Nyt land ved Uggerby Strand

På stranden mellem Hirtshals og Uggerby Ås udløb er der igennem sidste mange år sket ændringer i kystens forløb. Ved Kjul Strand er der sket erosion, så flere sommerhuse er faldet i vandet. Ved Uggerby Strand sker der i disse år en øgning af strandens bredde, og det bevirker en spændende udvikling i naturen på stedet.

img_7859a

Her ser man, hvordan en lavning på stranden gradvis bevokses med planter.

img_7857a

En af de første planter er græsarten kryb-hvene, der ses forrest i billedet. Den har lange udløbere. Her ses også dunhammer-planter.

Flere og flere plantearter kommer til, og ved sandfygning stoppes sandet af planterne, så der gradvist dannes små klitter nogle steder.

Denne udvikling vil måske fortsætte, således at der i løbet af nogle år dannes et rimme-dobbe landskab. Rimmerne er de tidligere strandvolde, mens dobberne er de vandfyldte lavninger imellem.

Det er i årenes løb sket, at en voldsom storm har ryddet stranden for bevoksning og derved har sat udviklingen tilbage for nogle år. Under alle omstændigheder er det spændende at følge udviklingen.