Pattedyr i Hjørring Kommune

Udarbejdet af Kurt Prentow

Liste over de pattedyrarter, der er observeret i Hjørring Kommune.
Senest revideret 16/1 2020, hvor antallet af arter kan opgøres til 52.

Undslupne husdyr, der enkelte gange har ynglet i det fri, herunder kat og kanin, er ikke medtaget. Derimod er medtaget arter, som ikke er oprindeligt hjemmehørende, men har etableret en bestand i naturen, herunder dådyr, sika, mårhund og mink.

5_raadyr_700

Pindsvin (Erinaceus europaeus)
Meget almindelig

Almindelig spidsmus (Sorex araneus)
Meget almindelig

Dværgspidsmus (Sorex minutus)
Formodentlig ret almindelig

Vandspidsmus (Neomys fodiens)
Formodentlig ret almindelig

Muldvarp (Talpa europaea)
Meget almindelig

Vandflagermus (Myotis daubentoni)
Ret almindelig ved søer og åer, især i den østlige del af kommunen

Troldflagermus (Pipistrellus nathusii)
Et fund fra 25/9-2015 Højen ved Mosbjerg, fundet med flagermusdetektor

Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus)
Ret almindelig I de østlige dele af kommunen, sjældnere vest på.

Brunflagermus (Nyctalus noctula)
Et fund fra 5/10-2015 Højen ved Mosbjerg, fundet med flagermusdetektor

Sydflagermus (Eptesicus serotinus)
Der foreligger et udateret ældre fund fra Hirtshals samt et fund fra Bjørnager ved Mosbjerg i 2015.

Hare (Lepus europaeus)
Meget almindelig

Egern (Sciurus vulgaris)
Ret almindelig

Rødmus (Clethrionomys glareolus)
Ret almindelig i de østlige dele af kommunen. Har bredt sig de senere tiår.

Mosegris (Arvicola terrestris)
Meget almindelig, især i vådområder

Almindelig markmus (Microtus agrestis)
Meget almindelig

Dværgmus (Micromys minutus)
Ret almindelig

Halsbåndmus (Apodemus flavicollis)
Meget almindelig

Skovmus (Apodemus sylvaticus)
Meget almindelig. Lever også i klitter og på marker.

Brun rotte (Rattus norvegicus)
Meget almindelig

Husmus (Mus musculus)
Meget almindelig

Ræv (Vulpes vulpes)
Meget almindelig. Kan visse perioder gå kraftigt tilbage i antal ved skab-epidemier

Mårhund (Nyctereutes procyonoides)
Mens denne art indtil omkring 2015-16 var forholdsvis sjælden i Hjørring Kommune, har der fra 2017-18 og frem været en lang række fund, og arten må anses for ret talrig i kommunen. En lignende udvikling er i øvrigt set i det øvrige Vendsyssel. Arten bliver måske endnu mere almindelig, da den er svær at bekæmpe effektivt.

Ulv (Canis lupus)
Efter at ulven havde været udryddet på egnen i flere hundrede år, kom den tilbage i starten af december 2017. Da blev et får fundet ihjelbidt ved Bjergby nord for Hjørring, og DNA-analyser viste, at der havde været en ulv på spil. Der har siden været flere observationer forskellige steder i kommunen, men der er indtil videre kun bevis for, at der kun har været tale om ét eksemplar.

Lækat (Mustela erminea)
Ret almindelig

Brud (Mustela nivalis)
Ret almindelig

Ilder (Mustela putorius)
Ret almindelig

Mink (Neovison vison)
Ret almindelig, undsluppet fra farme, formodentlig ynglende i naturen

Husmår (Martes foina)
Meget almindelig

Skovmår (Martes martes).
Lever sandsynligvis ikke i kommunen, selv om der fra tid til anden er fremkommet påstande herom. Har formodentlig levet her i tidligere tider.

Odder (Lutra lutra)
Ret sjælden, men gradvis gennem de senere tiår en stabil bestand i de større åsystemer i kommunen

Grævling (Meles meles)
Ret almindelig. Sjældnere vestpå.

Vildsvin (Sus scrofa)
Der fandtes tidligere (i hvert fald til 1990) en mindre bestand ved Tolne. Det vides ikke, om der fortsat er dyr i området.

Dådyr (Dama dama)
Er ret almindelig I de østlige dele af kommunen, og der sker jævnligt udslip fra farme

Krondyr (Cervus elaphus)
Der er en god bestand I de østlige dele af kommunen, og strejfere er set i store dele af kommunen

Sika (Cervus nippon)
Der ses enkelte dyr I de østlige dele af kommunen

Rådyr (Capreolus capreolus)
Meget almindelig

Hvalros (Odobenus rosmarus)
2 fund: Løkken Mole 27/5 1981 og Kjul/Uggerby Strand  28/11 1999. Sidstnævnte individ blev skudt.

Spættet sæl (Phoca vitulina)
Almindelig gæst ved vore kyster. Yngler i flere kolonier i Limfjorden.

Gråsæl (Halichoerus grypus)
Sjælden gæst ved vore kyster. De senere år set årligt.

Almindelig delfin (Delphinus delphi)
To fund: Et eksemplar fundet død i Hirtshals Havn 28/10-2010, formodentlig druknet i fiskegarn . Et eksemplar set springende flere gange i træk ved Hirtshals Fyr 6/10-2018 af 4 observatører med kikkerter og teleskoper.

Øresvin (Tursiops truncatus)                            
To fund: Fem eksemplarer set trække vest ved Uggerby Strand 5/8-2019. Tre eksemplarer set trække sydvest ved Hirtshals Fyr 13/12-2019.

Hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris)
Strander jævnligt ved vore kyster, men sjældnere de senere år.

Hvidskæving (Lagenorhynchus acutus)
Enkelte gang landet i Hirtshals som bifangst ved trawlfiskeri

Langluffet grindehval (Globicephala melas)                           
Enkelte observationer fra vestkysten. 17/10 2019 blev et eksemplar fundet drivende ud for Hirtshals, og dyret strandede næste dag ved Kjul Strand.

Halvspækhugger (Pseudorca crassidens)
1 fund: 30/1 1935 mellem Nr. Lyngby og Løkken

Spækhugger (Orcinus orca)  
2/6 1980 1 svækket fanget Uggerby Strand, fragtet til Aalborg Zoo, hvor den senere dør. 6/5 2009 1 ådsel Lønstrup.

Marsvin (Phocaena phocaena)
Almindelig ved vore kyster

Hvidhval (Delphinapterus leucas)
1-3 dyr iagttaget flere gange i Skagerrak i maj-juni 1964

Døgling (Hyperoodon ampullatus)
1 fund: 16/10 1951 1 strandet Tversted Strand

Kaskelot (Physeter macrocephalus)
2 fund: 10/3 1941 Hirtshals, solgt til farvefabrik. 20/2 1979 1 strandet Tversted Strand.

Vågehval (Balaenoptera acutorostrata)
En håndfuld fund af strandede individer de seneste ca. 100 år. Iagttages af og til i Nordsøen.

Finhval (Balaenoptera physalus)
1930’erne 1 mellem Løkken og Lønstrup

Pukkelhval (Megaptera novaeangliae)
Et eksemplar, som strandede ved Lønstrup 2/9 1905, var det første danske fund

Spættet Sæl, juvenil, Tornby Strand, 3/10-2011