Ny oversigt over dyr i Nordjylland

Her på Tornby Natur kan nu læses en oversigt over pattedyr, padder og krybdyr i Nordjylland, hvilket i dette tilfælde vil sige det tidligere Nordjyllands Amt. Oversigten er i to dele (klik):

Dyr i Nordjylland – generel del

Dyr i Nordjylland – artsdel

Baggrund
I 1986 besluttede vi i redaktionen for den årlige rapport om fugle i Nordjylland at medtage observationer af pattedyr, krybdyr og padder i rapporten, og jeg skrev i nogle år om disse i rapporten.

Jeg fandt ud af, at man måtte søge i mange forskellige kilder for at få oplysninger om dyrenes forekomst, og jeg besluttede, at jeg ville skrive disse oplysninger sammen. Det gjorde jeg, og jeg fik støtte fra Nordjyllands Amt til at udgive rapporten ”Pattedyr i Nordjylland” i 1992.

Rapportens tekst lå som fil i mange år på min PC, men jeg skrev løbende nye oplysninger ind. Jeg har nu redigeret og opdateret oversigten så godt som muligt, ligesom afsnit om padder og krybdyr er tilføjet. Den udgives her som web-publikation i to afsnit: Et generelt afsnit og et artsafsnit. Brug evt. hjemmesidens søgefunktion.
Der er sandsynligvis unøjagtige oplysninger i oversigten, og jeg vil sætte stor pris på, om folk vil skrive til mig på kurt@prentow.dk med korrektioner og eventuel supplerende information.

Et glimt af den sky grævling

Grævlingen er et udpræget natdyr, som man normalt ikke ser meget til. Naturfotografen Henrik Pedersen fra Hjørring har fotograferet mange dyr, herunder den berømte nordjyske ulv – endda to gange. Henrik kendte en grævlingegrav ved Mygdal, og han satte sig for at få fotos af en grævling. Efter mange forsøg og tålmodig venten lykkedes det at få fotos af det sky dyr.

Som sagt er grævlingen et natdyr, som mest kommer frem, når det er mørkt. Der findes grævlingegrave i mange af vores skove, og dyrene bruger ofte de samme grave i årevis. Der er ofte tale om store gravkomplekser med mange gange og flere udgange. Grævlinger og ræve kan godt have deres bo i samme gravkompleks. Det er således tilfældet på det sted, hvor denne grævling er fotograferet, fortæller Henrik.

Grævlingen har mindst 1 gravkompleks i Tornby Klitplantage, og af indberetninger af sete og trafikdræbte kan man se, at arten er ret udbredt, men nok fåtallig og lokal, i Nordvest-Vendsyssel.

Grævling, Mygdal, juni 2020. Foto: Henrik Pedersen
Grævling, Mygdal, juni 2020. Foto: Henrik Pedersen
Grævling, Mygdal, juni 2020. Foto: Henrik Pedersen

Egern i Tornby Klitplantage

Der synes at være pænt med egern i vore skove i disse år. To af dem er her fotograferet i Tornby Klitplantage sidst i maj.

Egernet har levet i Danmark siden skovene bredte sig i landet. Omkring 1900 synes arten at være helt eller næsten uddødt i Nordjylland. Dog var der ynglefund fra Rold Skov i 1890’erne.

I perioden 1910-30 dukkede igen egern op rundt om i skovene, og der skete en ekspansion i årene derefter.

I begyndelsen af 60’erne skete en spredning op langs vestkysten, bl.a. blev arten iagttaget ved Hirtshals i 1961. Der skete for alvor spredning i årene 1964-68, hvor arten efterhånden blev iagttaget i egn efter egn. Skagen nåedes i 1967, mens det sydøstligste Vendsyssel nåedes i 1969. Herefter var hele Vendsyssel “besat”.

Blandt de forhold, som påvirker bestanden, er kolde/milde vintre samt frøsætningen hos eg og bøg

Tre delfiner trak forbi Hirtshals Fyr

Poul Bastholm Nørgaard fangede den 13. december 2019 med sit kamera med telelinse tre delfiner, som hastede mod sydvest med stor fart, alt imens de sprang halvvejs op af vandet. Det menes at være tale om arten øresvin, som i de senere år er blevet observeret en del gange i Danmark.

Der er kun ét tidligere fund i Hjørring Kommune, nemlig ved Uggerby Strand, hvor Lars Paaby den 5. august 2019 så 5 individer af arten trække mod vest. Det menes at være de samme dyr, som senere huserede ved Skagen i oktober måned 2019.

Springende delfin ved Hirtshals Fyr

En håndfuld fuglekiggere på plads ved Hirtshals Fyr den 6/10-18 var så heldige at spotte en delfin, der sprang op af vandet. De blev alle hurtigt enige om, at det var en Almindelig Delfin (Delphinus delphis) på baggrund af dens farvetegninger i grå, gullig og hvid. Det var noget af en oplevelse at se en delfin springe 4-5 gange fri af vandet i jagten på fisk.

Almindelig Delfin er en sjælden art i Danmark, men er igennem de seneste år blevet observeret mere og mere. Arten kan blive op til 2.5 meter lang, med en vægt på mellem 75-135 kg. Almindelig Delfin er en af de hurtigste hvaler og kan svømme op til 40 km/t.  Arten færdes normalt i flokke fra 20 til flere hundrede individer, men denne så ud til at være alene. Almindelig Delfin lever normalt i varme havområder og er ret almindelig i det vestlige og centrale Middehav.

Det lykkedes ikke observatørerne at få fotos af delfinen, så vi har fået lov at bringe et foto taget af Conny Jensen på Grenen den 18/8-18, hvor en anden flok fuglekiggere ligeledes var heldige at spotte en delfin.

Almindelig Delfin ved Grenen 18. august 2018 – Foto: Conny Jensen

Rå og buk på besøg

Disse to Rådyr var på besøg hos os forleden. Bukken er en fin seksender, og den har åbenbart undgået at blive skudt indtil videre. Mon ikke råen har et lam liggende et sted i nærheden?