Skarverne er klar til ynglesæsonen

På Hirtshals Havn ses året rundt en del skarver. De sidder ofte på molerne og tager derfra ud og fisker i Vesterhavet. Skarverne yngler i kolonier, og i Hjørring  kommune er der kun én koloni, nemlig i en granskov syd for Horne, hvor der yngler omkring 100 par. Se også beskrivelse HER. Når ungerne er kommet ud af æggene, er der en stadig trafik af skarver fra kysten og ind til kolonien. Det er forældrefuglene, der bringer mad til ungerne.

Nyt ynglested for skarver

Gennem de sidste 20-25 år er der gradvist kommet flere og flere skarver ved Nordvest-Vendsyssels kyster. Skarverne tager på fourageringstogter på havet, primært om dagen, og mellem togterne sidder de ofte på molerne i Hirtshals Havn. Her kan man næsten altid se skarver. I 2012 opdagede fuglekiggere, at fuglene var begyndt at yngle i en lille koloni ved Horne. Studier af luftfotos fra de foregående år har efterfølgende vist, at kolonien sandsynligvis blev grundlagt i 2009. I 2012 var der 34 reder. Det er den eneste koloni i Vendsyssel bortset fra en koloni på Skagen Nordstrand, som blev grundlagt for få år siden.

Skarver1_900

Man ser ofte skarverne flyve fra kysterne på begge sider af Hirtshals og ind over land med kurs mod Horne. Når ungerne er udruget og vil have mad, bliver trafikken endnu mere tydelig.

Skarvkolonien er bygget i en lille granplantage. Skarvernes gødning ødelægger gradvis træerne, og man kan sagtens tænke sig, at hele den lille plantage en dag er gået til. Plantagen ligger på et ret afsides sted uden offentlig adgang.

Skarver2_900

Billederne er taget den 29. maj 2012. Skarverederne er især placeret i venstre side og den side, der vender hen mod fotografen.