Sortbrun Blåfugl i Tornby Klit

Mange sommerfugle-interesserede tager til Tornby Klit i perioden fra midt i juni til midt i juli, for da er det flyvetid for Sortbrun Blåfugl. Denne art findes i Danmark kun i kystområdet mellem Tornby og Skiveren. Arten kan ligne nogle af de andre blåfugle-arter, så man bør bruge en god sommerfuglebog, hvis man vil artsbestemme den sikkert. Sortbrun Blåfugls larver lever på Blodrød Storkenæb, som er særlig talrig i Tornby Klit.

Overside af Sortbrun Blåfugl. Foto: Conny Jensen.

Her ses underside af Sortbrun Blåfugl. Til højre en Dværgblåfugl, som også lever i Tornby Klit. Foto: Conny Jensen.

Blodrød Storkenæb. Foto: KP

Besøg af natsværmeren Duehale

I dag sad en natsværmer og hvilede på vores hus i Tornby. Det var en Duehale, en natsværmer, der kommer flyvende hertil fra Sydeuropa. Den kan så lægge æg her, og den næste generation kan eventuelt trække syd på igen. Desværre kan man på fotoet ikke se dens meget lange snabel, som den suger nektar med, og ej heller de smukke orange tegninger, den har på vingerne. Når den besøger blomsterne, kan den minde om en kolibri. Jeg ved ikke hvad den røde plet i nakken på dyret er for noget, for en sådan plet fremgår ikke af de andre illustrationer jeg har set af arten.

Sommerfuglelarver i klitten

Forleden fotograferede Poul Bastholm Nørgaard en samling larver i spind ved Rævskær. Især den røde “snude” afslører, at der er tale om larver af dagsommerfuglen Okkergul Pletvinge.

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Når vi kommer hen på foråret, kan man se den flotte Okkergul Pletvinge som sommerfugl, her fotograferet et tidligere år, hvor den flotte underside ses. Oversiden kan ses HER. Okkergul Pletvinge er gået meget tilbage i landet som helhed de sidste årtier, men her i “sommerfugleland” langs Vendsyssels vestkyst er den stadig ret almindelig.

Foto: Kurt Prentow

Admiraler i sensommeren

IMG_6613x

Den senere tids gode sensommervejr har bragt mange admiraler frem i solskinnet. Denne art er en såkaldt træksommerfugl. Om foråret kommer de hertil sydfra. De yngler her, og den nye generation trækker sydpå om efteråret. De ses ofte på nedfaldsfrugt.

Aurora på gæstevisit

I dag havde vi dejligt forårsbesøg af to hanner af sommerfuglen Aurora. De besøgte flittigt de blomstrende mælkebøtter. Landsvalerne kvidrede fra den blå himmel, og inde fra skovbrynet lød Gøgens kukken. Det er forår!

IMG_5907a

Aurora hører til hvidvinge-familien ligesom kålsommerfuglene, men hannen er let at kende på de orange vingespidser. Den flyver især i maj og juni. Den er ikke nær så almindelig som de 3 kålsommerfugle-arter, men den er heller ikke decideret sjælden – dog sjældnere jo længere vestpå man kommer i Danmark. Man kan se dens udbredelse på www.sommerfugleatlas.dk. Her kan man i øvrigt se, at Tornby-området hører til de mest artsrige områder i landet hvad angår dagsommerfugle.

IMG_5909a

Sandrandøje i udfoldet tilstand

IMG_5019a

Da jeg fik præsenteret denne sommerfugl, som var fundet død under et vindue i Hirtshals, troede jeg lige i øjeblikket, at det var én af de sjældnere randøjer, da jeg ikke lige kunne kende vingemønstret. Ved at kigge på undersiden – samt i litteraturen – blev jeg klar over, at det “bare” var en Sandrandøje.

Man ser sjældent Sandrandøjens overside, da den altid sætter sig med sammenfoldede vinger, så kun bagvingernes camouflage-farvede undersider er synlige. Den kan være næsten umulig at få øje på, selv om man ser, hvor den sætter sig.

Sandrandøjen findes mest i klitterne og andre sandede og tørre områder, fortrinsvis langs kysten. Den er ret almindelig i det nordvestlige Vendsyssel. Den ses især i juli og august.

IMG_5020a