Sjaggere til havtorn-kalas

Den senere tid har der været flere flokke af sjaggere i klitområderne med havtorn. De er blandt andet set ved Kærsgård Strand. De kommer her primært på grund af de mange havtorn-bær, som lokker med deres orange farve.

Foto: Anders Østerby

Sjaggerne kan forekomme i antal fra nogle få stykker til flokke på flere hundrede, nogle gange endnu flere. Flokkene strejfer noget omkring. Èn dag er der måske masser af sjaggere, en anden dag ingen.

Sjaggerne kommer fra egnene nord og nordøst for Danmark. Her i landet er den en meget fåtallig ynglefugl.