Følfod blomstrer nu

Når følfod blomstrer, så er det forår. Her ses følfod på havskrænten ved Leret ved Hirtshals Fyr, og tæt ved gik to hvide viptjerter, nyligt ankomne fra deres vinterkvarter i Afrika.

Ederfuglene invaderer Hirtshals Havn

Efter den seneste tids blæsende vejr er ederfuglene, der plejer at holde til ved revet ud for Hirtshals Fyr, flyttet ind i havnen. Her kan man glæde sig over mere end 250 af de smukke fugle. Her er to par kravlet op på molestenene.

De ederfugle, vi ser ved Hirtshals, spiser af de blåmuslinger, der lever på revet ud for Hirtshals samt på molerne. Fuglene stammer sandsynligvis fra ynglebestande i Kattegats og Skagerraks kystområder i Norge, Sverige og Danmark, men nogle af dem kan også komme længere væk fra, for eksempel Østersø-området.

Skarverne er klar til ynglesæsonen

På Hirtshals Havn ses året rundt en del skarver. De sidder ofte på molerne og tager derfra ud og fisker i Vesterhavet. Skarverne yngler i kolonier, og i Hjørring  kommune er der kun én koloni, nemlig i en granskov syd for Horne, hvor der yngler omkring 100 par. Se også beskrivelse HER. Når ungerne er kommet ud af æggene, er der en stadig trafik af skarver fra kysten og ind til kolonien. Det er forældrefuglene, der bringer mad til ungerne.

Kongen af foderbrættet

I det milde vejr, som vi havde indtil fornylig, var solsortene i forårshumør og udstødte flittigt deres varselslyde, men så kom vinteren, og så er de mere stille. Her har solsortehannen indtaget foderbrættet, mens en musvit og en blåmejse må nøjes med det, de kan snuppe for næbbet af solsorten.

Fugleåret 2018 i Hjørring Kommune

Ifølge ornitologernes database til fugleobservationer DOFbasen, blev der i 2018 iagttaget 232 fuglearter i Hjørring Kommune. Der er i tidens løb i alt konstateret 310 fuglearter i kommunen. Iberisk gransanger blev ny art på listen i 2018. Fuglelisten for Hjørring Kommune kan ses her: Fugle i Hjørring Kommune.

Kongeederfugl,, Hirtshals, januar 2018 – Foto: Henrik Pedersen

2018 var et begivenhedsrigt fugleår i kommunen. I årets første måneder havde Hirtshals stadig besøg af den kongeederfugl, som blev fundet af Lars Paaby i slutningen af 2017. Den var et stort tilløbsstykke for folk fra hele landet indtil 18/3.

I januar-marts holdt en flok på helt op til 28 hvidvinget korsnæb til ved Bjørnbak syd for Bindslev, fundet af Hans Olav Møller. Stedet blev besøgt af mange fuglekiggere først på året.

Forårstrækket gav blandt andet steppehøg ved Kærsgård Strand 8/4, 2 pomeransfugle ved Overklit 8/5 og 4 aftenfalke ved Kærsgård Strand 9/5. En sort stork blev set 22/7 ved Tårs

Den 12/5 blev en iberisk gransanger fundet af Mogens Neergaard ved Tversted-søerne, og her sang den til manges fornøjelse resten af foråret. Sangen lød som den skulle, men der måtte en DNA-test til for at fastslå endeligt, at det var en iberisk gransanger. Det var den sjældneste fugl, der besøgte Hjørring Kommune i 2018.

Toplærke, Hirtshals, september 2018. – Foto: Kurt Prentow.

3 toplærker holdt stand i Hirtshals frem til i hvert fald november. Der er ikke konstateret yngel i 2018, og i 2017 blev det kun ved et yngleforsøg. – Riderne i Hirtshals havde en dårlig ynglesæson i 2018 – formodentlig kom kun 1 unge på vingerne. Af andre sjældnere ynglefugle kan nævnes, at sløruglerne igen er ved at komme sig efter nogle strenge vintre i 2010-11, så der nu kendes mindst 3-4 ynglepar, der har fået unger på vingerne i kommunen i 2018.

I oktober tudede den sjældne lille spurveugle i Slotved Skov, fundet af Hans Henrik Larsen. Sidst på året havde flere haveejere i Hjørring besøg af en den flotte hærfugl i oktober-december – måske var der mere end én. Arten ses ikke årligt på egnen, men nogle år kommer der enkelte fugle hertil fra Sydeuropa.

Hærfugl, Hjørring, december 2018 – Foto: Henrik Pedersen