Info

Kære besøgende

vends3Her på Tornbynatur.dk vil vi bringe nyheder og indlæg, der primært beskriver landskab og naturforhold i Tornby-området samt nærmeste omegn.

Under menupunktet “Artikler” findes lister over fugle, pattedyr og dagsommerfugle set i Hjørring Kommune samt “Dyr i Nordjylland” i to dele.

En stor tak til dem, der har givet lov til at bruge deres fotos her på hjemmesiden. Hvor navn ikke er angivet under fotos og øvrige illustrationer, er de af undertegnede.

Tornby Natur redigeres af Kurt Prentow, der indtil foråret 2021 boede i Tornby. Send gerne eventuelle kommentarer til kurt@prentow.dk.

DSCN2917a

Fra Hønsebakkerne

Tornby-området er særdeles rigt på naturværdier og indeholder en lang række landskabs- og naturtyper: Strand, klitter, klithede, rørskov, klitsøer, vandløb, nåleskov, løvskov, krat, slugter, landbrugsland, bakker og sågar et bjerg. På trods af områdets forholdsvis beskedne størrelse, er det sandsynligvis det område i Danmark med flest sjældne og halvsjældne plantearter, ligesom det hører til de steder i landet, hvor flest dagsommerfuglearter kan ses. Odderen lever her, og sjældne fugle som Karmindompap og Sortstrubet Bynkefugl yngler her.

Vandplasken – en af landets fineste botaniske lokaliteter, og også en god lokalitet for fugle og sommerfugle