Info

Kære besøgende

vends3Her på Tornbynatur.dk vil vi bringe nyheder og indlæg, der primært beskriver landskab og naturforhold i Tornby Sogn. Af og til tager vi dog afstikkere til nærmeste omegn.

Sydgrænsen for Tornby Sogn går lige syd for Vandplasken, drejer mod nord op øst for Kærsgård, og følger så Varbro Å et godt stykke mod øst. Østgrænsen går i en bue øst om Tornby Bjerg. Nordgrænsen går lidt syd for Hirtshals Fyr. Den vestlige grænse udgøres af Skagerrak.

DSCN2917a

Fra Hønsebakkerne

Området er særdeles rigt på naturværdier og indeholder en lang række landskabs- og naturtyper: Strand, klitter, klithede, rørskov, klitsøer, vandløb, nåleskov, løvskov, krat, slugter, landbrugsland, bakker og sågar et bjerg. På trods af områdets forholdsvis beskedne størrelse, er det sandsynligvis det område i Danmark med flest sjældne og halvsjældne plantearter, ligesom det hører til de steder i landet, hvor flest dagsommerfuglearter kan ses. Odderen lever her, og sjældne fugle som Karmindompap og Sortstrubet Bynkefugl yngler her.

Vandplasken – en af landets fineste botaniske lokaliteter, og også en god lokalitet for fugle og sommerfugle

Hvor navn ikke er angivet under fotos og øvrige illustrationer, er de af undertegnede.

Tornby Natur redigeres af Kurt Prentow, Tornby. Se evt. profil på Netfugl.

Send gerne eventuelle kommentarer til kurt@prentow.dk.