De første forårstegn

24. januar 2012: I disse dage kan man høre de første fugle give prøver på forårets sang. Der er hørt musvit, solsort og ringdue synge mere eller mindre ivrigt. Af og til kan man fra en busk høre en stille solsortesang. Det er formodentlig en fugl, der øver sig til det for alvor går løs. Man kalder det subsang.

I øvrigt kan man nogle steder se solsorter flyve til fælles overnatning om aftenen. De mødes på et sted med god læ, ofte i en granplantning. Om morgenen flyver de så hver til sit igen.

Akvarel: Sofie Bagger