Besøg fra Island

Disse smukke fugle gæstede i dag Hirtshals Øststrand, hvor de blev fotograferet af Henrik Pedersen. De tilhører den islandske race af Stor Kobbersneppe, som yngler talrigt på Island og meget fåtalligt i Nordnorge. En anden race af arten yngler også fåtalligt i Danmark, men de ses sjældent i Vendsyssel. De islandske (og nordnorske) fugle trækker til Europa og videre til Afrika om vinteren, og så kan vi altså være heldige, at de lige gør stop hos os.