Stort forårstræk af kortnæbbet gås

Vi har tidligere nævnt efterårstrækket af Svalbard-bestanden af kortnæbbet gås. Dette træk har i mange år tilbage været kendt for at gå fra Norge ned over det nordvestlige Vendsyssel fra midt i september og ca. halvanden måned frem.

Tidligere år er der også konstateret træk af kortnæbbet gås over landsdelen i foråret, men af ret begrænset omfang. I 2015 har dette ændret sig, da der fra midt i mart til dato (12. april) er talt 8300 nordtrækkende gæs over Hjørring Kommune, især langs Vestkysten.

En flok af Kortnæbbet Gås og en enkelt Snegås trækker nord ved Hirtshals. - Foto: Henrik Pedersen

En flok af Kortnæbbet Gås og en enkelt Snegås trækker nord ved Hirtshals. – Foto: Henrik Pedersen

Svalbard-bestanden er steget bemærkelsesværdigt i antal fra  fra blot 15.000 i 1950’erne til over 80.000 i dag. Det skyldes formodentlig ikke mindst bedre forhold i vinterkvartererne, som omfatter området fra Danmark til Holland. Jagtfredninger anses for at være den primære årsag til denne udvikling, men også de mildere vintre og den mere udbredte forekomst af vintersæd har betydning.

Det bliver spændende, om vi også i de kommende år kan se store mængder af denne gåse-bestand på vore kanter om foråret.

Fuglene har ret faste rastepladser på trækket. I Danmark er det især i Vestjylland og Limfjordsegnene. I Norge raster fuglene oftest først i området nord for Oslo, dernæst ved Trondheimsfjorden og endelig ved Lofoten, inden den endelige tur går til Svalbard. I milde vintre forskyder gæssene deres rast nordpå. Således har der i den forgangne vinter opholdt sig en del gæs i Limfjordsegnene.