Horsegøgen brummer over klitsumpen

IMG_6009a

Vadefugle sidder ikke så ofte i træer, men det kan Dobbeltbekkasinen godt finde på, som man ser på dette billede fra Skallerup Klit.Der er en pæn bestand, som godt kan lide de sumpede lavninger i området ved Nørlev og Vandplasken. Netop i denne tid kan man høre bekkasinerne “bræge” i sangflugt over området. De frembringer lyden med halen. Den særprægede lyd har givet fuglen navne som horsegøg og himmelged.