Ræv på rov

Bag klitterne ved Kærsgård Strand slår Liver Å et stort sving, inden den løber ud i Skagerrak. Her ligger på nord- og østsiden af åen en stor eng, som afgræsses af kødkvæg. Engen er et godt sted at se Gule Vipstjerter på denne årstid. De raster ofte mellem køerne og tager de insekter, som køerne jager op under græsningen. I dag var der imidlertid ingen rastende Gule Vipstjerter, men kun overtrækkende. Til gengæld kunne denne Ræv ses på rov mellem køerne. Som det ses af fotoet, så tager køerne overhovedet ikke notits af Ræven. Hvad den kan finde af spiseligt, ved jeg ikke, men Ræven er jo en opportunist, som tager hvad der falder af. Måske havde den håber på noget efterbyrd efter kalvefødsler?