)
Ét fund: 15-17/10 2020. Det er kun tredje danske fund.

Stenvender  (Arenaria interpres)
Fåtallig træk- og vintergæst.

Odinshane  (Phalaropus lobatus)
Sjælden trækgæst.

Thorshane  (Phalaropus fulicarius)
En halv snes fund, primært fra september – november fra Vestkysten. Flere har været stationære i nogle dage.

Triel  (Burhinus oedicnemus)
2 fund: 19 – 21/11 1997 1 ungfugl  (døde) Blæsbjerg, 20/4 2018 1 rastende Søndenåen, Bindslev.

Mellemkjove (Stercorarius pomarinus)
Fåtallig trækgæst

Almindelig kjove  (Stercorarius parasiticus)
Fåtallig – almindelig trækgæst. Er blevet sjældnere de senere år.

Storkjove (Stercorarius skua)
Sjælden trækgæst. Største obs: 8/10 2004 15 ex. V Hirtshals

Lille kjove  (Stercorarius longicaudus)
Sjælden trækgæst.

Sorthovedet måge  (Ichthyaetus melanocephalus)
Sjælden, men stadigt mere regelmæssig efterårstrækgæst.

Sorthovedet Måge, ungfugl, Hirtshals Havn, 13/9-2012. Foto: Kurt Prentow

Lattermåge  (Leucophaeus atricilla)
1 fund: 6/7 1985 1 ex rst Hirtshals Havn

Præriemåge (Leucophaeus pipixcan)
1 fund: 27/11 2005 Hirtshals Øststrand. Det er første danske fund.

Hættemåge  (Chroicocephalus ridibundus)
Indtil for få år siden ynglefugl på få indlandskolonier. Nu forsvundet som ynglefugl. Almindelig trækgæst hele året, bortset fra i strenge vintre.

Bonapartemåge  (Chroicocephalus philadelphia)
4 fund: 7/11 – 3/12 1995 og 5/3 – 7/3 1996 Hirtshals (formodentlig samme fugl), 1/10, 2/10 og 9/10 2004 Hirtshals, 11/10 – 3/12 2011 1 Hirtshals, 1/12 – 4/12 2020 1 Hirtshals.

Ride  (Rissa tridactyla)
Fåtallig ynglefugl på Hirtshals Havn. Alm. trækgæst – visse gange meget talrig.

Sabinemåge  (Xema sabini)
Sjælden efterårstrækgæst. Fåtallig efterårene 1997 og 2004.

Dværgmåge  (Hydrocoloeus minutus)
Fåtallig trækgæst – især efterår.

Rosenmåge  (Rhodostethia rosea)
1 fund: 31/1 2000 1 ad vdr. rst. Hirtshals Havn.

Stormmåge  (Larus canus)
Almindelig træk- og vintergæst.

Sølvmåge  (Larus argentatus)
Almindelig træk- og vintergæst.

Middelhavssølvmåge  (Larus michahellis)
Enkelte fund fra Hirtshals de senere år

Kaspisk måge (Larus cachinnans)
Enkelte fund fra Kjul og Hirtshals de senere år. Kaldes også levantmåge

Svartbag  (Larus marinus)
Almindelig træk- og vintergæst.

Sildemåge  (Larus fuscus)
Almindelig trækgæst.

Gråmåge  (Larus hyperboreus)
Fåtallig vintergæst – op til 6 – 7 fugle set på en dag. Sjældnere de senere år.

Hvidvinget måge  (Larus glaucoides)
Sjælden vintergæst i Hirtshals Havn – næsten årlig. Også enkelte fund af racen Baffinmåge eller Kumliens Måge i Hirtshals. 15 – 16/1 2002 et fund i Hirtshals Havn af Thayer’s Måge, der nu regnes som en race/form af Hvidvinget Måge

Rovterne  (Hydroprogne caspia)
Sjælden trækgæst, ikke årlig.

Splitterne (Thalasseus sandvicensis)
Almindelig træk- og sommergæst.

Sandterne  (Gelochelidon nilotica)
1 fund: 6/5-1980 1 ex. NØ Harrerenden Strand, Lønstrup.

Havterne  (Sterna paradisaea)
Almindelig træk- og sommergæst.

Fjordterne  (Sterna hirundo)
Almindelig trækgæst.

Dværgterne  (Sternula albifrons)
Fåtallig trækgæst.

Sortterne  (Chlidonias niger)
Fåtallig trækgæst. Har ynglet ved Sæsing.

Hvidvinget terne  (Chlidonias leucopterus)
Et fund: 18/5-2014 1 kortvarigt rastende ved Vandplasken.

Søkonge  (Alle alle)
Sjælden – fåtallig trækgæst, især i november, visse år også enkelte om vinteren

Alk  (Alca torda)
Almindelig træk- og vintergæst

Lomvie  (Uria aalge)
Almindelig træk- og vintergæst

Polarlomvie  (Uria lomvia)
1 fund: 17-19/1 1995 1 rastende Hirtshals Havn

Lunde  (Fratercula arctica)
Sjælden trækgæst. Flest fund af døde fugle på strandene.

Tejst  (Cepphus grylle)
Sjælden, årlig trækgæst.

Steppehøne  (Syrrhaptes paradoxus)
Uddød. To invasioner med tusindvis af fugle nåede fra Asien til Nordeuropa i 1863-54 og 1888-90. Samtidige kilder angiver, at steppehønsene dengang ynglede i Nordvest-Vendsyssel.

Klippedue  (tamdue) (Columba livia)
Stor – til dels vildtlevende – bestand i Hjørring. Mindre bestand i Hirtshals.

Ringdue  (Columba palumbus)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Huldue  (Columba oenas)
Fåtallig trækgæst – især forår. Fåtallig ynglefugl i østlige bøgeskove.

Tyrkerdue  (Streptopelia decaocto)
Almindelig ynglefugl

Turteldue  (Streptopelia turtur)
Sjælden trækgæst maj – juni. Er blevet sjældnere gennem årene.

Gøg  (Cuculus canorus)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst.

Sneugle  (Bubo scandiacus)
10 fund. Der foreligger 4 ældre fund af skudte (og udstoppede) fugle: Før 1850 mellem Løkken og Hjørring, før 1875 Børglum Kloster, julen 1902 Tolne Skov og ultimo december 1903 Hjørring. – Fra nyere tid 6 fund: 11/7 1992 Tversted Strand (højst usædvanligt sommerfund), 5/4 1997 1 Tornby, 16/3 – 23/3 2000 1 2K han Hirtshals Fyr og Kærsgård Strand, 25/3 2000 1 2K han Sejlstrup Mark (der var invasion denne vinter med i alt 19 sete Sneugler i Danmark), 7/4 2009 1 2K hun på hustag i Hjørring (samme sås ved Hanstholm 26/3, Stenbjerg 28/3, Agger Tange 3/4, Skagen 6/4 og Agger Tange 11-14/4 samme forår). Foreløbig sidste er 9/2 2014 1 2K hun Rubjerg Knude (samme sås ved Hanstholm 21/12 2013 – 7/1 2014 og igen 28/3 2014).

Slørugle  (Tyto alba)
Sjælden ynglefugl – dog stadigt flere fund efter 2000.

Høgeugle  (Surnia ulula)
3 fund ved den invasion, der fandt sted I landet i 1983/84: 1/10-1983 1 ex. Åbyen, 22/10-1983 1 ex. Lilleheden Klitplantage, 13/11-1983 1 ex. rst Rubjerg Knude. Derefter 3 fund: 11/10-2013 1 ex. Hirtshals, 24/5-2014 1 ex. Gøgsig Mark, Tversted, 13/10-2019 1 ex. Lønstrup.

Spurveugle  (Glaucidium passerinum)
2 fund: 7/11-1877 Hirtshals Fyr, 7/3 –   1/4-1993 1 ex. rst Tornby Klitplantage

Natugle  (Strix aluco)
Ynglefugl – primært i Slotved – Baggesvogn – Tolne området, men også faste ynglepar i Hjørrings parker og i sydenden af Tornby Klitplantage

Perleugle  (Aegolius funereus)
1 fund: 16/9-2015 Stenbjerg, Hirtshals

Kirkeugle   (Athene noctua)
Førhen fåtallig ynglefugl – efter omkring 2000 formodentlig forsvundet fra området.

Stor hornugle  (Bubo bubo)
Første fund  ved Vennebjerg i 1992. Siden konstateret ved Tårs i 1995 og i Børglum Klosterskov i 1996. Fra 2005 og frem mindst 1 fugl i den østlige del af NNV – plyndrede bl.a. en Duehøge-rede for unger.

Skovhornugle  (Asio otus)
Fåtallig ynglefugl, ret almindelig træk- og vintergæst. Overvintringspladser (dagsæder) kendt fra bl.a. Hjørring.

Mosehornugle  (Asio flammeus)
Sjælden træk- og vintergæst. Ses enkelte gange om sommeren.

Natravn  (Caprimulgus europaeus)
Fåtallig ynglefugl i klitplantagerne.

Mursejler  (Apus apus)
Yngler i flere byer, fx i Hjørring, Vrå og Hirtshals. Især tidligere ofte ynglende i kirketårne, men mange af disse bliver efterhånden repareret, så ynglestederne tillukkes. Almindelig trækgæst – især forår.

Alpesejler  (Tachymarptis melba)
Et fund: 19.- 20/10 1987 1 ex. Rubjerg Knude.

Isfugl  (Alcedo atthis)
Fåtallig træk- og strejfgæst. Sjælden ynglefugl, er blevet mere almindelig de senere år.

Biæder  (Merops apiaster)
Sjælden forårstrækgæst. 27/5-1977 7 ex. trak NØ over Hjørring. Set enkelte år siden da.

Ellekrage  (Coracias garrulous)
2 fund: 29/5-1971 Tornby Klitplantage, 8/6-1976 Sindal.

Hærfugl  (Upupa epops)
Sjælden trækgæst. Flere fund nov.-dec. Flere fund de senere år.

Stor flagspætte  (Dendrocopos major)
Almindelig ynglefugl og fåtallig trækgæst.

Lille flagspætte  (Dryobates minor)
3 forårsfund – 2 Uggerby Klitplantage og 1 Rubjerg Knude.

Tretået spætte  (Picoides tridactylus)
3 fund: 4/1 1941 Uggerby Klitplantage, 25/3 1942 Uggerby Klitplantage, 18/10 2007 Tversted Plantage

Sortspætte  (Dryocopus martius)
Enkelte fund fra nyere tid.

Grønspætte  (Picus viridis)
Fåtallig ynglefugl.

Vendehals  (Jynx torquilla)
Fåtallig trækgæst (forår) – ynglefund efterhånden sjældne.

Toplærke  (Galerida cristata)
Sjælden ynglefugl. Hirtshals er sidst bastion i Danmark og Nordvesteuropa

Hedelærke (Lullula arborea)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst. Yngler ofte i unge pyntegran-kulturer.

Sanglærke  (Alauda arvensis)
Almindelig ynglefugl og trækgæst – dog mere fåtallig de senere år.

Bjerglærke  (Eremophila alpestris)
Fåtallig trækgæst.

Landsvale  (Hirundo rustica)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Rødrygget svale  (Cecropis daurica)
1 fund: 9/5-2011 1 trækkende N ved Kærsgård Strand

Bysvale  (Delichon urbicum)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Digesvale  (Riparia riparia)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Storpiber  (Anthus richardi)
Sjælden efterårstrækgæst. 5-6 fund oktober – november. Et enkelt forårsfund Hirtshals Øststrand 22/4 2018.

Markpiber  (Anthus campestris)
Sjælden forårstrækgæst tidligere. Er nu ved at forsvinde som ynglefugl i Danmark.

Skovpiber  (Anthus trivialis)
Almindelig trækgæst og fåtallig – almindelig ynglefugl.

Engpiber  (Anthus pratensis)
Almindelig trækgæst og fåtallig ynglefugl.

Rødstrubet piber  (Anthus cervinus)
Sjælden forårstrækgæst. Et enkelt efterårsfund.

Skærpiber  (Anthus petrosus)
Regelmæssig træk- og vintergælst. Største obs: 18. okt. 1994 27 ex. rst Hirtshals Havn

Bjergpiber  (Anthus spinoletta)
Flere fund fra de senere år, især ved Hirtshals Øststrand og Uggerby Strand

Bjergvipstjert (Motacilla cinerea)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst.

Hvid vipstjert  (Motacilla alba): 2 racer:

 • Almindelig hvid vipstjert  (M.a. alba)
  Almindelig trækgæst og ynglefugl.
 • Sortrygget hvid vipstjert   (M.a. yarelli)
  Sjældent trækgæst og ynglefugl – enkelte gange i blandingspar med hvid vipstjert. Yngler normalt i Storbritannien.

Gul vipstjert  (Motacilla flava): 3 racer:

 • Almindelig gul vipstjert  (M.f. flava)
  Fåtallig-sjælden trækgæst. Ynglefund efterhånden meget sjældne.
 • Nordlig gul vipstjert  (M.f. thunbergii)
  Almindelig forårstrækgæst.
 • Gulhovedet gul vipstjert  (M.f. flavissima)
  2 fund: 17/5-1978 1 han ved Rubjerg Knude, 26/4-2019 1 han Hirtshals Øststrand.

Silkehale (Bombycilla garrulus)
Fåtallig – almindelig træk- og vintergæst.

Vandstær  (Cinclus cinclus)
Fåtallig træk- og vintergæst.

Jernspurv  (Prunella modularis)
Almindelig trækgæst og ynglefugl. Enkelte fugle overvintrer

Sibirisk jernspurv  (Prunella montanella)
1 fund: Hirtshals Havn 9/11 2016 – 6/2 2017.

Gærdesmutte  (Troglodytes troglodytes
Almindelig trækgæst og ynglefugl.)

Rødhals  (Erithacus rubecula)
Almindelig trækgæst og ynglefugl.

Blåhals  (Luscinia svecica): 2 racer

 • Nordlig blåhals (L.s. svecica)
  Sjælden – fåtallig forårstrækgæst. Et enkelt efterårsfund.
 • Sydlig blåhals  (L.s. cyanecula)
  Første fund: Åstrup SV for Hjørring 1./4 2017. Racen breder sig fra syd og bliver måske mere almindelig. Arten ynglede for første gang i Hjørring Kommune i 2017.

Nattergal  (Luscinia luscinia)
Fåtallig ynglefugl (i de østlige og centrale dele af området) og trækgæst. Gode lyttelokaliteter for arten er Tollestrup Mose, Tuekær ved Vrå og Ilbro Enge.

Blåstjert  (Tarsiger cyanurus)
1 fund: 28-29/3 2014 Tornby Klitplantage

Rødstjert  (Phoenicurus phoenicurus )
Fåtallig ynglefugl og almindelig trækgæst – især forår.

Husrødstjert  (Phoenicurus ochruros)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst.

Bynkefugl  (Saxicola rubetra)
Efterhånden fåtallig trækgæst og ynglefugl primært nær kysten.

Sortstrubet bynkefugl  (Saxicola torquatus)
Yngler fåtalligt ved vestkysten. Fåtallig træk- og vintergæst.

Stenpikker  (Oenanthe oenanthe)
Almindelig trækgæst. Fåtallig – sjælden ynglefugl

Solsort  (Turdus merula)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Sortstrubet drossel  (Turdus atrogularis)
1 fund: 25/2 – 9/3-1860 1 ex. Hjørring

Sjagger  (Turdus pilaris)
Almindelig træk- og vintergæst. Sjælden ynglefugl, især ved gårde med parkagtige haver.

Ringdrossel  (Turdus torquatus)
Fåtallig trækgæst – primært forår.

Vindrossel  (Turdus iliacus)
Almindelig træk- og vintergæst.

Sangdrossel  (Turdus philomelos)
Almindelig trækgæst og ynglefugl

Misteldrossel  (Turdus viscivorus)
Almindelig trækgæst og ynglefugl

Græshoppesanger  (Locustella naevia )
Siden starten af 1980’erne fåtallig ynglefugl og trækgæst.

Flodsanger  (Locustella fluviatilis)
1 fund: maj 1981 1 ex. syngende Rubjerg Knude.

Sivsanger  (Acrocephalus schoenobaenus)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst. Ilbro Enge er kerneområde.

Rørsanger  (Acrocephalus scirpaceus)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst. Gode bestande ved Åslyngen i Tornby og i strandsumpen på Uggerby-Kjul Strande.

Drosselrørsanger  (Acrocephalus arundinaceus)
1 fund:12/7-1980 1 ex. sy. Uggerby Strand

Kærsanger  (Acrocephalus palustris)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst.

Gulbug  (Hippolais icterina)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst. Tilbagegang siden 1970’erne.

Tornsanger  (Sylvia communis)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Gærdesanger  (Sylvia curruca)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Havesanger  (Sylvia borin)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Munk  (Sylvia atricapilla)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Høgesanger  (Sylvia nisoria)
2 fund: 5 – 6/9 2004 1 1k rst Hirtshals, 6 – 9/9 2014 1 1k rst Kærsgård Strand

Rødstrubet sanger (Curruca cantillans)
1 fund: 11 – 12/5 2021 Nørre Lyngby.

Løvsanger  (Phylloscopus trochilus)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Skovsanger  (Phylloscopus sibilatrix)
Fåtallig trækgæst. Fåtallig ynglefugl i de østlige bøgeskove. Høres og ses også i løvskovspartier i klitplantagerne

Gransanger  (Phylloscopus collybita)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Iberisk gransanger  (Phylloscopus ibericus)
1 fund: 9/5 – 5/7 2018 1 ved Tversted-søerne. Sang ivrigt. Opdaget på sangen, og fuglen blev også bestemt ved DNA-test.

Hvidbrynet løvsanger  (Phylloscopus inornatus)
2 fund: 28/9 2002 1 ex. rst Skallerup Klit. 7/10 2016 1 ex. fou. Hjørring Kommunes Klitplantage, Rubjerg Knude.

Fuglekongesanger  (Phylloscopus proregulus)
1 fund: 29/10 2011 1 rst. Hirtshals

Lundsanger  (Phylloscopus trochiloides)
3 fund af 4 individer, alle fra området ved Horsebækken, Tornby Klitplantage: 1/6 2003 1 syngende, 30/5 – 22/6  2014 1-2 syngende, 5/6 – 7/6 2015 1 syngende.

Fuglekonge  (Regulus regulus)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Rødtoppet fuglekonge  (Regulus ignicapilla)
Første fund: 3/5-1980 1 han rst Uggerby Klitplantage. Flere fund fra de senere år, især fra Tversted Plantage.

Grå fluesnapper  (Muscicapa striata)
Fåtallig trækgæst og ynglefugl

Broget fluesnapper  (Ficedula hypoleuca)
Fåtallig trækgæst og ynglefugl

Hvidhalset fluesnapper  (Ficedula albicollis)
3 fund: 15/5-1978: 1 han rst Alstrup Marker, øst for Rubjerg Knude, 29/4-2007 Mygdal og 12/15-2017 Lendum.

Lille Fluesnapper  (Ficedula parva)
Sjælden trækgæst. Fund i sep – okt.

Musvit  (Parus major)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Blåmejse  (Cyanistes caeruleus)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Sortmejse  (Periparus ater)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Topmejse  (Lophophanes cristatus)
Almindelig ynglefugl.

Sumpmejse  (Poecile palustris)
Fåtallig ynglefugl. Meget få fund vest for Tversted – Hjørring – Vrå -linjen.

Halemejse  (Aegithalos caudatus)
Fåtallig ynglefugl i løvskove og moser mod øst. Fåtallig trækgæst.

Spætmejse  (Sitta europaea)
Fåtallig ynglefugl i gammel bøgeskov.

Skægmejse  (Panurus biarmicus)
Fåtallig trækgæst. Ynglede i 90’erne ved Liver Gamle Å, Tornby. 25 fugle set her i efteråret 2004. De senere år ofte set i rørskovene fra Hirtshals Øststrand til Uggerby Strand.

Træløber  (Certhia familiaris)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst

Pirol  (Oriolus oriolus)
Sjælden forårstrækgæst.

Stor tornskade (Lanius excubitor)
Fåtallig træk- og vintergæst.

 • Ørkentornskade (L.e. pallidirostris)
  Et fund: 11/7 2023 Hirtshals. Deta er femte fund i Danmrk. Seneste var i 1997 i Skagen

Rødrygget tornskade  (Lanius collurio)
Efterhånden fåtallig trækgæst og ynglefugl, primært nær kysten.

Rødhovedet tornskade  (Lanius senator)
2 fund: 4/6 1976 1 ex. Rubjerg Knude og 14/7 – 16/7 2018 Tornby Klitplantage.

Rosenbrystet tornskade  (Lanius minor)
2 fund: 15/5 1978 ad rst Alstrup Marker, øst for Rubjerg Knude. 8/8 1982 1 ad han rst 3 km øst for Hjørring

Nøddekrige  (Nucifraga caryocatactes)
Sjælden træk- og vintergæst (i invasionsår).

Skovskade  (Garrulus glandarius)
Ret almindelig ynglefugl og almindelig trækgæst.

Husskade  (Pica pica)
Almindelig ynglefugl.

Gråkrage (Corvus cornix)
Almindelig ynglefugl og trækgæst. Stor overnatningsplads i Hjørring

Sortkrage  (Corvus corone)
Ses fåtalligt – også ynglende – stadigt flere fund.

Råge  (Corvus frugilegus)
Ynglefugl i kolonier i bl.a. Vrå, Hjørring og Horne. Fåtallig trækgæst.

Allike  (Coloeus monedula )
Almindelig ynglefugl og trækgæst. Stor overnatningsplads i Hjørring

Ravn  (Corvus corax)
Fåtallig ynglefugl. Er tiltaget i tal gennem 20-30 år.

Stær  (Sturnus vulgaris)
Almindelig ynglefugl og trækgæst. Stor overnatningsplads ved Liver Ås udløb.

Rosenstær  (Sturnus roseus)
1 forårs- og 3 efterårsfund, alle ved Vandplasken – Åslyngen samt Hirtshals Fyr.

Gråspurv  (Passer domesticus)
Desværre efterhånden mindre almindelig ynglefugl

Skovspurv  (Passer montanus)
Almindelig ynglefugl.

Bogfinke  (Fringilla coelebs)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Kvækerfinke  (Fringilla montifringilla)
Almindelig træk- og vintergæst

Grøniris(Chloris chloris)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Dompap  (Pyrrhula pyrrhula)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Gulirisk  (Serinus serinus)
5 fund fra maj-juni.

Tornirisk  (Linaria cannabina)
Almindelig trækgæst og ynglefugl – generelt i tilbagegang.

Bjergirisk  (Linaria flavirostris)
Almindelig trækgæst.

Stor gråsisken (Acanthis flammea)
Almindelig trækgæst.

Lille gråsisken (Acanthis cabaret)
Fåtallig ynglefugl og trækgæst

Hvidsisken  (Acanthis hornemanni)
Sjælden vintergæst. Oftest i flokke med Gråsiskener.

Kærnebider  (Coccothraustes coccothraustes)
Fåtallig ynglefugl, der har spredt sig fra øst mod vest.

Lille korsnæb  (Loxia curvirostra)
Fåtallig ynglefugl og almindelig trækgæst.

Stor korsnæb  (Loxia pytyopsittacus)
Sjælden træk- og vintergæst, der optræder invasionsagtigt.

Hvidvinget korsnæb  (Loxia leucoptera)
Sjælden træk- og vintergæst, der optræder invasionsagtigt.

Karmindompap  (Carpodacus erythrinus)
Fåtallig – sjælden trækgæst og ynglefugl, oftest nær kysten. Stadigt sjældnere siden 2000.

Krognæb  (Pinicola enucleator)
2 fund indtil 2019: 27/11 1981 1 han Uggerby Plantage. 5/11 1990 4 hanner Tornby Klitplantage. Under invasion i efteråret 2019 i alt mindst 14 fugle: 31/10 1 Sindal, 1/11 – 9/11 mindst 3 Nejst Plantage, Hirtshals, 8/11-12/11 mindst 7 fugle Tversted Kirke, 21/11 2 og 30/11 1 Nørre Tornby.

Laplandsværling  (Calcarius lapponicus)
Fåtallig – sjælden trækgæst.

Rørspurv  (Emberiza schoeniclus)
Almindelig ynglefugl i vådområder. Almindelig trækgæst.

Snespurv  (Plectrophenax nivalis)
Almindelig træk- og vintergæst.

Gulspurv  (Emberiza citrinella)
Almindelig ynglefugl og trækgæst.

Gærdeværling  (Emberiza cirlus)
1 fund: 11/7-2019 – 1/12 1 han Tornby Klitplantage. Det er kun andet fund i Danmark.

Gærdeværling, Tornby Klitplantage, juli 2019. Foto: Kurt Prentow.

Hortulan  (Emberiza hortulana)
Tidligere sjælden forårstrækgæst. Ikke observeret i kommunen efter 2000.

Bomlærke  (Emberiza calandra)
Almindelig ynglefugl, primært i det åbne og ubakkede landskab.

Sangsvaner og en enkelt Pibesvane, Gaardbo Sø, 22/3-2013

1 thought on “Fugle i Hjørring Kommune

 1. Pingback: Fugleåret 2018 i Hjørring Kommune | Tornby Natur

Comments are closed.