Sildemågerne trækker igennem Vendsyssel

Sildemåge på nyspiret mark ved Købsted

De fine sildemåger med gule ben kan i denne tid ofte ses på markerne, for det er lige nu, at de trækker igennem på vej til ynglepladserne i Nordeuropa. De er mindre og finere i det end deres slægtninge svartbagene, som de ligner i farverne, og så har de gule ben i modsætning til svartbagenes kødfarvede ben. Sildemågerne hører til de mest udprægede trækfugle blandt mågerne, da de flyver helt til Afrika om vinteren.