Pattedyr i Hjørring Kommune

Udarbejdet af Kurt Prentow. Opdateret januar 2020.

Liste over de pattedyrarter, der er observeret i Hjørring Kommune.
I oktober 2020 kan antallet af arter opgøres til 53.

Undslupne husdyr, der enkelte gange har ynglet i det fri, herunder kat og kanin, er ikke medtaget. Derimod er medtaget arter, som ikke er oprindeligt hjemmehørende, men har etableret en bestand i naturen, herunder dådyr, sika, mårhund og mink.

De invasive arter vaskebjørn, bisamrotte og sumpbæver synes ikke at leve i kommunen (endnu), mens mårhund har etableret sig og er konstateret ynglende i kommunen.

5_raadyr_700

Pindsvin (Erinaceus europaeus)
Meget almindelig

Almindelig spidsmus (Sorex araneus)
Meget almindelig

Dværgspidsmus (Sorex minutus)
Formodentlig ret almindelig

Vandspidsmus (Neomys fodiens)
Formodentlig ret almindelig

Muldvarp (Talpa europaea)
Meget almindelig

Vandflagermus (Myotis daubentoni)
Ret almindelig ved søer og åer, især i den østlige del af kommunen

Troldflagermus (Pipistrellus nathusii)
Et fund fra 25/9-2015 Højen ved Mosbjerg, fundet med flagermusdetektor

Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus)
Ret almindelig I de østlige dele af kommunen, sjældnere vest på.

Brunflagermus (Nyctalus noctula)
Et fund fra 5/10-2015 Højen ved Mosbjerg, fundet med flagermusdetektor

Sydflagermus (Eptesicus serotinus)
Der foreligger et udateret ældre fund fra Hirtshals samt et fund fra Bjørnager ved Mosbjerg i 2015.

Hare (Lepus europaeus)
Meget almindelig. I de tre jagtsæsoner 2016/17, 2017/18 og 2018/2019 blev der indberettet 517, 459 og 451 nedlagte harer i kommunen.

Egern (Sciurus vulgaris)
Ret almindelig.

Rødmus (Clethrionomys glareolus)
Ret almindelig i de østlige dele af kommunen. Har bredt sig de senere tiår.

Mosegris (Arvicola terrestris)
Meget almindelig, især i vådområder

Almindelig markmus (Microtus agrestis)
Meget almindelig

Dværgmus (Micromys minutus)
Ret almindelig

Halsbåndmus (Apodemus flavicollis)
Meget almindelig

Halsbåndmus, Nørre Tornby, februar 2019. Foto: Kurt Prentow

Skovmus (Apodemus sylvaticus)
Meget almindelig. Lever også i klitter og på marker.

Brun rotte (Rattus norvegicus)
Meget almindelig

Husmus (Mus musculus)
Meget almindelig

Ræv (Vulpes vulpes)
Meget almindelig. Kan visse perioder gå kraftigt tilbage i antal ved skab-epidemier. I de tre jagtsæsoner 2016/17, 2017/18 og 2018/2019 viser vildtudbyttestatistikken henholdsvis 604, 590 og 659 nedlagte ræve i kommunen.

Ræv, Nørre Tornby, 22/3-2018. Foto: Kurt Prentow

Mårhund (Nyctereutes procyonoides)
Mens denne art indtil omkring 2015-16 var forholdsvis sjælden i Hjørring Kommune, har der fra 2017-18 og frem været en lang række fund, og arten må anses for ret talrig i kommunen. En lignende udvikling er i øvrigt set i det øvrige Vendsyssel. Arten bliver måske endnu mere almindelig, da den er svær at bekæmpe effektivt. I de tre jagtsæsoner 2016/17, 2017/18 og 2018/2019 blev der nedlagt henholdsvis 3, 7 og 27 mårhunde i Hjørring Kommune.

Ulv (Canis lupus)
Efter at ulven havde været udryddet på egnen i flere hundrede år, kom den tilbage i starten af december 2017. Da blev et får fundet ihjelbidt ved Bjergby nord for Hjørring, og DNA-analyser viste, at der havde været en ulv på spil. Der har siden været flere observationer forskellige steder i kommunen, men der er indtil videre kun bevis for, at der kun har været tale om ét eksemplar.

Lækat (Mustela erminea)
Ret almindelig.

Brud (Mustela nivalis)
Ret almindelig.

Ilder (Mustela putorius)
Ret almindelig. I de tre jagtsæsoner 2016/17, 2017/18 og 2018/2019 blev nedlagt 16, 4 og 10 ildere i kommunen.

Mink (Neovison vison)
Ret almindelig, undsluppet fra farme, formodentlig ynglende i naturen. I de tre jagtsæsoner 2016/17, 2017/18 og 2018/2019 blev nedlagt 16, 4 og 10 i det fri i kommunen.

Husmår (Martes foina)
Meget almindelig. Arter bliver bekæmpet, og i de tre jagtsæsoner 2016/17, 2017/18 og 2018/2019 blev der nedlagt 64, 94 og 77 mårer i kommunen.

Skovmår (Martes martes).
Lever sandsynligvis ikke i kommunen, selv om der fra tid til anden er fremkommet påstande herom. Har formodentlig levet her i tidligere tider.

Odder (Lutra lutra)
Ret sjælden, men gradvis gennem de senere tiår en stabil bestand i de større åsystemer i kommunen

Grævling (Meles meles)
Ret almindelig. Sjældnere vestpå.

Vildsvin (Sus scrofa)
Der fandtes tidligere (i hvert fald til 1990) en mindre bestand ved Tolne. Det vides ikke, om det er dyr fra denne bestand, der blev meldt nedlagt fra kommunen i jagtsæsonen 2017/18. Der var ingen nedlagte i de to sæsoner 2016/17 og 1018/19.

Dådyr (Dama dama)
Er ret almindelig I de østlige dele af kommunen, og der sker jævnligt udslip fra farme. I de tre jagtsæsoner 2016/17, 2017/18 og 2018/2019 blev der indberettet henholdsvis 115, 87 og 124 dådyr i kommunen.

Krondyr (Cervus elaphus)
Der er en god bestand I de østlige dele af kommunen, og strejfere er set i store dele af kommunen. I de tre jagtsæsoner 2016/17, 2017/18 og 2018/2019 blev nedlagt henholdsvis 81, 84 og 64 dyr.

Sika (Cervus nippon)
Der ses enkelte dyr I de østlige dele af kommunen. I de tre jagtsæsoner 2016/17, 2017/18 og 2018/2019 blev der indberettet henholdsvis 0, 0 og 8 nedlagte dyr til jagtstatistikken.

Rådyr (Capreolus capreolus)
Meget almindelig. I de tre jagtsæsoner 2016/17, 2017/18 og 2018/2019 blev nedlagt henholdsvis 3463, 2403 og 3285 rådyr i Hjørring Kommune.

Hvalros (Odobenus rosmarus)
3 fund: Et eksemplar hvilede på Løkken Mole 27/5 1981. Et dyr hvilede ligeledes på Kjul/Uggerby Strand  28/11 1999 – dette individ blev skudt. Tredje fund er et eksemplar, der den 7/3 2022 hvilede på en mole på Hirtshals Havn. Den blev et par dage efter set ved Smögen i Bohuslän i Sverige.

Hvalros, Kjul Strand, 28/11-1999. Foto: Ukendt.

Spættet sæl (Phoca vitulina)
Almindelig gæst ved vore kyster. Yngler i flere kolonier i Limfjorden.

Gråsæl (Halichoerus grypus)
Sjælden gæst ved vore kyster. De senere år set årligt.

Almindelig delfin (Delphinus delphi)
Tre fund: Et eksemplar fundet død i Hirtshals Havn 28/10-2010, formodentlig druknet i fiskegarn . Et eksemplar set springende flere gange i træk ved Hirtshals Fyr 6/10-2018 af 4 observatører med kikkerter og teleskoper. Et frisk død eksemplar fundet på stranden i Lønstrup 24/2-2023.

Øresvin (Tursiops truncatus)                            
To fund: Fem eksemplarer set trække vest ved Uggerby Strand 5/8-2019. Tre eksemplarer set trække sydvest ved Hirtshals Fyr 13/12-2019.

Hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris)
Strander jævnligt ved vore kyster, men sjældnere de senere år.

Hvidskæving (Lagenorhynchus acutus)
Enkelte gang landet i Hirtshals som bifangst ved trawlfiskeri

Langluffet grindehval (Globicephala melas)                           
Enkelte observationer fra vestkysten. 17/10 2019 blev et eksemplar fundet drivende ud for Hirtshals, og dyret strandede næste dag ved Kjul Strand.

Halvspækhugger (Pseudorca crassidens)
1 fund: 30/1 1935 mellem Nr. Lyngby og Løkken

Spækhugger (Orcinus orca)  
2/6 1980 1 svækket fanget Uggerby Strand, fragtet til Aalborg Zoo, hvor den senere dør. 6/5 2009 1 ådsel Lønstrup.

Marsvin (Phocaena phocaena)
Almindelig ved vore kyster

Hvidhval (Delphinapterus leucas)
1-3 dyr iagttaget flere gange i Skagerrak i maj-juni 1964

Døgling (Hyperoodon ampullatus)
1 fund: 16/10 1951 1 strandet Tversted Strand

Kaskelot (Physeter macrocephalus)
2 fund: 10/3 1941 Hirtshals, solgt til farvefabrik. 20/2 1979 1 strandet Tversted Strand.

Vågehval (Balaenoptera acutorostrata)
En håndfuld fund af strandede individer de seneste ca. 100 år. Iagttages af og til i Nordsøen.

Finhval (Balaenoptera physalus)
1930’erne 1 mellem Løkken og Lønstrup

Pukkelhval (Megaptera novaeangliae)
Et eksemplar, som strandede ved Lønstrup 2/9 1905, var det første danske fund

Spættet Sæl, juvenil, Tornby Strand, 3/10-2011. Foto: Kurt Prentow