Så kom svalerne – og alle de andre trækfugle fra Afrika

IMG_7175a

To Landsvaler sidder her og hviler sig på en glasrude ved Munchs Hotel ved Tornby Strand. De er lige ankommet fra Afrika, hvor de har tilbragt vinteren. Mange af de trækfugle, som primært lever af insekter, trækker om vinteren til Afrika, og netop i disse dage ankommer mange såkaldte Afrika-trækkere til ynglepladserne hos os. Det gælder fx gøg, rødrygget tornskade, bynkefugl, rødstjert, tornsanger, sivsanger, rørsanger og en del andre. Mange af dem er lidt forsinkede i år på grund af det kolde vejr, som har præget Europa den senere tid – indtil det dejlige, solrige forårsvejr kom.