Årets ride-unger klar til Verden

IMG_5139aHirtshals Havn er ét af Ridens tre ynglesteder i Danmark. De to andre er henholdsvis Bulbjerg, hvor der yngler flere hundrede par, og Hanstholm Havn, hvor der yngler nogle par, der imidlertid er vanskelige at tælle, da de yngler på en utilgængelig mole. Yngleparrene på Hirtshals Havn har deres reder på Østmolen, på Hirtshals Yard’s flydedok og på yderligere et par bygninger på havnen.

Ynglesæsonen er gået rimeligt godt på havnen i år, og en del unger er kommet på vingerne, skønsmæssigt tæt på 50. De holder sig stadig til havnen og nærmeste omegn, og her kan man se fuglene i deres flotte sorte, grå og hvide fjerdragt. De gamle fugle er helt hvide med grå vingeoversider og sorte vingespidser.

IMG_5149aI vinterhalvåret trækker Riderne som regel væk, selv om man i milde vintre kan se enkelte. Når de er væk fra ynglepladserne, lever fuglene pelagisk, dvs på det åbne hav. Man mener, at en stor del af de danske Rider overvintrer i de fiskerige farvand mellem Grønland og Canada – i modsætning til de fleste andre trækfugle, der trækker sydpå om vinteren.

 

One thought on “Årets ride-unger klar til Verden

  1. Pingback: Ride-kolonier på Hirtshals Havn bliver hjemløse | Tornby Natur

Comments are closed.