To slags præstekraver

I Hjørring Kommune yngler to slags præstekraver, stor og lille. Stor præstekrave, som ses her, ses næsten kun på strandene, her på Tornby Strand. Den kan især kendes på de gule ben, i hvert fald hos voksne fugle i yngletiden. Også størrelsen, hovedtegningerne og næbbet er lidt anderledes i forhold til lille præstekrave.

Stor Præstekrave, Tornby Strand 10/5 2019
Lille præstekrave, Hirtshals Øststrand 18/5 2019

Her ses lille præstekrave. I forhold til stor præstekrave lægger man især mærke til det mindre næb samt – hos voksne fugle i yngledragt – den gule ring om øjet. Den er også lidt mindre. Desuden er der forskel i de hvide tegninger i hovedet. Den lever især ved ferskvand, også hvor der er ferskvand på stranden som ved Hirtshals Øststrand og Uggerby Strand. Derved kan begge arter ses disse steder. Herudover yngler arten ved grusgravssøer og nyanlagte søer.