Dværgfalk på Hirtshals Havn

D46I7993

Foto: Henrik Pedersen

D46I8107

Foto: Henrik Pedersen

Denne dværgfalk fandt Henrik Pedersen i dag på den del af Hirtshals Øststrand, der er inddraget til havneareal. Nogle vandansamlinger tiltrækker vadefugle og måger, og det finder rovfuglene hurtigt ud af. Falken er i gang med at fortære et bytte. Dværgfalken yngler i fjeldegnene nord for os, og vi ser dem hos os som trækgæster. På Færøerne og Island er dværgfalkens navn smyril, og den har givet navn til det islandske rederi Smyril Line, hvis flotte hvide færge Norröna sejler mellem Hirtshals, Færøerne og Island. I rederiets logo indgår hovedet af dværgfalk.