Dagsommerfugle i Hjørring Kommune

Udarbejdet af Kurt Prentow

Liste over de dagsommerfugle, der er observeret i Hjørring Kommune.
Senest opdateret 24/7-2021, hvor antallet af arter kan opgøres til 55.

Listen baserer sig bl.a. på en oversigt udarbejdet af David Boertmann omkring 1990 og publiceret på hjemmesiden nordfugl.dk. Hertil kommer oplysninger fra Atlas-undersøgelsen 1990–93, publiceret i M. Stoltze: Danske dagsommerfugle fra 1996. For de senere år er medtaget oplysninger fra flere kilder, herunder især hjemmesiden Danmarks Fugle og Natur og Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle 2.0, som foregår via samme hjemmeside.

Isblåfugl, Vandplasken, 11. juli 2004. Foto: Kurt Prentow

Gråbåndet bredpande (Erynnis tages)
Fåtallig i grønsværklitterne langs kysten og på kystnære fælleder og overdrev, f. eks. ved Hirtshals og klitterne ud for Tornby Klitplantage. Findes også enkelte steder i Måstrup Mose m.m.

Spættet bredpande (Pyrgus malvae)
Hist og her og sjældent talrig. Mest i lysninger og langs veje i skove og plantager, men også i grønsværklitter og på overdrev. Ses bl.a. ved Tornby, Kjul og Tversted

Stregbredpande (Thymelicus lineola)
Almindelig og vidt udbredt i områder med frodig ugødet græsvegetation, men ikke nær så talrig som Skråstreg-bredpande

Skråstregbredpande (Thymelicus sylvestris)
Almindelig og vidt udbredt i områder med frodig ugødet græsvegetation.

Kommabredpande (Hesperia comma)
Sjælden og meget lokalt forekommende på tørt græsland. De senere år fundet i Tornby-Skallerup området, ved Tversted og enkelte andre steder

Stor bredpande (Ochlodes venata)
Almindelig og vidt udbredt i områder med frodig ugødet græsvegetation. Dog knap så talrig som som Skråstreg-bredpande

Svalehale (Papilio machaon)
Meget sjælden strejfgæst fra syd eller øst. Konstateres langt fra hvert år i kommunen. I 2018 fund fra Bindslev og Hjørring

Sortåret hvidvinge (Aporia crataegi)
Almindelig og vidt udbredt i kommunens centrale og østlige dele, fåtallig til manglende i de vestlige dele. Synes at brede sig de senere år.

Stor kålsommerfugl (Pieris brassicae)
Talrig og vidt udbredt

Lille kålsommerfugl (Pieris rapae)
Talrig og vidt udbredt

Grønåret kålsommerfugl (Pieris napi)
Talrig og vidt udbredt

Grønbroget kålsommerfugl (Pontia daplidice)
Et enkelt fund ved Vejby 29/8-47. Ikke registreret siden

Aurora (Anthocharis cardamines)
Vidt udbredt, men sjældent talrig. Hyppigst på fugtige enge, men ses også langs veje i plantager og skove, langs jernbaner og i haver.

Gul høsommerfugl (Colias hyale)
Meget sjælden strejfgæst, med kun et fund fra perioden 1940-1969.

Citronsommerfugl (Gonopteryx rhamni)
Ret almindelig og vidt udbredt. Antallet varierer en del fra år til år, men den er aldrig talrig. Den er mest hyppig i løvskov, men ses også i plantager, haver og parker

Sørgekåbe (Nymphalis antiopa)
Forekommer i landsdelen i varierende antal fra år til år, men sjældnere og sjældnere. Kun få fund fra de senere år.

Dagpåfugleøje (Inachis io)
Vidt udbredt og normalt ret talrig i landsdelen, men kan enkelte år være meget fåtallig.

Dagpåfugleøje, Nørre Tornby, 9/8-2019. Foto: Kurt Prentow

Iris (Apatura iris)
Der foreligger mindst en håndfuld fund fra 2007-22. Da arten breder sig i disse år, må der forventes flere fund.

Admiral (Vanessa atalanta)
Almindelig og vidt udbredt i landsdelen, men antallet varierer meget fra år til år.

Tidselsommerfugl (Cynthia cardui)
Nogle år vidt udbredt og ret talrig, men optræder i meget varierende antal fra år til år og kan helt udeblive.

Tidselsommerfugl, Tornby Klitplantage, 27/7-2019. Foto: Kurt Prentow

Nældesommerfugl (Araschnia levana)
Er indvandret til landsdelen indenfor de allerseneste år, især efter 2014. Er set ved Hjørring og flere steder i den østlige del af kommunen

Nældens takvinge (Aglais urticae)
Meget talrig.

Det hvide C (Polygonia c-album)
Har gennem de senere år bredt sig til Vendsyssel. To fund fra kommunen:21/8-17 Ørvad ved Tolne, 11/9-18 Bjørnager ved Mosbjerg.

Kejserkåbe (Argynnis paphia)
Enkelte fund fra før 1970. Fire nyere fund: 2/8-16 Rubjerg, 12/7-18 Bindslev, 23/7-18 Ørvad ved Tolne og 28/7-18 Bjørnager ved Mosbjerg. Også fund fra Bjørnager i 2022 og 2023.

Markperlemorsommerfugl (Mesoacidalia aglaja)
Enkelte fund fra før 1970. Seneste fund fra 24/7-14 Hjørring og 11/7-18 Bjergby.

Skovperlemorsommerfugl (Fabriciana adippe)
Ret talrig og vidt udbredt, dels i klitområderne, dels i tørre lysåbne plantageområder. Fund fra de senere år især fra klitter og klitplantager samt de østlige mose- og hedeområder.

Klitperlemorsommerfugl (Fabriciana niobe)
Lokalt ret talrig i klitområderne, især i Tornby-Skallerup området.

Storplettet perlemorsommerfugl (Issoria lathonia)
Almindelig og vidt udbredt i hele landsdelen, men sjældent ret talrig. Hyppigst i tørre åbne områder, som grønsværklitter, overdrev og brakmarker.

Moseperlemorsommerfugl (Boloria aquilonaris)
Et fund: 25/7-39 Guldager.

Brunlig perlemorsommerfugl (Clossiana selene)
Vidt udbredt og undertiden ret talrig på enge, i moser, på fugtig skovlysninger og langs plantagekanter.

Okkergul pletvinge (Melitaea cinxia)
Hist og her i klitter, på overdrev, tørre brakmarker og ved skov/plantagekanter, især ved Vestkysten og i de østlige moseområder.

Hedepletvinge (Euphydryas aurinia)
Eftersøgt og fundet efter 2000 flere steder i de østlige dele af kommunen. Før da sidst set ved Kjærsgård strand og ved Uggerby Å’s udløb i henholdsvis 1992 og 1993.

Sandrandøje (Hipparchia semele)
Talrig og vidt udbredt i klitområderne langs kysterne. Hist og her i tørre og sandede områder i indlandet, som f. eks. Dalsager Klit ved Sindal. Vurderes at aftage i antal de senere år.

Græsrandøje (Maniola jurtina)
Talrig og vidt udbredt i landsdelen, Findes i områder med frodig ugødet græsvegetation

Græsrandøje, Tornby, 16/9-2008. Foto: Kurt Prentow.

Engrandøje (Aphantopus hyperantus)
Almindelig, men ikke nær så talrig som græsrandøje, og vidt udbredt i landsdelen. Findes i områder med frodig ugødet græsvegetation.

Skovrandøje (Pararge aegeria)
Er indvandret til Vendsyssel indenfor de seneste ca. 10 år, og er især de allerseneste år set en del steder i Hjørring Kommune

Moserandøje (Coenonympha tullia)
Meget lokalt forekommende i moser og våde engområder, bl.a. Ilbro Enge, Tversted Rimmer m.m.

Okkergul randøje (Coenonympga pamphilus)
Almindelig og vidt udbredt i områder med græsvegetation, herunder klitter og heder.

Blåhale (Quercusia quercus)
Har tidligere været almindelig og vidt udbredt, men synes at være i tilbagegang. Knyttet til egetræer, både i bevoksninger og enkeltstående træer

Det hvide W (Satyrium w-album)
Ret almindelig og vidt udbredt. Knyttet til elm, og findes både i haver, parker, alleer og skove. Er gået tilbage i antal efter elmesygens hærgen

Grøn busksommerfugl (Callophrys rubi)
Tidligere almindelig og vidt udbredt i klitområder, heder, overdrev, tørvemoser og langs plantagekanter og skovveje. Synes at være gået tilbage i antal. I de senere år især fund fra nordlige og østlige dele af kommunen.

Lille ildfugl (Lycaena phlaeas)
Almindelig og vidt udbredt, men sjældent talrig. Forekommer i åbent tørt land som brakmarker, heder, overdrev, ruderater og lysninger i skove og plantager.

Dukatsommerfugl (Lycaena virgaureae)
Stoltze (1993) angiver et fund mellem Løkken og Saltum. Fund fra 4/8-13 Bjørnager ved Mosbjerg og 23/8-17 ved Vrå.

Violetrandet ildfugl (Lycaena hippothoe)
Fåtallig, men vidt udbredt. Synes at være i tilbagegang de senere år.

Violetrandet ildfugl, Tornby Klitplantage, 23/6-2019. Foto: Kurt Prentow

Dværgblåfugl (Cupido minimus)
Talrig og vidt udbredt i områder med rundbælg, f. eks. grusgrave, vejkanter, tørre skrænter og grønsværklitter. Især almindelig i vestkyst-klitterne

Skovblåfugl (Celastrina argiolus)
Udbredt, men fåtallig i størstedelen af kommunen.

Ensianblåfugl (Maculinea alcon)
Fandtes tidligere flere steder i kommunen, men blev ikke iagttaget i en årrække frem til juli 2021, hvor en bestand blev fundet i Tversted Rimmer. Tidligere også kendt fra Børglum Hede og Hirtshals. Knyttet til fugtige hedepartier med klokkeensian.

Ensianblåfugl, Tversted Rimmer, juli 2021. Foto: Henrik Pedersen

Engblåfugl (Cyaniris semiargus)
Vidt udbredt, men som regel fåtallig. Findes på tørre enge, overdrev, i skovlysninger og i grønsværklitter.

Almindelig blåfugl (Polyommatus icarus)
Talrig og vidt udbredt på åbent land.

Isblåfugl (Polyommatus amanda)
Vidt udbredt i åbent land, men ikke nær så almindelig som almindelig blåfugl.

Bølleblåfugl (Vacciniina optilete)
Ikke kendt fra kommunen, men findes i Råbjerg Mose lige øst for kommunegrænsen. Kan måske findes i Tryn Mose, Måstrup Mose eller Tversted Rimmer.

Rødplettet blåfugl (Aricia agestis)
Forekommer lokalt og noget ustadigt i kommunen

Sortbrun blåfugl (Aricia artaxerxes)
Kommunens attraktion blandt dagsommerfuglene, idet den kun er kendt fra få lokaliteter og kun ustadigt andre steder i landet. Udbredt i klitterne mellem Tornby Klitplantage og Skiveren, hvor den er knyttet til grønsværklitter med blodrød storkenæb, og hvor den undertiden er ganske talrig

Sortbrun Blåfugl, Tornby Klit 15/6-2019. Foto: Kurt Prentow

Argusblåfugl (Plebejus argus)
Almindelig, især i de kystnære egne, hvor den er knyttet til lav hedevegetation og grønsværklitter. Ikke så talrig og udbredt som foranderlig blåfugl.

Foranderlig blåfugl (Plebejus idas)
Almindelig, undertiden meget talrig og vidt udbredt i kommunen, hvor den er knyttet til heder, hedemoser og klitterræner.

Admiral, Nørre Tornby, 18/9-2015. Foto: Kurt Prentow