Strandskader bliver til tagskader

Det er efterhånden nogle årtier siden, at nogle strandskader fandt på at yngle på flade tage i danske byer. I dag er der ynglepar i blandt andet Hjørring og Hirtshals. Her ses et par ved en lille vandsamling på Hirtshals Havn. Ind i mellem tager de på ture ind over byens tage, mens de lader deres kald lyde.

En vigtig forudsætning for, at strandskadernes unger kan opfostres på et tag og ikke på en strandeng er, at de i den første tid fodres af forældrene. De fleste andre vadefuglearters unger kan finde føde – under vejledning af forældrene – allerede fra starten af deres liv.