Pattedyr i Hjørring Kommune

Udarbejdet af Kurt Prentow.

Liste over de pattedyrarter, der er observeret i Hjørring Kommune.
Senest revideret 11/12 2018, hvor antallet af arter kan opgøres til 50.

5_raadyr_700

Pindsvin (Erinaceus europaeus) Meget almindelig
Almindelig spidsmus (Sorex araneus) Meget almindelig
Dværgspidsmus (Sorex minutus) Formodentlig ret almindelig
Vandspidsmus (Neomys fodiens) Formodenlig ret almindelig
Muldvarp (Talpa europaea) Meget almindelig
Vandflagermus (Myotis daubentoni) Ret almindelig ved søer og åer, især i den østlige del af kommunen
Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) Et fund fra 25/9-2015 Højen ved Mosbjerg, fundet med flagermusdetektor
Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) Ret almindelig I de østlige dele af kommunen, sjældnere vest på.
Brunflagermus (Nyctalus noctula) Et fund fra 5/10-2015 Højen ved Mosbjerg fundet med flagermusdetektor
Sydflagermus (Eptesicus serotinus) Der foreligger et udateret ældre fund fra Hirtshals samt et fund fra Bjørnager ved Mosbjerg i 2015.
Hare (Lepus europaeus) Meget almindelig
Egern (Sciurus vulgaris) Ret almindelig
Rødmus (Clethrionomys glareolus) Ret almindelig i de østlige dele af kommunen. Har bredt sig de senere ti-år.
Mosegris (Arvicola terrestris) Meget almindelig, især i vådområder
Almindelig markmus (Microtus agrestis) Meget almindelig
Dværgmus (Micromys minutus) Ret almindelig
Halsbåndmus (Apodemus flavicollis) Meget almindelig
Skovmus (Apodemus sylvaticus) Meget almindelig. Lever også i klitter og på marker.
Brun rotte (Rattus norvegicus) Meget almindelig
Husmus (Mus musculus) Meget almindelig
Ræv (Vulpes vulpes) Meget almindelig. Kan visse perioder gå kraftigt tilbage i antal ved skab-epedimier
Ulv (Canis lupus) Efter at ulven havde været udryddet på egnen i flere hundrede år, kom den tilbage i starten af december 2017.
Da blev et får fundet ihjelbidt ved Bjergby nord for Hjørring, og DNA-analyser viste, at der havde været en ulv på spil. Der har siden været flere observationer.
Lækat (Mustela erminea) Ret almindelig
Brud (Mustela nivalis) Ret almindelig
Ilder (Mustela putorius) Ret almindelig
Mink (Neovison vison) Ret almindelig, undsluppet fra farme, muligvis ynglende i naturen
Husmår (Martes foina) Meget almindelig
(Skovmår (Martes martes)) Lever sandsynligvis ikke i kommunen, selv om der fra tid til anden er enkelte påstande herom
Odder (Lutra lutra) Ret sjælden, men gradvis gennem de senere tiår en stabil bestand i kommunen
Grævling (Meles meles) Ret almindelig
Vildsvin (Sus scrofa) Der fandtes tidligere (i hvert fald til 1990) en mindre bestand ved Tolne. Det vides ikke, om der fortsat er dyr i området.
Dådyr (Dama dama) Der ses ofte dyr I de østlige dele af kommunen, og der sker jævnligt udslip fra farme
Krondyr (Cervus elaphus) Der er en god bestand I de østlige dele af kommunen, og strejfere er set i store dele af kommunen
Sika (Cervus nippon) Der ses enkelte dyr I de østlige dele af kommunen
Rådyr (Capreolus capreolus) Meget almindelig
Hvalros (Odobenus rosmarus) 2 fund: Løkken Mole 27/5 1981 og Kjul/Uggerby Strand  28/11 1999. Strejfer fra nord.
Spættet sæl (Phoca vitulina) Ret almindelig gæst ved vore kyster
Gråsæl (Halichoerus grypus) Sjælden gæst ved vore kyster
Almindelig delfin (Delphinus delphi) To fund: Et eksemplar fundet død i Hirtshals Havn 28/10-2010, formodentlig druknet i fiskegarn . Et eksemplar set springende flere gange i træk ved Hirtshals Fyr 6/10-2018 af 4 observatører med kikkerter og teleskoper.
Hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris) Strander jævnligt ved vore kyster
Hvidskæving (Lagenorhynchus acutus) Enkelte gang landet i Hirtshals som bifangst ved trawlfiskeri
Grindehval (Globicephala melas)  Enkelte observationer fra vestkysten
Halvspækhugger (Pseudorca crassidens) 1 fund: 30/1 1935 mellem Nr. Lyngby og Løkken
Spækhugger (Orcinus orca) 2/6 1980 1 svækket fanget Uggerby Strand, fragtet til Aalborg Zoo, hvor den senere dør. 6/5 2009 1 ådsel Lønstrup.
Marsvin (Phocaena phocaena) Ret almindelig ved vore kyster
Hvidhval (Delphinapterus leucas) 1-3 dyr iagttaget flere gange i Skagerrak i maj-juni 1964
Døgling (Hyperoodon ampullatus) 1 fund: 16/10 1951 1 strandet Tversted Strand
Kaskelot (Physeter macrocephalus) 2 fund: 10/3 1941 Hirtshals, solgt til farvefabrik. 20/2 1979 1 strandet Tversted Strand.
Vågehval (Balaenoptera acutorostrata) En håndfuld fund af strandede individer de seneste ca. 100 år. Iagttages af og til i Nordsøen.
Finhval (Balaenoptera physalus) 1930’erne 1 mellem Løkken og Lønstrup
Pukkelhval (Megaptera novaeangliae) Et eksemplar, som strandede ved Lønstrup 2/9 1905, var det første danske fund

Spættet Sæl, juvenil, Tornby Strand, 3/10-2011