Imponerende træk af rovfugle langs Vendsyssels vestkyst

Østenvind i rovfuglenes forårstræk-periode i april-maj presser fuglene over mod vestkysten. Således i år, hvor østenvinds-dagene 22/4-26/4 gav flot med trækkende rovfugle på kysten fra Løkken til Hirtshals, flest fra Faldbakken ved Kærsgård Strand. I alt taltes på strækningen på de 5 dage følgende antal: Sort Glente 2, Rød Glente 4, Havørn 2, Rørhøg 2, Blå Kærhøg 5, Steppehøg 1, Spurvehøg 92, Musvåge 19, Fjeldvåge 5, Fiskeørn 37, Tårnfalk 99, Dværgfalk 3, Lærkefalk 11

Fjeldvåge, Kærsgård Strand, 24. april 2019. Foto: Kurt Prentow