Skarverne er klar til ynglesæsonen

På Hirtshals Havn ses året rundt en del skarver. De sidder ofte på molerne og tager derfra ud og fisker i Vesterhavet. Skarverne yngler i kolonier, og i Hjørring  kommune er der kun én koloni, nemlig i en granskov syd for Horne, hvor der yngler omkring 100 par. Se også beskrivelse HER. Når ungerne er kommet ud af æggene, er der en stadig trafik af skarver fra kysten og ind til kolonien. Det er forældrefuglene, der bringer mad til ungerne.