Gåsetræk over Nordvestvendsyssel

Hvert efterår sker der et stort træk af Kortnæbbede Gæs over Vendsyssel, og en stor del kommer hen over Tornby-egnen. De første gåseflokke plejer at blive set omkring 15. – 20. september, og så fortsætter trækket gennem oktober og lidt ind i november.

Akvarel: Sofie Bagger

Fuglene kommer typisk i flokke på 25 og opefter i smuk kileformation, og under ivrig gakken. Som regel flyver de højt i godt vejr og lavere i blæst- og bygevejr.

Gæssene kommer fra ynglepladser på Svalbard eller måske i det nordøstligste Grønland. Gæssene fra Svalbard raster ofte ved Trondheimsfjorden, inden de begiver sig videre mod Danmark. De unge lærer trækvejen at kende ved at følges med de ældre fugle, så man kan sige at erfaringen går i arv. Derfor følger de også den stort set samme rute hvert år. Gæssenes første rastepladser efter turen over Skagerrak er som regel Vejlerne eller forskellige steder i Vestjylland. Her kan de blive igennem længere tid, eventuelt hele vinteren, hvis den bliver mild. I strenge vintre kan fuglene finde på at krydse Nordsøen og slå sig ned i det nordlige England. De kan også overvintre lidt længere mod sydvest i Tyskland og Holland.

Om foråret trækker fuglene i reglen ad en mere vestlig rute, hvor de forlader Jylland allerede ved Thy og tager over Skagerrak til Norge, og da ser vi som regel ikke særligt mange på vore kanter.