Sangsvaner på sydtræk ved årsskiftet

1. januar 2012: Den sidste dag i 2011 og den første dag i 2012 blev 3 mindre flokke af Sangsvaner på 7, 8 og 8 eksemplarer iagttaget trækkende syd over Tornby. Normalt trækker Sangsvanerne syd noget tidligere, men nogle er standhaftige og bliver i Norge, Sverige eller Nordjylland så længe som muligt. Med den milde vinter har de altså holdt ud indtil nu, før kulde eller fødemangel har drevet dem sydpå.

Foto: Hans Henrik Larsen