Knærod i Tversted Plantage

Den ældste klitplantage i Hjørring Kommune er Tversted Plantage, som blev anlagt i 1850’erne. Her findes et spændende dyre- og planteliv, som har haft god tid til at indfinde og etablere sig igennem de mange år.

IMG_7500a

I den sydlige del af plantagen stødte jeg på et parti med gamle graner, hvor der i skovbunden var et tykt mosdække. I mosset voksede et sted nogle små hvide blomster, som ved nærmere eftersyn viste sig at være orkidé-arten knærod. Det er en art, der især er udbredt nord for os, og den har først indfundet sig her i landet efterhånden som klitplantagerne voksede til. Den er stadig sjælden og findes kun en halv snes steder i landet, bl.a. ved Skagen, ved Rubjerg Knude og altså ved Tversted.

IMG_7502a