Landsvaleunger klar til verden

Landsvale, ungfugl, Tornby Klitplantage, 12/8-2019. Foto: Kurt Prentow

Landsvaler, ungfugle, Tornby Klitplantage, 12/8-2019. Foto: Kurt Prentow

Et kuld på 5 nyudfløjne landsvale-unger sad i et træ i kanten af Tornby Klitplantage. Ind imellem kom forældrene og fodrede dem med insekter, men snart skal de selv finde deres mad.

Når landsvalerne i løbet af et par måneder drager sydpå, så når de måske helt til Sydafrika? Når vi har vinter herhjemme, har sydafrikanerne glæde af svalerne. Fuglene samles visse steder på overnatningssteder, hvor folk mødes og iagttager de store svaleflokke. Et særligt populært sted er Mount Moreland nord for Durban. Her samles op til 3 millioner svaler til overnatning. Her sidder måske folk og kigger på svalerne fra Danmark – herunder Tornby?

For en del år siden, nemlig i 2001, havde Hirtshals også besøg af svaler først på vinteren. I perioden 18/11 – 14/12 holdt en lille flok svaler til i området mellem fyret og centrum. De var åbenbart fløjet forkert, for de skulle jo have været i Afrika. I begyndelsen var der 4 bysvaler, 2 landsvaler og 1 digesvale, men til sidst var flokken skrumpet ind til 2 landsvaler og 1 bysvale. Folk på juleindkøb så svalerne flyve omkring juletræet på Den grønne Plads og sidde på guirlanderne i midtbyen. Den 14/12 var der et rigtigt træls vejr med blæst og regn – og svalerne sås ikke mere.

Så kom svalerne – og alle de andre trækfugle fra Afrika

IMG_7175a

To Landsvaler sidder her og hviler sig på en glasrude ved Munchs Hotel ved Tornby Strand. De er lige ankommet fra Afrika, hvor de har tilbragt vinteren. Mange af de trækfugle, som primært lever af insekter, trækker om vinteren til Afrika, og netop i disse dage ankommer mange såkaldte Afrika-trækkere til ynglepladserne hos os. Det gælder fx gøg, rødrygget tornskade, bynkefugl, rødstjert, tornsanger, sivsanger, rørsanger og en del andre. Mange af dem er lidt forsinkede i år på grund af det kolde vejr, som har præget Europa den senere tid – indtil det dejlige, solrige forårsvejr kom.

Snart klar til den første Afrika-tur

Hos købmand Munch ved Tornby Strand yngler hvert år Landsvaler, og lige nu er andet og sidste kuld unger snart klar til at komme ud at flyve. På billedet her sidder ungerne og kigger ud og venter på at forældrene kommer med føde. De har gule mundvige som så mange andre fuglearters unger. Det er formodentlig for at forældrene bedre kan se at fodre dem i halvmørket.

Efter at ungerne er fløjet ud, holder de i starten til sammen med forældrene og bliver fodret af dem, men gradvist lærer de at klare sig selv. I september samles svalerne ofte på særlige overnatningspladser. Det kan for eksempel være i rørskoven nord for Liver Ås udløb. Sommetider kan flokkene være på mange hundrede fugle. En dag kan de pludseligt være væk. Så er de på vej til det sydlige Afrika.

Ringmærkningen af fugle har vist, at de samme fugle år efter år vender tilbage til samme ynglested, og ligeledes vender tilbage samme overvintringssted i Afrika.  Vi håber at se svalerne igen ved Tornby Strand til næste forår!