Artikler

Se underpunkterne under “Artikler” i menuen ovenfor.

Fra Tornby Lokalhistoriske arkiv har jeg kopieret en artikel med titlen “Tornby Statsplantage fylder 25 Aar”. Det fremgår ikke af kopien hvor artiklen er bragt, men mon ikke det er i Vendsyssel Tidende. Det fremgår heller ikke, hvornår artiklen er bragt, men den 27. marts 1960 bringer Vendsyssel Tidende en artikel med titlen “50 aars dag for Tornby Klitplantage” og nævner her den 1. april som plantagens “fødselsdag”, så mon ikke førstnævnte artikel er skrevet i 1935?

Artiklen kan læses i PDF-format her: TornbyStatsplantage25aar.

Mosekonebryg i Tornby Klitplantages østlige udkant, august 2011. Foto KP.

I rapporten “Nordjyllands Fugle” er der i 2013-rapporten en artikel om fuglelokaliteter i Hirtshals. Artiklen kan læses i PDF-format her: Hirtshals – Fuglelokaliteter.