Vendsyssels egen gøgeurt

Ved Vandplasken, Åslyngen og andre våde steder på Tornby-egnen, herunder grøftekanter, kan man finde flere slags orkidéer. En af disse er Purpur-Gøgeurt, som netop er ved at blomstre nu. Fotoet viser varianten Vendsyssel-Gøgeurt, som i den nyeste danske orkidé-bog “Danmarks vilde orkidéer” fra 2010 har det fine latinske navn Dactylorhiza majalis subsp. purpurella var. cambrensis. På en fugtig mark på egnen græssede for nogle år siden heste, og denne mark var fyldt med Purpur- og Vendsyssel-Gøgeurter. Da der senere kom til at græsse får på den samme mark, var det slut med blomstrende gøgeurter, som fårene spiste – forhåbentlig med stort velbehag! For god ordens skyld skal det siges, at fotoet her er taget ved Uggerby Strand.