Så fik Tornby sin hundeskov

IMG_6717a

Det har været på tale nogle år, og ønsket af mange. Nu er der lavet en hundeskov i Tornby Klitplantage. Det er et indhegnet område vest for P-pladsen nord for Revskærvej. Tidligere blev der henvist til Horsedammen på stedet, men nu er den væk, og p-pladsen hedder Horsebækken P. På den anden side af Revskærvej fører Enebærstien til rollespilsborgen Yxenborg.

IMG_6729a

De ældste af træerne i området er fra klitplantagens første år, nemlig normannsgraner plantet i 1912 og ædelgraner plantet i 1918. Der er også nyere indslag af nåletræer, og hertil kommer lidt løvtræer af forskellig slags, blandt andet hyld og birk .

Hundene må gå frit i området, men det er naturligvis en forudsætning, at de opfører sig ordentligt overfor andre hunde og deres ledsagere. Samtidig håber Naturstyrelsen at undgå løse hunde i resten af plantagen, hvor de løse hunde kan genere dyrelivet og skabe utryghed hos andre skovgæster.