Stort forårstræk af kortnæbbet gås

Vi har tidligere nævnt efterårstrækket af Svalbard-bestanden af kortnæbbet gås. Dette træk har i mange år tilbage været kendt for at gå fra Norge ned over det nordvestlige Vendsyssel fra midt i september og ca. halvanden måned frem.

Tidligere år er der også konstateret træk af kortnæbbet gås over landsdelen i foråret, men af ret begrænset omfang. I 2015 har dette ændret sig, da der fra midt i mart til dato (12. april) er talt 8300 nordtrækkende gæs over Hjørring Kommune, især langs Vestkysten.

En flok af Kortnæbbet Gås og en enkelt Snegås trækker nord ved Hirtshals. - Foto: Henrik Pedersen

En flok af Kortnæbbet Gås og en enkelt Snegås trækker nord ved Hirtshals. – Foto: Henrik Pedersen

Svalbard-bestanden er steget bemærkelsesværdigt i antal fra  fra blot 15.000 i 1950’erne til over 80.000 i dag. Det skyldes formodentlig ikke mindst bedre forhold i vinterkvartererne, som omfatter området fra Danmark til Holland. Jagtfredninger anses for at være den primære årsag til denne udvikling, men også de mildere vintre og den mere udbredte forekomst af vintersæd har betydning.

Det bliver spændende, om vi også i de kommende år kan se store mængder af denne gåse-bestand på vore kanter om foråret.

Fuglene har ret faste rastepladser på trækket. I Danmark er det især i Vestjylland og Limfjordsegnene. I Norge raster fuglene oftest først i området nord for Oslo, dernæst ved Trondheimsfjorden og endelig ved Lofoten, inden den endelige tur går til Svalbard. I milde vintre forskyder gæssene deres rast nordpå. Således har der i den forgangne vinter opholdt sig en del gæs i Limfjordsegnene.

Gåsetræk over Nordvestvendsyssel

Hvert efterår sker der et stort træk af Kortnæbbede Gæs over Vendsyssel, og en stor del kommer hen over Tornby-egnen. De første gåseflokke plejer at blive set omkring 15. – 20. september, og så fortsætter trækket gennem oktober og lidt ind i november.

Akvarel: Sofie Bagger

Fuglene kommer typisk i flokke på 25 og opefter i smuk kileformation, og under ivrig gakken. Som regel flyver de højt i godt vejr og lavere i blæst- og bygevejr.

Gæssene kommer fra ynglepladser på Svalbard eller måske i det nordøstligste Grønland. Gæssene fra Svalbard raster ofte ved Trondheimsfjorden, inden de begiver sig videre mod Danmark. De unge lærer trækvejen at kende ved at følges med de ældre fugle, så man kan sige at erfaringen går i arv. Derfor følger de også den stort set samme rute hvert år. Gæssenes første rastepladser efter turen over Skagerrak er som regel Vejlerne eller forskellige steder i Vestjylland. Her kan de blive igennem længere tid, eventuelt hele vinteren, hvis den bliver mild. I strenge vintre kan fuglene finde på at krydse Nordsøen og slå sig ned i det nordlige England. De kan også overvintre lidt længere mod sydvest i Tyskland og Holland.

Om foråret trækker fuglene i reglen ad en mere vestlig rute, hvor de forlader Jylland allerede ved Thy og tager over Skagerrak til Norge, og da ser vi som regel ikke særligt mange på vore kanter.