Besøg fra Island

Disse smukke fugle gæstede i dag Hirtshals Øststrand, hvor de blev fotograferet af Henrik Pedersen. De tilhører den islandske race af Stor Kobbersneppe. Arten yngler også fåtalligt i Danmark, men de ses sjældent i Vendsyssel. De islandske fugle trækker til Europa og videre til Afrika om vinteren, og så kan vi altså være heldige, at de lige gør stop hos os.

Ride-kolonier på Hirtshals Havn bliver hjemløse

Rederiet Niels Jensen & Co – der har skibet Isafold – er fraflyttet deres tidligere lagerbygning på Vesthavnen i Hirtshals og er flyttet over i det nye gule kontortårn på Østhavnen. Nu er den gamle bygnings gavl ud mod havnen blevet renoveret. Den gule lem med logo, den udstikkende jernbjælke og træbjælken ovenover er alle fjernet, og hele gavlen er beklædt med brædder. Det betyder, at Riderne ikke længere kan yngle her. Her er et foto fra sidste sommer.

På en anden bygning på Vesthavnen har der også i mange år været ynglende Rider, som placerede deres reder ovenpå afskærmningen til en rulleport. Denne afskærmning er nu fjernet, og Riderne har dermed mistet deres “fuglefjeldshylde” til rederne. Man kan se Rider flyve søgende rundt i havnen efter redepladser.

I Hirtshals Yard’s tørdok ynglede Riderne i mange år, men jeg har mistanke om, at de ikke yngler der længere?

På Østmole-hovedet er der stadig plads til reder, og her sidder Riderne ofte. De begynder nok på redebygningen i maj. Problemet med denne redeplads er, at rederne kan blive skyllet væk af bølgerne, hvis der kommer en sommerstorm.

Se tidligere indlæg om Rider HER og HER.

Kongen kom på besøg i Hirtshals

Kongeederfugl han. Foto: Lars Paaby

Kongeederfugl han med Ederfugle og en Sølvmåge i baggrunden. Foto: Lars Paaby

Kongeederfugl han med Ederfugl han og hun. Foto: Lars Paaby

Den 28. december 2017 var Lars Paaby på fugletur i Hirtshals-området, og han stoppede også ved Leret lidt nord for Hirtshals Fyr, hvor der er god oversigt over havet. Noget af det første han så var en Kongeederfugl han, der med sin store gulorange næbknop var let at skille fra de øvrige Ederfugle. Den er også lidt mindre.

Kongeederfugl lever i arktiske egne, men ses som regel flere gange årligt i Danmark. Det er første gang arten ses i Hjørring Kommune, og den blev dermed fugleart nr. 306, der er set i kommunen.

Tilføjelse 18/3-2018: Kongeederfuglen blev på stedet hele 80 dage i alt, idet den sås den 17. marts, men ikke er set siden. Den havde i sidste del af perioden skiftet til fuld pragtdragt, således at brystet blev flot laksefarvet – som det ses af Henriks foto.

Kongeederfugl i fuld pragtdragt februar 2018. – Foto: Henrik Pedersen

Læs også om Ederfugle ved Hirtshals HER.

Skægmejser i rørskoven

I rørskovene på Hirtshals Øststrand og Uggerby Strand er der den senere tid set en del Skægmejser. På Øststranden således over 50 i den forgangne weekend.

Antallet af Skægmejser kan variere en del, og de kan også strejfe en del rundt, som regel i flokke. Af og til ses de også i rørskoven ved Åslyngen i Tornby Klit.

Skægmejse han. – Foto: Henrik Pedersen

Skægmejsen er egentlig ikke en mejse, men hører til papegøjemejserne, også kaldet timalier. Den lever i store træk af insekter i sommerhalvåret og frø fra tagrør om vinteren. Arten er tiltaget i antal her i landet de seneste 40-50 år. Hannens fine moustache har givet navn til arten. Som det ses af Henriks fotos fra Øststranden og Uggerby Strand er hunner og ungfugle mindre farvestrålende.

Skægmejse hun eller ungfugl. – Foto: Henrik Pedersen

Storkjove på stranden

Forleden så jeg en Storkjove stå på Uggerby Strand. En hund uden snor – med ledsager – jagede fuglen på vingerne, så jeg fik et flugtbillede af den. Fuglen havde tilsyneladende et skadet øje, så det var måske grunden til, at den stod på stranden.

Man kan se fire kjovearter ved Vendsyssels vestkyst: Almindelig Kjove, Storkjove, Lille Kjove og Mellemkjove. De yngler alle nord for os, men kan ses her på gennemrejse, især om efteråret. Om sommeren yngler de på øer og i fjeldet, mens de udenfor yngletiden især finder føde på havet. Her opsøger de måger og terner og får dem til at afgive deres fødeemner, som kjoverne så snupper og spiser.

Sortbrun Blåfugl i Tornby Klit

Mange sommerfugle-interesserede tager til Tornby Klit i perioden fra midt i juni til midt i juli, for da er det flyvetid for Sortbrun Blåfugl. Denne art findes i Danmark kun i kystområdet mellem Tornby og Skiveren. Arten kan ligne nogle af de andre blåfugle-arter, så man bør bruge en god sommerfuglebog, hvis man vil artsbestemme den sikkert. Sortbrun Blåfugls larver lever på Blodrød Storkenæb, som er særlig talrig i Tornby Klit.

Overside af Sortbrun Blåfugl. Foto: Conny Jensen.

Her ses underside af Sortbrun Blåfugl. Til højre en Dværgblåfugl, som også lever i Tornby Klit. Foto: Conny Jensen.

Blodrød Storkenæb. Foto: KP