Violetrandet ildfugl

Violetrandet ildfugl, Tornby Klit, 20/6-2019. Foto: Kurt Prentow

Fra omkring Sct. Hans kan man være heldig at se nyligt udfløjne eksemplarer af violetrandet ildfugl. Ofte er flyvetiden kun nogle få uger. Resten af året lever de som æg, larver og pupper. Arten er ikke særligt almindelig, men den har sine faste levesteder, og har man først fundet et godt sted, kan man ofte finde dem dér år efter år.

Sortåret hvidvinge i klitten

Sortåret hvidvinge, Tornby Klit, 15/6-2017. Foto: Kurt Prentow

Denne smukke sommerfugl fotograferede jeg i Tornby Klit mellem de mange tidselsommerfugle. Jeg troede først det var én af kålsommerfugle-arterne, men det var søsterarten sortåret hvidvinge. Den er ikke så almindelig vestpå, men kan være ret talrig længere inde i landet, således i de nordvendsysselske moser.

Invasion af tidselsommerfugle


Tidselsommefugl, Tornby, 10/6 2019. Foto: Kurt Prentow
Tidselsommefugl, Tornby, 10/6 2019. Foto: Kurt Prentow

Vi oplever i disse dage en invasion af tidselsommerfugle over hele landet. Her er to ud af ca. 20 jeg så i løbet af en lille gåtur ved Tornby. De er fløjet hertil fra Sydeuropa, Mellemøsten eller Nordafrika, og derfor kan de også godt virke lidt slidte og afblegede, som fx især den nederste af de to ovenfor.

Visse år kommer der ingen, mens der andre år kommer mange. Sidst vi havde en stor invasion, var i 2009, og det passer meget godt med, at der er ca. 10 år mellem de store invasioner. Sommerfuglene lægger æg hos os nu, og i løbet af et par måneder kan vi forhåbentlig se den næste generation i stort antal. De vil oftest være mere klare i farverne. Den nye generation vil formodentlig flyve sydpå igen. De kan ikke klare en dansk vinter.

Det er én af vore største sommerfugle og er både større og lysere end vores hjemlige nældens takvinge, som den ligner og er i familie med.

Sortbrun Blåfugl i Tornby Klit

Mange sommerfugle-interesserede tager til Tornby Klit i perioden fra midt i juni til midt i juli, for da er det flyvetid for Sortbrun Blåfugl. Denne art findes i Danmark kun i kystområdet mellem Tornby og Skiveren. Arten kan ligne nogle af de andre blåfugle-arter, så man bør bruge en god sommerfuglebog, hvis man vil artsbestemme den sikkert. Sortbrun Blåfugls larver lever på Blodrød Storkenæb, som er særlig talrig i Tornby Klit.

Overside af Sortbrun Blåfugl. Foto: Conny Jensen.

Her ses underside af Sortbrun Blåfugl. Til højre en Dværgblåfugl, som også lever i Tornby Klit. Foto: Conny Jensen.

Blodrød Storkenæb. Foto: KP

Besøg af natsværmeren Duehale

I dag sad en natsværmer og hvilede på vores hus i Tornby. Det var en Duehale, en natsværmer, der kommer flyvende hertil fra Sydeuropa. Den kan så lægge æg her, og den næste generation kan eventuelt trække syd på igen. Desværre kan man på fotoet ikke se dens meget lange snabel, som den suger nektar med, og ej heller de smukke orange tegninger, den har på vingerne. Når den besøger blomsterne, kan den minde om en kolibri. Jeg ved ikke hvad den røde plet i nakken på dyret er for noget, for en sådan plet fremgår ikke af de andre illustrationer jeg har set af arten.

Sommerfuglelarver i klitten

Forleden fotograferede Poul Bastholm Nørgaard en samling larver i spind ved Rævskær. Især den røde “snude” afslører, at der er tale om larver af dagsommerfuglen Okkergul Pletvinge.

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Når vi kommer hen på foråret, kan man se den flotte Okkergul Pletvinge som sommerfugl, her fotograferet et tidligere år, hvor den flotte underside ses. Oversiden kan ses HER. Okkergul Pletvinge er gået meget tilbage i landet som helhed de sidste årtier, men her i “sommerfugleland” langs Vendsyssels vestkyst er den stadig ret almindelig.

Foto: Kurt Prentow