Vintersøen i Tornby Klit

Vintersøen i februar 2023. Foto: Jonna Andreassen

Det er ikke for ingenting, at denne lille sø i Tornby Klit nedenfor Tornby Klitplantage kaldes Vintersøen. Den er nemlig ofte kun vandfyldt om vinteren, hvor den modtager vand fra den lille bæk i Naldbos Raj. Til gengæld kan da blive ganske stor. Hvis der er længerevarende frost, kan man skøjte på isen, og det er ret ufarligt, for søen er ikke dybere end at man sagtens kan bunde, hvis isen brækker. Om sommeren kan søen tørre helt ud, og i sommerhalvåret kan man se ganske mange arter af sommerfugle og planter i området, heraf flere sjældne. Blandt sommerfuglene kan nævnes sortbrun blåfugl, isblåfugl, violetrandet ildfugl og sandrandøje.  I klitterne mellem søen og havet kan man i august være heldig at træffe den sjældne smalbægret ensian. Man kan komme til søen enten fra øst gennem plantagen fra enden af Russerbakkevej, eller fra Strandvejen i nord via stiforløb imellem plantagen og havet. Læs også om smalbægret ensian her: http://tornbynatur.dk/?p=1216