Hønsebakkerne

Sydvest for Tornby Klitplantage ligger de storslåede Hønsebakker. De har navn efter Agerhøns, som i gamle dage kunne jages her.

Man kommer lettest til området via Strandfogedvej, der er en sidevej til Rævskærvej.
Den østlige del af området afgræsses af får. Det har Naturstyrelsen foranlediget for at gøre klitområdet mere lysåbent og dermed mere attraktivt for bl.a. overdrevsplanter og sommerfugle. Der er adgang til fårehegnet for folk til fods – uden hund, og der er opsat stenter, så man kan komme over hegnet. Man kommer fint omkring i området ved hjælp af fårenes stier.

horsebak3

Fårene er med til at holde vegetationen nede, så området holdes lysåbent

honsebak1

Den 10-15 meter høje skrænt er gennemskåret af mange kløfter med tæt bevoksning af Hyld, Havtorn m.m.

horsebak5

Hønsebakkerne set fra vest

Honsebak5

Hønsebakkerne set fra vest med Liver Å i forgrunden

Hønsebakkerne rummer en del spændende planter, bl.a. orkideer og nikkende kobjælde. Desuden er det et godt sted at se på sommerfugle.

Bakkerne er mod vest afgrænset af den gamle kystskrænt fra stenalderhavet. Her løfter mægtige klitter sig, gennemskåret af kratbevoksede slugter. Storslåede udsigter åbner sig mod havet.

Nedenfor havskrænten og klitterne ligger den tidligere havbund med Liver Å og dens afsnørede nordlige del Åslyngen med rørskov. Dette område afgræsses af kvæg.

I den gamle Tornby-Vidstrup Kommune, som eksisterede indtil kommunalreformen i 1970, var området ved Hønsebakkerne udlagt som sommerhusområde. Sidst i 1970’erne blev der fra ejerens og Hirtshals Kommunes side gjort tiltag til at virkeliggøre planerne om udstykning af sommerhusgrunde på arealet. Disse planer afstedkom mange protester fra lokale og andre. Der blev foranstaltet en underskriftindsamling, og Danmarks Naturfredningsforening overvejede at rejse fredningssag. Det endte dog med, at staten købte arealet og derved sikrede det mod bebyggelse.