Vintersøen i Tornby Klit

Vintersøen i februar 2023. Foto: Jonna Andreassen

Det er ikke for ingenting, at denne lille sø i Tornby Klit nedenfor Tornby Klitplantage kaldes Vintersøen. Den er nemlig ofte kun vandfyldt om vinteren, hvor den modtager vand fra den lille bæk i Naldbos Raj. Til gengæld kan da blive ganske stor. Hvis der er længerevarende frost, kan man skøjte på isen, og det er ret ufarligt, for søen er ikke dybere end at man sagtens kan bunde, hvis isen brækker. Om sommeren kan søen tørre helt ud, og i sommerhalvåret kan man se ganske mange arter af sommerfugle og planter i området, heraf flere sjældne. Blandt sommerfuglene kan nævnes sortbrun blåfugl, isblåfugl, violetrandet ildfugl og sandrandøje.  I klitterne mellem søen og havet kan man i august være heldig at træffe den sjældne smalbægret ensian. Man kan komme til søen enten fra øst gennem plantagen fra enden af Russerbakkevej, eller fra Strandvejen i nord via stiforløb imellem plantagen og havet. Læs også om smalbægret ensian her: http://tornbynatur.dk/?p=1216

Tophejre er ny fugleart for Hjørring Kommune

Tophejre, Nygårds Mølle, Dvergetved. Foto: Hans Henrik Larsen

Den 11/11-2023 blev en Tophejre opdaget ved Nygårds Mølle ved Dvergetved i Hjørring Kommunes allerøstligste forpost. En bæk danner her skel mellem Hjørring og Frederikshavn kommuner, og fuglen blev set i begge kommuner i perioden 11/11 – 18/11. Det var en ny fugleart for begge kommuner.

Ørkentornskade i Hirtshals

Den 20/7 2023 blev en sjælden fugle fra øst opdaget i Hirtshals, nemlig en ørkentornskade. Det er en fugl, der normalt lever i Centralasien, men den var altså kommet på langfart. Det er kun femte gang denne race af arten stor tornskade ses i Danmark. Seneste fund var i Skagen i 1997. Ørkentornskaden er mindre end den race af stor tornskade, der i Danmark især ses vinter, forår og efterår.

Ørkentornskade, Hirtshals, juli 2023. Foto; Henrik Pedersen

Ny oversigt over dyr i Nordjylland

Her på Tornby Natur kan nu læses en oversigt over pattedyr, padder og krybdyr i Nordjylland, hvilket i dette tilfælde vil sige det tidligere Nordjyllands Amt. Oversigten er i to dele (klik):

Dyr i Nordjylland – generel del

Dyr i Nordjylland – artsdel

Baggrund
I 1986 besluttede vi i redaktionen for den årlige rapport om fugle i Nordjylland at medtage observationer af pattedyr, krybdyr og padder i rapporten, og jeg skrev i nogle år om disse i rapporten.

Jeg fandt ud af, at man måtte søge i mange forskellige kilder for at få oplysninger om dyrenes forekomst, og jeg besluttede, at jeg ville skrive disse oplysninger sammen. Det gjorde jeg, og jeg fik støtte fra Nordjyllands Amt til at udgive rapporten ”Pattedyr i Nordjylland” i 1992.

Rapportens tekst lå som fil i mange år på min PC, men jeg skrev løbende nye oplysninger ind. Jeg har nu redigeret og opdateret oversigten så godt som muligt, ligesom afsnit om padder og krybdyr er tilføjet. Den udgives her som web-publikation i to afsnit: Et generelt afsnit og et artsafsnit. Brug evt. hjemmesidens søgefunktion.
Der er sandsynligvis unøjagtige oplysninger i oversigten, og jeg vil sætte stor pris på, om folk vil skrive til mig på kurt@prentow.dk med korrektioner og eventuel supplerende information.

Kæmpestenen i Horne

Den vestlige ende af stenen. Fuglene er Blishøne, Pibeand og 2 Gråænder. Foto: Kurt Prentow.

På hjemmesiden for Danmarks geologiske undersøgelser, GEUS, er der en liste over Danmarks kæmpesten. Kæmpestenene er defineret ved, at de måler fire meter eller mere på længste led. Antallet er for tiden opgivet til 150. To af dem ligger i Hjørring Kommune, nemlig Horne-stenen og Fiskergade-stenen. Vi vil senere fortælle nærmere om Fiskergade-stenen, som først for nylig er frigravet og opsat ovenfor havskrænten sydvest for Hirtshals Havn.

Horne-stenen ligger i en sø i Horne. Søen er resultat at tidligere grusgravning. Stenen stikker op over vandoverfladen som en lille ø.

Om Horne-stenen skrives der på hjemmesiden ”Danmarks Kæmpesten” (lidt forkortet): ”Stemningen er kanotur i Sverige ved kæmpestenen, der ligger i en sø som det klippeskær, du enten lægger til ved eller brager ind i. Søen med kæmpestenen ligger imidlertid ved Horne syd for Hirtshals”.

Stenen består af en helt særlig granit med mælkehvid feldspat og blågrå kvarts. Ved svenskekysten lige syd for den svensk/norske grænse ligger Bohuslen og et granitkompleks med overvejende rødlige mellemkornede homogene granitter. Men Bohuslen-granitten har en lys grå variant. Hornes kæmpesten kunne meget vel være en grå variant af Bohuslen-granit.

Søens kæmpe måler hele 6,1 x 5,3 meter. Den når omkring en halv meter op over vandspejlet, og den breder sig ud til større størrelse under vandet. Vanddybden rundt om stenen er 0,8 til 1,0 m. Da vi ikke ved, hvor meget der gemmer sig under søbunden, anslås højden til mindst 1,5 m. Med de mål anslås volumen til 25 m3 og vægten til knap 70 tons.”

Kilde: https://www.geus.dk/udforsk-geologien/ture-i-naturen/kaempesten/

Vi skal her for god ordens skyld nævne, at søen med stenen ligger på privat område. Man kan dog få et glimt af stenen fra Ølandsvej i Horne. Den ligger i den sydvestlige del af søen.

Horne-stenen. Som det ses, ligner den en lille skærgårdsø. Fuglene er gråænder, blishøns og en pibeand, som nyder den milde vinter. Foto er taget med telelinse fra Ølandsvej. Foto: Kurt Prentow

Fuglene er velkomne i Tornby Kirke

Folkene fra Twonby Arbejdslaug har lavet og opsat fuglekasser i tårnet ved Tornby Kirke

I mange år har mursejlere og bysvaler bygget reder i Tornby Kirkes tårn. Mange steder spærrer man ellers med net og lignende, så fuglene ikke kan komme ind i tårnet, men ikke i Tornby. Her er fuglene velkomne, fortæller graver og kirketjener Elisabeth Iversen.

Nu har fuglene fået ekstra gode forhold. De gæve og arbejdsomme folk i Twonby Arbejdslaug har lavet fine kasser til ugler og mursejlere af genbrugstræ fra Tornby Skaterpark. Nu har lauget sat kasserne op i kirketårnet – naturligvis efter aftale med Tornby-Vidstrup menighedsråd. Samtidigt har lauget fået lov til at lave åbninger for fuglene i nettene, der ellers lukker ind til tårnet. Og ikke nok med det, men arbejdslauget har lovet at komme jævnligt og feje og gøre rent i tårnet, hvis fuglene skulle tabe lidt.

Uglekassen sættes op.
Uglekasse.
Mursejlerkasse
Åbning til ind- og udflyvning

I forbindelse med, at arbejdslauget af sikkerhedshensyn har fjernet store udgåede grene fra nogle af træerne i den gamle præstegårdshave, har de samtidig monteret 2 ugle-/tårnfalkekasser, nu hvor liften var lejet.

Poul Bastholm Nørgaard er medlem af arbejdslauget og samtidig fugleinteresseret, og han har været initiativtager og tovholder til at få kasserne sat op. – Fra gammel tid har svaler, ugler, spurve, alliker og mursejlere boet i kirkerne, påpeger Poul, men desværre er der mange steder ikke forståelse for, at fuglene også skal være her, og så er alle sprækker og huller blevet muret til og lukkede. – Derfor er det dejligt at både graver og menighedsråd her i Tornby har været positive i denne sag, slutter Poul.

Poul har været i kontakt med Dansk Ornitologisk Forening via Kurt Prentow, og her er man også meget positive for initiativet. Nu håber både ornitologerne og tornbyfolkene, at initiativet kan sprede sig til andre kirker. Det passer også godt med den generelle trend om at give mere plads til naturen, herunder på kirkegårdene, som et nyt projekt Grøn Kirke slår et slag for (www.gronkirke.dk).

Tornby Kirke er omgivet af natur, så der skulle være gode fødemuligheder for fuglene
Under opsætningen af kasserne startede den automatiske klokkeringning, og så måtte en kasket sætte ind som lydisolering mellem knebel og klokke.

Fotos: Poul Bastholm Nørgaard og Kurt Prentow.