Sjældne vintergrøn-arter i klitplantagerne

Ensidig Vintergrøn, Tornby Klitplantage 23/6-2020. Foto: Kurt Prentow.

Vintergrøn-arterne hører til lyng-familien. De lever især nord for os, men flere af arterne har slået sig ned i vore klitplantager, da de blev gamle nok. I det nordvestlige Vendsyssel har vi således Mose-Vintergrøn, Klit-Vintergrøn, Ensidig Vintergrøn og Liden Vintergrøn.