Besøg af natsværmeren Duehale

I dag sad en natsværmer og hvilede på vores hus i Tornby. Det var en Duehale, en natsværmer, der kommer flyvende hertil fra Sydeuropa. Den kan så lægge æg her, og den næste generation kan eventuelt trække syd på igen. Desværre kan man på fotoet ikke se dens meget lange snabel, som den suger nektar med, og ej heller de smukke orange tegninger, den har på vingerne. Når den besøger blomsterne, kan den minde om en kolibri. Jeg ved ikke hvad den røde plet i nakken på dyret er for noget, for en sådan plet fremgår ikke af de andre illustrationer jeg har set af arten.