Fugle i Hjørring Kommune

Udarbejdet af Anders Østerby og Kurt Prentow.

Liste over de fugle, der er observeret i Hjørring Kommune.
Senest opdateret 31/12-2017, hvor antallet af arter kan opgøres til 307. I dette tal er racer ikke medregnet. For sjældne fugle er kun medtaget de fund, der er godkendt af Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg.

Rødstrubet Lom Almindelig træk- og vintergæst
Sortstrubet Lom Fåtallig træk- og vintergæst
Islom Sjælden, næsten årlig trækgæst
Hvidnæbbet Lom Sjælden, næsten årlig trækgæst
Toppet Lappedykker Fåtallig ynglefugl og trækgæst
Gråstrubet Lappedykker Fåtallig ynglefugl og trækgæst
Nordisk Lappedykker Sjælden træk- og vintergæst
Sorthalset Lappedykker 1 fund: 22/8-1998 1 ex. Tversted Strand
Lille Lappedykker Fåtallig ynglefugl
Sortbrynet Albatros To fund, men højst sandsynligt samme individ: 18/7-2014 Hirtshals Havn, 7/5-2015 Hirtshals Havn.
Mallemuk Sjælden efterårstrækgæst
Sodfarvet Skråpe Sjælden efterårstrækgæst  – stadigt færre fund
Almindelig Skråpe Fåtallig – sjælden trækgæst efterår – stadigt færre fund
Balearerskråpe Første fund 6/11-1996 2 ex. SV Hirtshals, 3 næste fund også fra Hirtshals: 24/4-2009, 17/9-2010, 11/7-2011.
Lille Stormsvale Sjælden efterårstrækgæst
Stor Stormsvale Sjælden efterårstrækgæst. Dog flere fund efteråret 2004.
Topskarv Sjælden trækgæst ved Hirtshals Havn.
Skarv: 2 racer:
     Mellemskarv Almindelig gæst året rundt, tiltagende de senere år. Ynglekoloni i Horne
     Storskarv Almindelig træk- og vintergæst
Sule Almindelig trækgæst.
Rørdrum Enkelte fund af overvintrende fugl(e) omkring Liver Gamle Å, Tornby.
Fiskehejre Almindelig træk- og vintergæst. Sporadiske forsøg på kolonidannelse.
Sølvhejre Første fund:4/5-1980 1 ex. rst – NV Vandplasken, næste ca. 1998 Hirtshals og syd for Hjørring,  30/4 – 3/5 – 2002 Tversted, 22/6-2014 Vandplasken. Derefter flere fund, idet arter bliver mere og mere almindelig i landet.
Silkehejre 2 fund: 9/5-2006 2 ex. Vandplasken og 1/9-2014 1 ex. Vandplasken
Sort Stork Sjælden trækgæst april – juni, et enkelt august-fund.
Hvid Stork Sjælden trækgæst.
Skestork 1 fund: 28/8-2004 2 ex. Hirtshals Øststrand.
Knopsvane Fåtallig ynglefugl og trækgæst.
Sangsvane Almindelig trækgæst. Ses især raste i Gårdbogård – Sørig-området.
Pibesvane Fåtallig trækgæst. Ses indimellem raste i Gårdbogård – Sørig-området.
Grågås Fåtallig ynglefugl og almindelig trækgæst.
Kortnæbbet gås Almindelig efterårstrækgæst (sjælden forår).
Blisgås Fåtallig trækgæst, især i de senere år
Sædgås: 2 racer:
     Skovsædgås Fåtallig trækgæst.
     Tundrasædgås 1 fund: 19. jan. 1996 6 ex. rst på mark nord for Tornby
Canadagås Fåtallig-sjælden træk- og vintergæst.
Bramgås Sjælden trækgæst – enkelte fund.
Knortegås: 2 racer:
     Mørkbuget
Knortegås
Fåtallig trækgæst langs kysten
     Lysbuget
Knortegås
Fåtallig trækgæst langs kysten
Nilgås 2 fund: 19.-20. maj 2 ex. Sejlstrup, 12.-13. juli 1 ex. Vandplasken
Gravand Fåtallig ynglefugl og trækgæst. Flest ynglefund nær kysten.
Rustand Et enkelt fund: 21/4 – 27/4 1 rastende vest for Nygårds Mølle.
Gråand Almindelig trækgæst og ynglefugl
Krikand Almindelig trækgæst. Sjælden ynglefugl.
Pibeand Almindelig trækgæst.
Knarand Fåtallig trækgæst.
Skeand Fåtallig trækgæst.
Spidsand Fåtallig trækgæst.
Atlingand Fåtallig forårstrækgæst. Enkelte ynglefund.
Hvidøjet And 11.-12. maj 2012 1 par rastende i sø ved Ø. Kjulvej.
Taffeland Fåtallig trækgæst.
Troldand Fåtallig trækgæst. Muligvis enkelte ynglefund.
Bjergand Fåtallig trækgæst.
Havlit Fåtallig trækgæst.
Ederfugl Almindelig træk-, vinter- og sommergæst.
Kongeederfugl 1 fund: 28-31/12 2017 1 han Hirtshals Fyr.
Sortand Almindelig træk-, vinter- og sommergæst.
Amerikansk Sortand 1 fund: 25/9-2016 1 han Uggerby Strand.
Fløjlsand Fåtallig træk- og vintergæst. Almindeligere i kolde vintre.
Brilleand 2 fund (3 fugle): 11. feb. 1979 2 hunner rst. Hirtshals Fyr, 8. maj 2010 1 hun rst. Hirtshals Fyr
Stor Skallesluger Fåtallig-almindelig træk- og vintergæst (talrigest i kolde vintre).
Toppet Skallesluger Almindelig træk- og vintergæst.
Lille Skallesluger Sjælden træk- og vintergæst.
Hvepsevåge Fåtallig – almindelig forårstrækgæst. Sjælden ynglefugl i Ø og SØ.
Sort Glente Sjælden forårstrækgæst.
Rød Glente Fåtallig forårstrækgæst. Sjælden, men efterhånden regelmæssig ynglefugl.
Havørn Sjælden trækgæst.
Rørhøg Fåtallig trækgæst. Enkelte ynglefund.
Blå Kærhøg Fåtallig – almindelig trækgæst.
Hedehøg Fåtallig forårstrækgæst. Enkelt ynglefund langs Jammerbugten.
Steppehøg Et fund er godkendt af DOF’s sjældenhedsudvalg: 1 2K rst Øster Kjul 21/5-2005.
Spurvehøg Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Duehøg Fåtallig ynglefugl og trækgæst.
Musvåge Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Fjeldvåge Almindelig – fåtallig træk- og vintergæst.
Kongeørn Sjælden trækgæst.
Høgeørn Sep. 1959 1 ungfugl skudt ved Høgholt, Sindal – første danske fund.
Fiskeørn Fåtallig trækgæst april – juni og august – september
Tårnfalk Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Lille Tårnfalk 1 fund: 11. maj 1981 1 han NØ Rubjerg Knude
Dværgfalk Fåtallig træk- og vintergæst.
Lærkefalk Fåtallig trækgæst, især i maj-juni.
Aftenfalk Sjælden – fåtallig trækgæs, især i maj-juni.
Vandrefalk Fåtallig træk- og vintergæst.
Jagtfalk 1 fund: 19.nov. 1977 – 9. apr. 1978 Mårup – Rubjerg Knude
Vagtel Sjældent registreret ynglefugl. Fåtallig – almindelig (visse år) sommergæst.
Fasan Almindelig ynglefugl
Urfugl Uddød i Danmark. Var indtil 1700-1800 talrig på egnen. Fandtes i den nordøstlige del af kommunen indtil i hvert fald midt i 1800-tallet.
Agerhøne Fåtallig ynglefugl, bliver mere og mere sjælden.
Vandrikse Fåtallig ynglefugl og trækgæst. Formodentlig overset.
Engsnarre Siden 1990’erne stadigt flere iagttagelser.
Plettet Rørvagtel Sjælden ynglefugl og trækgæst – primært Kjærsgård – Liver og Uggerby Strand.
Blishøne Almindelig ynglefugl
Grønbenet Rørhøne Fåtallig ynglefugl.
Trane Fåtallig til almindelig forårs- og sommertrækgæst. I milde vintre ses af og til overvintrende. Ynglefugl i de østlige hedemoser.
Dværgtrappe 1 ældre fund: 5. dec. 1959 1 adult hun død Lønstrup
Strandskade Almindelig trækgæst.
Klyde Sjælden trækgæst.
Lille Præstekrave Fåtallig trækgæst. Enkelte ynglefund – kan være overset.
Stor Præstekrave Fåtallig ynglefugl. Almindelig trækgæst
Hvidbrystet Præstekrave Tidligere sjælden trækgæst maj og aug-sep. Eneste nyere fund er 18/4-2014 Uggerby Strand.
Hjejle Almindelig trækgæst.
Strandhjejle Fåtallig – almindelig trækgæst.
Pomeransfugl Fåtallig, men regelmæssig forårstrækgæst (maj-juni).  Rastlokalitet ved Bakholm syd for Hjørring, også set bl.a. ved Løkken, Sørig og Tversted
Vibe Almindelig ynglefugl og trækgæst. Kernelokalitet er Ilbro Enge
Islandsk Ryle Almindelig efterårstrækgæst. Få forårs- og vinterfund
Krumnæbbet Ryle Fåtallig efterårstrækgæst.
Sandløber Almindelig træk- og vintergæst.
Almindelig Ryle Almindelig trækgæst og sjælden vintergæst.
Stribet Ryle 1 fund: 7. – 8. okt. 2003 1 ex. rst Hirtshals Øststrand
Sortgrå Ryle Fåtallig træk- og vintergæst. Flest i kolde vintre.
Dværgryle Almindelig efterårstrækgæst. Få forårsfund
Temmincksryle Fåtallig trækgæst, især forår.
Kærløber 3 fund: 8 sep. 1997 Hirtshals Øststrand, 3/9 2015 Kjul Strand og 26. aug. 2018 Hirtshals Øststrand.
Brushane Fåtallig trækgæst – især efterår.
Skovsneppe Fåtallig – almindelig træk- og vintergæst. Sikkert overset.
Dobbeltbekkasin Fåtallig (spredt) ynglefugl og almindelig trækgæst. Få overvintrende.
Enkeltbekkasin Fåtallig træk- og vintergæst. Sikreste lokaliteter er Vandplasken – Åslyngen samt Hirtshals Øststrand
Tredækker Sjælden forårs- og efterårstrækgæst. 2 fund ved Vandplasken.
Stor Kobbersneppe Sjælden trækgæst.
Lille Kobbersneppe Almindelig efterårstrækgæst.
Stor Regnspove Almindelig trækgæst. Yngler i NØ-Vendsyssel.
Lille Regnspove Fåtallig trækgæst.
Sortklire Fåtallig trækgæst.
Rødben Fåtallig ynglefugl (Bl.a. Ilbro Enge og Vandplasken). Almindelig trækgæst. Enkelte overvintrende i kolde vintre.
Hvidklire Fåtallig trækgæst.
Damklire 1 fund: 28. apr. 1997 1 ex. rst Ilbro Enge
Tinksmed Fåtallig trækgæst, især forår.
Svaleklire Fåtallig trækgæst.
Mudderklire Fåtallig – almindelig trækgæst.
Stenvender Fåtallig træk- og vintergæst.
Odinshane Sjælden trækgæst.
Thorshane 3 fund: 9. jan 1982 1 ex. Løkken, 7. okt. 1979 1 ex. SV Rubjerg Knude, 4. nov. 2005 1 rst. Hirtshals Øststrand
Triel 1 fund: 19.-21. Nov. 1997 1 ungfugl rst (døde) Blæsbjerg.
Mellemkjove Fåtallig trækgæst
Almindelig Kjove Fåtallig – almindelig trækgæst
Storkjove Sjælden trækgæst. Største obs: 8. okt. 2004 15 ex. V Hirtshals
Lille Kjove Sjælden trækgæst.
Sorthovedet Måge Sjælden, men stadigt mere regelmæssig efterårstrækgæst.
Lattermåge 1 fund: 6/7-1985 1 ex rst Hirtshals Havn
Præriemåge 1 fund: 27/11-2005. Det er eneste danske fund.
Hættemåge Ynglefugl i få indlandskolonier. Almindelig trækgæst.
Bonapartemåge 2 fund: 7/11 – 3/12 1995 og 5/3 – 7/3 1996 Hirtshals (formodentlig samme fugl), 1/10, 2/10 og 9/10 Hirtshals.
Ride Fåtallig ynglefugl på Hirtshals Havn. Alm. trækgæst – visse gange meget talrig.
Sabinemåge Sjælden efterårstrækgæst. Fåtallig efterårene 1997 og 2004.
Dværgmåge Fåtallig trækgæst – især efterår.
Rosenmåge 1 fund: 31. jan. 2000 1 ad vdr rst Hirtshals Havn.
Stormmåge Almindelig træk- og vintergæst.
Sølvmåge Almindelig træk- og vintergæst.
Middelhavssølvmåge Enkelte fund fra Hirtshals de senere år
Levantmåge Enkelte fund fra Kjul og Hirtshals de senere år. Kaldes også Kaspisk Måge.
Svartbag Almindelig træk- og vintergæst.
Sildemåge Almindelig trækgæst.
Gråmåge Fåtallig vintergæst – op til 6 – 7 fugle set på en dag. Sjældnere de senere år.
Hvidvinget måge Sjælden vintergæst i Hirtshals Havn – næsten årlig. Også enkelte fund af racen Baffinmåge eller Kumliens Måge i Hirtshals.
Thayer’s måge Første (og hidtil eneste) fund i DK: 15.-16. jan 2002 1 ungfugl rst Hirtshals Havn. Fuglen blev senere set i Hanstholm.
Rovterne Sjælden trækgæst, ikke årlig.
Splitterne Almindelig træk- og sommergæst.
Sandterne 1 fund: 6/5-1980 1 ex. NØ Harrerenden Strand, Lønstrup.
Havterne Almindelig træk- og sommergæst.
Fjordterne Almindelig trækgæst.
Dværgterne Fåtallig trækgæst.
Sortterne Fåtallig trækgæst. Har ynglet ved Sæsing.
Hvidvinget Terne Et fund: 18/5-2014 1 kortvarigt rastende ved Vandplasken.
Søkonge Sjælden – fåtallig trækgæst, især i november, visse år også enkelte om vinteren
Alk Almindelig træk- og vintergæst
Lomvie Almindelig træk- og vintergæst
Polarlomvie 1 fund: 17.-19. jan 1995 1 ex. rst Hirtshals Havn
Lunde Sjælden trækgæst. Flest fund af oliedøde fugle.
Tejst Sjælden trækgæst.
Klippedue (tamdue) Stor – til dels vildtlevende – bestand i Hjørring. Mindre bestand i Hirtshals.
Ringdue Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Huldue Fåtallig trækgæst – især forår. Fåtallig ynglefugl i østlige bøgeskove.
Tyrkerdue Almindelig ynglefugl
Turteldue Sjælden trækgæst maj – juni. Er blevet sjældnere gennem årene.
Gøg Fåtallig ynglefugl og trækgæst.
Sneugle Sjælden trækgæst. 8 fund.
Slørugle Sjælden ynglefugl – dog stadigt flere fund efter 2000.
Høgeugle 3 fund ved invasionen 1983/84: 1/10-1983 1 ex. Åbyen, 22/10-1983 1 ex. Lilleheden Klitplantage, 13/11-1983 1 ex. rst Rubjerg Knude,
Spurveugle 2 fund: 7/11-1877 Hirtshals Fyr, 7/3 –   1/4-1993 1 ex. rst Tornby Klitplantage
Natugle Ynglefugl – primært i Slotved – Baggesvogn – Tolne området, men også faste ynglepar i Hjørrings parker og i sydenden af Tornby Klitplantage
Perleugle 1 fund: 16/9-2015 Stenbjerg, Hirtshals
Kirkeugle Førhen fåtallig ynglefugl – efter omkring. 2000 formodentlig forsvundet fra området.
Stor Hornugle Første fund var ved Vennebjerg i 1992. Siden er den konstateret ved Tårs i 1995 og i Børglum Klosterskov i 1996. Fra 2005 og frem mindst 1 fugl i den østlige del af NNV – plyndrede bl.a. en Duehøge-rede for unger i 200
Skovhornugle Fåtallig ynglefugl, ret almindelig træk- og vintergæst. Overvintringspladser (dagsæder) kendt fra bl.a. Hjørring.
Mosehornugle Sjælden træk- og vintergæst. Ses enkelte gange om sommeren.
Natravn Fåtallig ynglefugl i klitplantagerne.
Mursejler Yngler i flere byer, især ved kirker, fx i Hjørring, Tornby, Horne og Vrå. Almindelig trækgæst – især forår.
Alpesejler Et fund: 19.-20. okt. 1987 1 ex. Rubjerg Knude.
Isfugl Fåtallig træk- og strejfgæst. Sjælden ynglefugl, er blevet mere almindelig de senere år.
Biæder Sjælden forårstrækgæst. 27/5-1977 7 ex. trak NØ over Hjørring. Set enkelte år siden da.
Ellekrage 2 fund: 29/5-1971 Tornby Klitplantage, 8/6-1976 Sindal.
Hærfugl Sjælden trækgæst. Flere fund nov.-dec.
Stor Flagspætte Almindelig ynglefugl og fåtallig trækgæst.
Lille Flagspætte 3 forårsfund – 2 Uggerby Klitplantage og 1 Rubjerg Knude.
Tretået Spætte 3 fund: 4/1-1941 Uggerby Klitplantage, 25/3-1942 Uggerby Klitplantage, 18/10-2007 Tversted Plantage
Sortspætte Enkelte fund fra nyere tid.
Grønspætte Fåtallig ynglefugl.
Vendehals Fåtallig trækgæst (forår) – ynglefund efterhånden sjældne.
Toplærke Sjælden ynglefugl – Hirtshals er sidst bastion i Danmark.
Hedelærke Fåtallig ynglefugl og trækgæst. Yngler ofte i unge pyntegran-kulturer.
Sanglærke Almindelig ynglefugl og trækgæst – dog mere fåtallig de senere år.
Bjerglærke Fåtallig trækgæst.
Landsvale Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Rødrygget Svale 1 fund: 9/5-2011 1 trækkende N ved Kærsgård Strand
Bysvale Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Digesvale Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Storpiber Sjælden efterårstrækgæst. 5-6 fund oktober – november.
Markpiber Sjælden forårstrækgæst tidligere. Er nu ved at forsvinde som ynglefugl i Danmark.
Skovpiber Almindelig trækgæst og fåtallig – almindelig ynglefugl.
Engpiber Almindelig trækgæst og fåtallig ynglefugl.
Rødstrubet Piber Sjælden forårstrækgæst. Et enkelt efterårsfund.
Skærpiber Regelmæssig træk- og vintergælst. Største obs: 18. okt. 1994 27 ex. rst Hirtshals Havn
Bjergpiber Flere fund fra de senere år, især ved Hirtshals Øststrand og Uggerby Strand
Bjergvipstjert Fåtallig ynglefugl og trækgæst.
Hvid Vipstjert: 2 racer:
     Alm. Hvid Vipstjert Almindelig trækgæst og ynglefugl.
     Sortrygget Hvid Vipstjert Sjældent trækgæst og ynglefugl – enkelte gange i blandingspar med Hvid Vipstjert.
Gul Vipstjert: 2 racer:
     Almindelig Gul Vipstjert Fåtallig-sjælden trækgæst. Ynglefund efterhånden meget sjældne.
     Nordlig Gul Vipstjert Almindelig forårstrækgæst.
Silkehale Fåtallig – almindelig træk- og vintergæst.
Vandstær Fåtallig træk- og vintergæst.
Jernspurv Almindelig trækgæst og ynglefugl. Enkelte fugle overvintrer
Sibirisk Jernspurv 1 fund: Hirtshals Havn 9/11 2016 – 6/2 2017.
Gærdesmutte Almindelig trækgæst og ynglefugl.
Rødhals Almindelig trækgæst og ynglefugl.
Blåhals: 2 racer
     Nordlig Blåhals Sjælden – fåtallig forårstrækgæst. Et enkelt efterårsfund.
     Sydlig Blåhals Første fund: Åstrup SV for Hjørring 1./4 2017. Racen breder sig  fra syd og bliver måske mere almindelig. Arten ynglede for første gang i Hjørring Kommune i 2017.
Nattergal Fåtallig ynglefugl (i de østlige og centrale dele af området) og trækgæst.
Blåstjert 1 fund: 28-29/3 2014 Tornby Klitplantage
Rødstjert Fåtallig ynglefugl og almindelig trækgæst – især forår.
Husrødstjert Fåtallig ynglefugl og trækgæst.
Bynkefugl Efterhånden fåtallig trækgæst og ynglefugl primært nær kysten.
Sortstrubet Bynkefugl Yngler fåtalligt ved vestkysten. Fåtallig træk- og vintergæst.
Stenpikker Almindelig trækgæst. Fåtallig – sjælden ynglefugl
Solsort Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Sortstrubet Drossel 1 fund: 25/2 – 9/3-1860 1 ex. Hjørring
Sjagger Almindelig træk- og vintergæst. Ynglefugl, især ved gårde med parkagtige haver.
Ringdrossel Fåtallig trækgæst – primært forår.
Vindrossel Almindelig træk- og vintergæst.
Sangdrossel Almindelig trækgæst og ynglefugl
Misteldrossel Almindelig trækgæst og ynglefugl
Græshoppesanger Siden starten af 1980’erne fåtallig ynglefugl og trækgæst.
Flodsanger 1 fund: maj 1981 1 ex. syngende Rubjerg Knude.
Sivsanger Fåtallig ynglefugl og trækgæst. Ilbro Enge er kerneområde.
Rørsanger Fåtallig ynglefugl og trækgæst.
Drosselrørsanger 1 fund:12/7-1980 1 ex. sy. Uggerby Strand
Kærsanger Fåtallig ynglefugl og trækgæst.
Gulbug Fåtallig ynglefugl og trækgæst. Tilbagegang siden 1970’erne.
Tornsanger Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Gærdesanger Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Havesanger Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Munk Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Høgesanger 2 fund: 5-6/9-2004 1 1k rst Hirtshals, 6-9/9-2014 1 1k rst Kjærsgård Strand
Løvsanger Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Skovsanger Fåtallig trækgæst. Fåtallig ynglefugl i de østlige bøgeskove
Gransanger Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Hvidbrynet Løvsanger 1 fund: 28/9-2002 1 ex. rst Skallerup Klit
Fuglekongesanger 1 fund: 29/10-2011 1 rst. Hirtshals
Lundsanger 2 fund: 1/6-2003 1 syngende og 30/5-1/6  2014 2 syngende, alle tæt ved Horsedammen i Tornby Klitplantage
Fuglekonge Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Rødtoppet Fuglekonge 1 fund: 3/5-1980 1 han rst Uggerby Klitplantage.
Grå Fluesnapper Fåtallig trækgæst og ynglefugl
Broget Fluesnapper Fåtallig trækgæst og ynglefugl
Hvidhalset Fluesnapper 1 fund: 15/5-1978: 1 han rst Alstrup Marker, øst for Rubjerg Knude
Lille Fluesnapper Sjælden trækgæst. Fund i sep – okt.
Musvit Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Blåmejse Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Sortmejse Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Topmejse Almindelig ynglefugl.
Sumpmejse Fåtallig ynglefugl. Meget få fund vest for Tversted – Hjørring – Vrå -linjen.
Halemejse Fåtallig ynglefugl i løvskove og moser mod øst. Fåtallig trækgæst.
Spætmejse Fåtallig ynglefugl i gammel bøgeskov.
Skægmejse Fåtallig trækgæst. Ynglede i 90’erne ved Liver Gamle Å, Tornby. 25 fugle set her i efteråret 2004. De senere år ofte set i rørskoven på Uggerby Strand.
Træløber Fåtallig ynglefugl og trækgæst
Pirol Sjælden forårstrækgæst.
Stor Tornskade Fåtallig træk- og vintergæst.
Rødrygget Tornskade Efterhånden fåtallig trækgæst og ynglefugl, primært nær kysten.
Rødhovedet Tornskade 1 fund: 4/6-1976 1 ex. Rubjerg Knude
Rosenbrystet Tornskade 2 fund: 15/5-1978 ad rst Alstrup Marker, øst for Rubjerg Knude. 8/8-1982 1 ad han rst 3 km øst for Hjørring
Nøddekrige Sjælden træk- og vintergæst (i invasionsår).
Skovskade Ret almindelig ynglefugl og almindelig trækgæst.
Husskade Almindelig ynglefugl.
Gråkrage Almindelig ynglefugl og trækgæst. Stor overnatningsplads i Hjørring
Sortkrage Ses fåtalligt – også ynglende – stadigt flere fund.
Råge Ynglefugl i kolonier i Vrå – Hjørring området. Fåtallig trækgæst.
Allike Almindelig ynglefugl og trækgæst. Stor overnatningsplads i Hjørring
Ravn Fåtallig ynglefugl. Er tiltaget i tal gennem 20-30 år.
Stær Almindelig ynglefugl og trækgæst. Stor overnatningsplads ved Liver Ås udløb.
Rosenstær 1 forårs- og 2 efterårsfund, alle ved Vandplasken – Åslyngen
Gråspurv Desværre efterhånden mindre almindelig ynglefugl
Skovspurv Almindelig ynglefugl.
Bogfinke Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Kvækerfinke Almindelig træk- og vintergæst
Grønirisk Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Dompap Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Gulirisk 5 fund fra maj-juni.
Tornirisk Almindelig trækgæst og ynglefugl – generelt i tilbagegang.
Bjergirisk Almindelig trækgæst.
Stor Gråsisken Almindelig trækgæst.
Lille Gråsisken Fåtallig ynglefugl og trækgæst (?)
Hvidsisken Sjælden vintergæst. Oftest i flokke med Gråsiskener.
Kærnebider Fåtallig ynglefugl, der har spredt sig fra øst mod vest.
Lille Korsnæb Fåtallig ynglefugl og almindelig trækgæst.
Stor Korsnæb Sjælden træk- og vintergæst, der optræder invasionsagtigt.
Hvidvinget Korsnæb Sjælden træk- og vintergæst, der optræder invasionsagtigt.
Karmindompap Fåtallig – sjælden trækgæst og ynglefugl, oftest nær kysten. Stadigt sjældnere siden 2000.
Krognæb 2 fund: 27/11-1981 1 han Uggerby Plantage. 5/11-1990 4 hanner Tornby Klitplantage.
Laplandsværling Fåtallig – sjælden trækgæst.
Rørspurv Almindelig ynglefugl i vådområder. Almindelig trækgæst.
Snespurv Almindelig træk- og vintergæst.
Gulspurv Almindelig ynglefugl og trækgæst.
Hortulan Sjælden forårstrækgæst.
Bomlærke Almindelig ynglefugl – primært i det åbne og ubakkede landskab.