Dagsommerfugle i Hjørring Kommune

Udarbejdet af Kurt Prentow

Liste over de dagsommerfugle, der er observeret i Hjørring Kommune.
Senest opdateret 15/11-2018, hvor antallet af arter kan opgøres til 55.

Listen baserer sig bl.a. på en oversigt udarbejdet af David Boertmann omkring 1990 og publiceret på hjemmesiden nordfugl.dk. Hertil kommer oplysninger fra Atlas-undersøgelsen 1990–93, publiceret i M. Stoltze: Danske dagsommerfugle fra 1996. For de senere år er medtaget oplysninger fra flere kilder, herunder især hjemmesiden Danmarks Fugle og Natur og Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle 2.0, som foregår via samme hjemmeside.

Isblåfugl, Vandplasken, 11. juli 2004

Gråbåndet Bredpande Erynnis tages Fåtallig i grønsværklitterne langs kysten og på kystnære fælleder og overdrev, f. eks. ved Hirtshals og klitterne ud for Tornby Klitplantage. Findes også enkelte steder i Måstrup Mose m.m
Spættet Bredpande Pyrgus malvae Hist og her og sjældent talrig. Mest i lysninger og langs veje i skove og plantager, men også i grønsværklitter og på overdrev. Ses bl.a. ved Tornby, Kjul og Tversted
Stregbredpande Thymelicus lineola Almindelig og vidt udbredt i områder med frodig ugødet græsvegetation, men ikke nær så talrig som Skråstreg-bredpande
Skråstregbredpande Thymelicus sylvestris Almindelig og vidt udbredt i områder med frodig ugødet græsvegetation.
Kommabredpande Hesperia comma Sjælden og meget lokalt forekommende på tørt græsland. De senere år fundet i Tornby-Skallerup området, ved Tversted og enkelte andre steder
Stor Bredpande Ochlodes venata  Almindelig og vidt udbredt i områder med frodig ugødet græsvegetation. Dog knap så talrig som som Skråstreg-bredpande
Svalehale Papilio machaon Meget sjælden strejfgæst fra syd eller øst. Konstateres langt fra hvert år i kommunen. I 2018 fund fra Bindslev og Hjørring
Sortåret Hvidvinge Aporia crataegi

 

Almindelig og vidt udbredt i kommunens centrale og østlige dele, fåtallig til manglende i de vestlige dele. Synes at brede sig de senere år.
Stor Kålsommerfugl Pieris brassicae Talrig og vidt udbredt
Lille Kålsommerfugl Pieris rapae Talrig og vidt udbredt
Grønåret Kålsommerfugl Pieris napi Talrig og vidt udbredt
Grønbroget Kålsommerfugl Pontia daplidice Et enkelt fund ved Vejby 29/8-47. Ikke registreret siden
Aurora Anthocharis cardamines

 

Vidt udbredt, men sjældent talrig. Hyppigst på fugtige enge, men ses også langs veje i plantager og skove, langs jernbaner og i haver.
Gul Høsommerfugl Colias hyale Meget sjælden strejfgæst, med kun et fund fra perioden 1940-1969.
Citronsommerfugl Gonopteryx rhamni Ret almindelig og vidt udbredt. Antallet varierer en del fra år til år, men den er aldrig talrig. Den er mest hyppig i løvskov, men ses også i plantager, haver og parker
Sørgekåbe Nymphalis antiopa Forekommer i landsdelen i varierende antal fra år til år, men sjældnere og sjældnere. Kun få fund fra de senere år.
Dagpåfugleøje Inachis io Vidt udbredt og normalt ret talrig i landsdelen, men kan enkelte år være meget fåtallig.
Iris Apatura iris Et fund 10/7-18 Ørvad ved Tolne. Da arten breder sig i disse år, må der forventes flere fund.
Admiral Vanessa atalanta Almindelig og vidt udbredt i landsdelen, men antallet varierer meget fra år til år.
Tidselsommerfugl Cynthia cardui Nogle år vidt udbredt og ret talrig, men optræder i meget varierende antal fra år til år og kan helt udeblive.
Nældesommerfugl Araschnia levana Er indvandret til landsdelen indenfor de allerseneste år, især efter 2014. Er set ved Hjørring og flere steder i den østlige del af kommunen
Nældens Takvinge Aglais urticae Meget talrig.
Det hvide C Polygonia c-album Har gennem de senere år bredt sig til Vendsyssel. To fund fra kommunen:21/8-17 Ørvad ved Tolne, 11/9-18 Bjørnager ved Mosbjerg.
Kejserkåbe Argynnis paphia Enkelte fund fra før 1970. Fire nyere fund: 2/8-16 Rubjerg, 12/7-18 Bindslev, 23/7 Ørvad ved Tolne og 28/7-18 Bjørnager ved Mosbjerg.
Markperlemorsommerfugl Mesoacidalia aglaja Enkelte fund fra før 1970. Seneste fund fra 24/7-14 Hjørring og 11/7-18 Bjergby.
Skovperlemorsommerfugl Fabriciana adippe Ret talrig og vidt udbredt, dels i klitområderne, dels i tørre lysåbne plantageområder. Fund fra de senere år især fra klitter og klitplantager samt de østlige mose- og hedeområder.
Klitperlemorsommerfugl Fabriciana niobe Lokalt ret talrig i klitområderne, især i Tornby-Skallerup området.
Storplettet Perlemorsommerfugl Issoria lathonia Almindelig og vidt udbredt i hele landsdelen, men sjældent ret talrig. Hyppigst i tørre åbne områder, som grønsværklitter, overdrev og brakmarker.
Moseperlemorsommerfugl Boloria aquilonaris Et fund: 25/7-39 Guldager.
Brunlig Perlemorsommerfugl Clossiana selene Vidt udbredt og undertiden ret talrig på enge, i moser, på fugtig skovlysninger og langs plantagekanter.
Okkergul Pletvinge Melitaea cinxia Hist og her i klitter, på overdrev, tørre brakmarker og ved skov/plantagekanter, især ved Vestkysten og i de østlige moseområder.
Hedepletvinge Euphydryas aurinia Eftersøgt og fundet efter 2000 flere steder i de østlige dele af kommunen. Før da sidst set ved Kjærsgård strand og ved Uggerby Å’s udløb i henholdsvis 1992 og 1993.
Sandrandøje Hipparchia semele Talrig og vidt udbredt i klitområderne langs kysterne. Hist og her i tørre og sandede områder i indlandet, som f. eks. Dalsager Klit ved Sindal.
Græsrandøje Maniola jurtina Talrig og vidt udbredt i landsdelen, Findes i områder med frodig ugødet græsvegetation
Engrandøje Aphantopus hyperantus Almindelig, men ikke nær så talrig som Græsrandøje, og vidt udbredt i landsdelen. Findes i områder med frodig ugødet græsvegetation.
Skovrandøje Pararge aegeria Er indvandret til Vendsyssel indenfor de seneste ca. 10 år, og er især de allerseneste år set en del steder i Hjørring Kommune
Moserandøje Coenonympha tullia Meget lokalt forekommende i moser og våde engområder, bl.a. Ilbro Enge, Tversted Rimmer m.m.
Okkergul Randøje Coenonympga pamphilus Almindelig og vidt udbredt i områder med græsvegetation, herunder klitter og heder.
Blåhale Quercusia quercus Har tidligere været almindelig og vidt udbredt, men synes at være i tilbagegang. Knyttet til egetræer, både i bevoksninger og enkeltstående træer
Det hvide W Satyrium w-album Ret almindelig og vidt udbredt. Knyttet til elm, og findes både i haver, parker, alleer og skove. Er gået tilbage i antal efter elmesygens hærgen
Grøn Busksommerfugl Callophrys rubi Tidligere almindelig og vidt udbredt i klitområder, heder, overdrev, tørvemoser og langs plantagekanter og –veje. Synes at være gået tilbage i antal. I de senere år især fund fra nordlige og østlige dele af kommunen.
Lille Ildfugl Lycaena phlaeas Almindelig og vidt udbredt, men sjældent talrig. Forekommer i åbent tørt land som brakmarker, heder, overdrev, ruderater og lysninger i skove og plantager.
Dukatsommerfugl Lycaena virgaureae Stoltze (1993) angiver et fund mellem Løkken og Saltum. Fund fra 4/8-13 Bjørnager ved Mosbjerg og 23/8-17 ved Vrå.
Violetrandet Ildfugl Lycaena hippothoe Fåtallig, men vidt udbredt. Synes at være i tilbagegang de senere år.
Dværgblåfugl Cupido minimus Talrig og vidt udbredt i områder med rundbælg, f. eks. grusgrave, vejkanter, tørre skrænter og grønsværklitter. Især almindelig i vestkyst-klitterne
Skovblåfugl Celastrina argiolus Udbredt, men fåtallig i størstedelen af kommunen.
Ensianblåfugl Maculinea alcon Findes i kommunen kun på Børglum Hede – hvis den er der endnu. Tidligere også kendt fra Hirtshals. Knyttet til fugtige hedepartier med klokkeensian. Ingen fund fra de senere år
Engblåfugl Cyaniris semiargus Vidt udbredt, men som regel fåtallig. Findes på tørre enge, overdrev, i skovlysninger og i grønsværklitter.
Almindelig Blåfugl Polyommatus icarus Talrig og vidt udbredt på åbent land.
Isblåfugl Polyommatus amanda Vidt udbredt i åbent land, men ikke nær så almindelig som almindelig blåfugl.
Bølleblåfugl Vacciniina optilete Ikke kendt fra kommunen, men findes i Råbjerg Mose lige øst for kommunegrænsen. Kan måske findes i Tryn Mose, Måstrup Mose eller Tversted Rimmer.
Rødplettet Blåfugl Aricia agestis Forekommer lokalt og noget ustadigt i kommunen
Sortbrun Blåfugl Aricia artaxerxes Kommunens attraktion blandt dagsommerfuglene, idet den kun er kendt fra få lokaliteter og kun ustadigt andre steder i landet. Udbredt i klitterne mellem Tornby Klitplantage og Skiveren, hvor den er knyttet til grønsværklitter med blodrød storkenæb, og hvor den undertiden er ganske talrig
Argusblåfugl Plebejus argus Almindelig, især i de kystnære egne, hvor den er knyttet til lav hedevegetation og grønsværklitter. Ikke så talrig og udbredt som foranderlig blåfugl.
Foranderlig Blåfugl Plebejus idas Almindelig, undertiden meget talrig og vidt udbredt i kommunen, hvor den er knyttet til heder, hedemoser og klitterræner.

Admiral, Nørre Tornby, 18/9-2015