Ørkentornskade i Hirtshals

Den 20/7 2023 blev en sjælden fugle fra øst opdaget i Hirtshals, nemlig en ørkentornskade. Det er en fugl, der normalt lever i Centralasien, men den var altså kommet på langfart. Det er kun femte gang arten ses i Danmark. Seneste fund var i Skagen i 1997. Ørkentornskaden er mindre end stor tornskade, der i Danmark især ses vinter, forår og efterår.

Ørkentornskade, Hirtshals, juli 2023. Foto; Henrik Pedersen

Fuglene er velkomne i Tornby Kirke

Folkene fra Twonby Arbejdslaug har lavet og opsat fuglekasser i tårnet ved Tornby Kirke

I mange år har mursejlere og bysvaler bygget reder i Tornby Kirkes tårn. Mange steder spærrer man ellers med net og lignende, så fuglene ikke kan komme ind i tårnet, men ikke i Tornby. Her er fuglene velkomne, fortæller graver og kirketjener Elisabeth Iversen.

Nu har fuglene fået ekstra gode forhold. De gæve og arbejdsomme folk i Twonby Arbejdslaug har lavet fine kasser til ugler og mursejlere af genbrugstræ fra Tornby Skaterpark. Nu har lauget sat kasserne op i kirketårnet – naturligvis efter aftale med Tornby-Vidstrup menighedsråd. Samtidigt har lauget fået lov til at lave åbninger for fuglene i nettene, der ellers lukker ind til tårnet. Og ikke nok med det, men arbejdslauget har lovet at komme jævnligt og feje og gøre rent i tårnet, hvis fuglene skulle tabe lidt.

Uglekassen sættes op.
Uglekasse.
Mursejlerkasse
Åbning til ind- og udflyvning

I forbindelse med, at arbejdslauget af sikkerhedshensyn har fjernet store udgåede grene fra nogle af træerne i den gamle præstegårdshave, har de samtidig monteret 2 ugle-/tårnfalkekasser, nu hvor liften var lejet.

Poul Bastholm Nørgaard er medlem af arbejdslauget og samtidig fugleinteresseret, og han har været initiativtager og tovholder til at få kasserne sat op. – Fra gammel tid har svaler, ugler, spurve, alliker og mursejlere boet i kirkerne, påpeger Poul, men desværre er der mange steder ikke forståelse for, at fuglene også skal være her, og så er alle sprækker og huller blevet muret til og lukkede. – Derfor er det dejligt at både graver og menighedsråd her i Tornby har været positive i denne sag, slutter Poul.

Poul har været i kontakt med Dansk Ornitologisk Forening via Kurt Prentow, og her er man også meget positive for initiativet. Nu håber både ornitologerne og tornbyfolkene, at initiativet kan sprede sig til andre kirker. Det passer også godt med den generelle trend om at give mere plads til naturen, herunder på kirkegårdene, som et nyt projekt Grøn Kirke slår et slag for (www.gronkirke.dk).

Tornby Kirke er omgivet af natur, så der skulle være gode fødemuligheder for fuglene
Under opsætningen af kasserne startede den automatiske klokkeringning, og så måtte en kasket sætte ind som lydisolering mellem knebel og klokke.

Fotos: Poul Bastholm Nørgaard og Kurt Prentow.

Rødstrubet sanger er ny fugleart for Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har fået en ny fugleart. Den 13/5 blev nemlig fundet en rødstrubet sanger for enden af Harevej i Nr. Lyngby. Fuglen, som var en han, var på stedet i 2 dage. Det er fugleart nr. 313, som gennem tiden er set i Hjørring Kommune. Se listen her http://tornbynatur.dk/?page_id=801.

Rødstrubet sanger lever normalt i maki-bevoksning ved Middelhavet. Landskabet med lave hyben-, havtorn- og pilebuske på kanten af sommerhusområdet i Nr. Lyngby og det åbne klitterræn kan godt minde om maki. Fuglen hoppede mest rundt nede i buskene, men en gang imellem kom den op og satte sig synligt – og så klikkede fuglekiggernes kameraer ellers lystigt.

Fuglefotografen Henrik Pedersen var som vanligt på plads og har givet os lov til at bringe det fine foto af fuglen her, mens fuglekiggerne fra bl.a. Sjælland og Hanherred er fotograferet af denne artikels forfatter.

Rødstrubet sanger, Nr. Lyngby. Foto: Henrik Pedersen.

Kunstigt fuglefjeld til riderne i Hirtshals

Den fine lille mågeart riden yngler i Danmark kun ved Bulbjerg, på Hanstholm Havn og på Hirtshals Havn. På Hirtshals Havn mangler der ynglepladser til arten, og der er fare for, at den forsvinder som ynglefugl på stedet inden for nogle få år.

Adult ride. Foto: Kurt Prentow

Derfor foreslår de tre erfarne fuglekiggere Anders Østerby, Sune Riis Sørensen og Kurt Prentow, at der gøres noget. Anders er leder af Nordsøen Oceanarium’s skoletjeneste, Sune er biolog og forsker ved DTU Aqua samt naturformidler ved TV2 Bornholm, mens Kurt gennem 33 år var ansat som bibliotekar m.v. ved Nordsøen Forskerpark og er tidligere formand for de nordjyske ornitologer.

De tre har lavet en rapport, hvor de foreslår opsætning af ynglehylder på egnede steder i havnen. Denne metode er med held anvendt i Nordengland i havnebyen Lowestoft. I Hirtshals havn kunne lignende løsning laves på indersiden af østmole-hovedet, men også andre steder ville kunne fungere..

Rider på rede på østmole-hovedet. Her bliver rederne ofte skyllet ned ved sommerstorme. Foto: Kurt Prentow

Havnen kunne måske indtænke en yngleplads til riderne i fremtidige anlægsarbejder på havnen? Hvis ikke riderne skal forsvinde fra havnen hvor de har ynglet siden 1994, er det dog vigtigt, at der handles snart. Bedste yngleår var i 2000, hvor der kom 79 unger på vingerne.

Ung ride. Foto: Kurt Prentow

Både Hjørring Kommune, Hirtshals by og Hirtshals Havn arbejder målrettet frem mod grønnere profiler, og her er et mini-fuglefjeld som foreslået, en oplagt og helt konkret måde at hjælpe naturen og fuglelivet på. Udover at være til gavn for fuglene, vil denne løsning endvidere give et oplagt element til formidling om denne sjældne havfugl og om kolonirugende fugle, som dermed yderligere vil gavne både turister, skoleelever og naturinteresserede.

De tre foreslår i deres oplæg, fondsansøgninger til etableringsudgifter same til arbejdet med at anlægge hyldeafsatser til rederne samt udarbejdelse af formidlingsplancher med mere.

Læs hele rapporten HER

Den smukke blåhals synger i Horne

Sydlig blåhals han. Foto: Kurt Prentow

En han af den sydlige race af blåhals sad til morgen og sang i en pilebusk ved Engbjergvej i Horne, hvor en bæk løber under vejen og der er en lille rørskov.

Efter at denne race af blåhals de senere år har bredt sig op gennem Jylland, besøgte fuglekiggere i 2020 en lang række egnede ynglesteder i kommunen for at se, hvor udbredt racen er blevet i NV-Vendsyssel. Det blev i alt til en halv snes sandsynlige og mulige ynglefund, så vi nu kan konstatere, at den er en etableret ynglefugl i Hjørring Kommune.

Sydlig blåhals han. Foto: Kurt Prentow

Den nordlige race af blåhals kan også ses på egnen. Formodentlig trækker en del over egnen om natten i maj-juni på vej til ynglepladserne i Norge og andre egne i nord og nordøst. Enkelte kan raste hos os, men de ses sjældent, for de er ret sky. Antallet af observerede nordlige blåhalse er faldet igennem de senere årtier.

Igen en sjælden måge i Hirtshals

Bonapartemåge, adult, Hirtshals Havn, 2. december 2020. Foto: Henrik Pedersen

Den 1. december 2020 blev fundet en adult bonapartemåge på Hirtshals Øststrand. Fuglen blev de næste dage set skiftevis på Øststranden og i havnen, og mange fuglekiggere fik den at se.

Bonapartemåge, der er navngivet efter Napoleon Bonapartes nevø, der var naturforsker, lever normalt i Nordamerika, hvor den – som noget usædvanligt for måger – yngler i træer. Udenfor yngletiden holder den på mere normal mågevis til ved vådområder. Den aktuelle fugl var i vinterdragt. I sommerdragt har den voksne fuld en hætte i stil med hættemågens. Bonapartemågen er tydeligt mindre en hættemågen og har anderledes tegninger på undervingerne.

Det er fjerde fund af arten i Hirtshals. De tre tidligere var 7/11 – 3/12 1995 og 5/3 – 7/3 1996 Hirtshals (formodentlig samme fugl), 1/10, 2/10 og 9/10 2004 Hirtshals, 11/10 – 3/12 2011 1 Hirtshals. Ud over disse fund i Hirtshals er der kun yderligere 3 fund i Danmark gennem tiden.

Bonapartemåge, adult, Hirtshals Havn, 2. december 2020. Foto: Henrik Pedersen