Sandløberne løber på stranden – og flyver langt

6. januar 2012: I vinterhalvåret er stranden ofte næsten tom for fugle, bortset fra måske nogle måger og enkelte krager, der lige slår en smut omkring for at lede efter spiseligt. En af de få fuglearter, som holder vinterferie her, i hvert fald i milde vintre, er Sandløber, og i dag var der en lille flok på Tornby Strand. Det er små vadefugle, som piler omkring opskylszonen, hvor de finder spiselige smådyr, som skylles op af havet. De færdes frem og tilbage i takt med bølgerne, og de løber så hurtigt, at det næsten ser ud som om de triller afsted.

Foto: Hans Henrik Larsen

Sandløberne er vadefugle, der yngler i arktiske egne. Dem vi ser ved Vestkysten, er nok især fra Grønland og Svalbard.

Arten er speciel på flere måder. For eksempel lægger hunnen ved ankomsten til den korte arktiske sommer to kuld æg. Han og hun udruger og passer så hvert sit kuld og fodrer ungerne op på basis af det rige insektliv i Arktis i den korte sæson. Når de er klar til det, trækker de til Vesteuropa og Afrika om vinteren.

En fugl, der blev set og fotograferet i Skagen i 2007, var farve-ringmærket i Nordøstgrønland tidligere samme år. En anden Sandløber, der blev ringmærket i Sydafrika, blev genfundet i Danmark, næsten 10.000 km væk – og herfra skulle den så videre til Arktis for at yngle!