Sjældne vintergrøn-arter i klitplantagerne

Ensidig Vintergrøn, Tornby Klitplantage 23/6-2020. Foto: Kurt Prentow.

Vintergrøn-arterne hører til lyng-familien. De lever især nord for os, men flere af arterne har slået sig ned i vore klitplantager, da de blev gamle nok. I det nordvestlige Vendsyssel har vi således Mose-Vintergrøn, Klit-Vintergrøn, Ensidig Vintergrøn og Liden Vintergrøn.

Spændende orkidéer i Rubjerg

Som tidligere nævnt her på hjemmesiden, så har vi her i Nordvest-Vendsyssel en del sjældne vilde orkidéer, bl.a. i Tornby Klitplantage og Klit, Vandplasken, Nørlev Kær og Rubjerg Knude Klitplantage. I dage besøgte jeg sidstnævnte og fandt blandt andet disse to orkidéer.

Denne orkidé hedder Ægbladet Fliglæbe. En søsterart hedder Hjertebladet Fliglæbe og er også set i plantagen.

Skovhullæbe, formodentlig af formen Hollandsk Hullæbe, uden grønkorn, hvorved den fremstår helt spøgelsesagtigt. Det er en normal grøn plante, der står i baggrunden.

I øvrigt hersker der lidt forvirring om navnet på plantagen, der ligger syd for Rubjerg Knude Fyr. Den lå oprindeligt i Løkken-Vrå kommune, men ejedes af Hjørring Kommune, og derfor blev den kaldt Hjørring Kommunes Klitplantage. Den bliver også kaldt Rubjerg Knude Klitplantage eller Rubjerg Knude Plantage, fordi en plantage et par kilometer sydligere hedder Rubjerg Klitplantage.

Endnu et fund af Lav Skorzoner

Jeg har tidligere skrevet om et fund af den sjældne kurveblomst Lav Skorzoner i et overdrevsområde øst for Tornby Klitplantage. Jeg har nu fundet planten et andet sted, nemlig ved den lille markvej, der fører i retning mod Vandplasken ved Kærsgård Strand. Her står denne lille gruppe på vestre side af vejen. Bladene kan minde om dem på Lancet-vejbred, og blomsterne ser ofte lidt pjuskede ud. Se også det tidligere indlæg HER.

Linnæa blomstrer i Tornby Klitplantage

Linnæa, Tornby Klitplantage, 3. juni 2018

Linnæa er en lille plante med smukke blomster, som vokser i nåleskove med mosbund. Den har generelt en nordlig udbredelse, og den er først indvandret til Danmark, efter at nåletræsplantagerne nåede en vis alder. Den findes i Nord- og Vestjylland, Nordsjælland og Bornholm, men er ingen af stederne almindelig. Den findes enkelte steder i Nordvest-Vendsyssel, således i Tversted Plantage og Tornby Klitplantage.

Jeg har ledt efter den i flere år, og i juli 2017 lykkedes det at se den, da Henriette og Lars fandt den og viste stedet til mig. Der var en pæn bestand, men der var kun få blomstrende skud og nogle afblomstrede. På det første billede ses de karakteristiske dobbelte blomster – til venstre for dem et afblomstret skud. På de nederste billeder ses de krybende stængler med runde blade – sammen med blade af bregnen Engelsød.

I 2018 besøgte jeg stede igen, denne gang i begyndelsen af juni, og nu var der blomster i hundredvis. Se øverste foto.