Tornby-egnen – et hotspot for sjældne planter

I december udkom værket Atlas Flora Danica i 3 bind med over 1500 sider. Her formidles resultatet af en såkaldt Atlas-undersøgelse over udbredelsen af alle Danmarks vildtvoksende planter, som har fundet sted fra 1992 til i dag.

Set med lokale briller falder det i øjnene, at Tornby-egnen udgør et såkaldt hotspot for sjældne planter. Det vil sige, at der her findes forholdsvis mange af de 500 sjældneste af landets hjemmehørende plantearter indenfor et 5×5 km undersøgelseskvadrat – en såkaldt rude. Der er ca. 20 hotspot-ruder i Jylland, og det er værd at bemærke, at de 4 ligger ved kysten mellem Skagen og Rubjerg. Det er her i de forholdsvis uberørte områder, at de sjældne planter lever, mens de indre områder af Vendsyssel i høj grad består af intensivt dyrkede områder næsten uden naturværdi.

En af de grupper, der falder i øjnene, er vintergrøn-arterne, nemlig arterne Enblomstret, Grønlig, Klokke-, Klit-, Mose- og Liden vintergrøn. De er alle meget sjældne i Danmark, men findes alle i det nordlige Vendsyssel.

22jun2012-006a

Mose-Vintergrøn fotograferet 22. juni 2012 i et lille væld-område i Tornby Klitplantage