Ride-kolonier på Hirtshals Havn bliver hjemløse

Rederiet Niels Jensen & Co – der har skibet Isafold – er fraflyttet deres tidligere lagerbygning på Vesthavnen i Hirtshals og er flyttet over i det nye gule kontortårn på Østhavnen. Nu er den gamle bygnings gavl ud mod havnen blevet renoveret. Den gule lem med logo, den udstikkende jernbjælke og træbjælken ovenover er alle fjernet, og hele gavlen er beklædt med brædder. Det betyder, at Riderne ikke længere kan yngle her. Her er et foto fra sidste sommer.

På en anden bygning på Vesthavnen har der også i mange år været ynglende Rider, som placerede deres reder ovenpå afskærmningen til en rulleport. Denne afskærmning er nu fjernet, og Riderne har dermed mistet deres “fuglefjeldshylde” til rederne. Man kan se Rider flyve søgende rundt i havnen efter redepladser.

I Hirtshals Yard’s tørdok ynglede Riderne i mange år, men jeg har mistanke om, at de ikke yngler der længere?

På Østmole-hovedet er der stadig plads til reder, og her sidder Riderne ofte. De begynder nok på redebygningen i maj. Problemet med denne redeplads er, at rederne kan blive skyllet væk af bølgerne, hvis der kommer en sommerstorm.

Se tidligere indlæg om Rider HER og HER.

Kun få Ride-unger i Hirtshals i 2017

Selv

På dette foto fra vestsiden Duusgaard’s bygning på Hirtshals Vesthavn kan man se 2 beboede reder af Rider. Den på muren til venstre indeholder 1 unge (og en voksen fugl), mens reden til højre i vinduet indeholder 2 unger (med et par voksne fugle siddende ved siden af). Det ses, at fuglene ikke synes at være forstyrrede af de arbejdende på havnen. På østsiden af samme bygning synes der kun at være 1 unge på trods af mange reder.

Disse fire unger er muligvis de eneste tilbageværende Ride-unger på Hirtshals Havn i 2017.  Den 11. juni talte jeg 54 reder med rugende fugle på Vesthavnen: Duusgaard 18 vestsiden, 2 østsiden, Gl. Niels Jensen bygning på Pier II 9, østmolehovedet 25. Flydedokken på Østhavnen ikke optalt på grund af utilgængelighed.

På østmolen er rederne blæst ned i storm, og i de øvrige reder er der ikke unger. Nogle steder ligger de voksne dog stadig på rederne. Det ser således ud til, at der højst kommer 4 unger på vingerne i år.

Årets ride-unger klar til Verden

IMG_5139aHirtshals Havn er ét af Ridens tre ynglesteder i Danmark. De to andre er henholdsvis Bulbjerg, hvor der yngler flere hundrede par, og Hanstholm Havn, hvor der yngler nogle par, der imidlertid er vanskelige at tælle, da de yngler på en utilgængelig mole. Yngleparrene på Hirtshals Havn har deres reder på Østmolen, på Hirtshals Yard’s flydedok og på yderligere et par bygninger på havnen.

Ynglesæsonen er gået rimeligt godt på havnen i år, og en del unger er kommet på vingerne, skønsmæssigt tæt på 50. De holder sig stadig til havnen og nærmeste omegn, og her kan man se fuglene i deres flotte sorte, grå og hvide fjerdragt. De gamle fugle er helt hvide med grå vingeoversider og sorte vingespidser.

IMG_5149aI vinterhalvåret trækker Riderne som regel væk, selv om man i milde vintre kan se enkelte. Når de er væk fra ynglepladserne, lever fuglene pelagisk, dvs på det åbne hav. Man mener, at en stor del af de danske Rider overvintrer i de fiskerige farvand mellem Grønland og Canada – i modsætning til de fleste andre trækfugle, der trækker sydpå om vinteren.