De sidste trækfugle ankommer

I dag til morgen sad denne Karmindompap og sang ved Varbro Å mellem Kærsgård og Kærsgård Møllegård. Samme sted sang en Rørsanger. Ved Kærsgård Strand kunne ses og høres Rødrygget Tornskade og Gulbug, og hen over trak Mursejlere. Disse arter er blandt de sidste, der ankommer fra vinterkvartererne, som for de fleste sene trækfugles vedkommende er Afrika, men som for Karmindompappen er Pakistan og Indien.