Sommergæst fra Indien

Så kom der endelig lidt sommer, og i det gode vejr kunne ses og høre flere karmindompapper ved Strandvejen i Tornby. De kan godt lide de fine krat af hyld, havtorn og andet som ligger langs vejen. Herfra kan man høre hannernes fine, klare sang, der lyder som “Pleased to meet you”. Er man heldig, sidder en rød han med flot karminrød hoved og bryst i toppen af en busk som her. Hunner og unge hanner har ikke den røde farve.

IMG_5985a

Som vi tidligere har nævnt her på hjemmesiden, så er karmindompappen én af de få danske ynglefuglearter, som overvintrer i Asien, nemlig i Pakistan og Indien. Da de kun ses hos os fra sidst i maj til august-september, så er arten faktisk kun sommergæst hos os. Fuglene ses mest i buskbevoksede slugter langs kysten, således ved Tversted, Kjul, Tornby, Nørlev og Lønstrup.

De sidste trækfugle ankommer

I dag til morgen sad denne Karmindompap og sang ved Varbro Å mellem Kærsgård og Kærsgård Møllegård. Samme sted sang en Rørsanger. Ved Kærsgård Strand kunne ses og høres Rødrygget Tornskade og Gulbug, og hen over trak Mursejlere. Disse arter er blandt de sidste, der ankommer fra vinterkvartererne, som for de fleste sene trækfugles vedkommende er Afrika, men som for Karmindompappen er Pakistan og Indien.

Ynglefund af karmindompap

Karmindompap er en forholdsvis sjælden fugl, som kun yngler fåtalligt i Danmark. Imidlertid er den nu konstateret ynglende i Tornby Klitplantage, hvor et par opførte sig meget yngleurolige den 10/7. Foruden dette ynglefund er der kun gjort 2 sikre fund i landet i år indtil nu (ifølge DOF-basen), nemlig ved Blåvandshuk og i Kjul.

Karmindompap han, foto Henrik Pedersen, Hjørring

Foto: Henrik Pedersen

Foto: Henrik Pedersen

Der ses og høres hvert år karmindompapper på Tornby-egnen, som regel en 5-10 stykker. De foretrækker kystnære krat og konstateres oftest ved Kærsgård Strand, i krat og slugter i den vestlige del af Tornby Klitplantage, ved Tornby Strandvej og i sommerhusområderne mellem Tornby og Hirtshals. De ankommer ret sent om foråret, nemlig sidst i maj og først i juni, og i begyndelsen synger hannerne ivrigt deres sang, der er beskrevet som “pleased to MEET you” – på dansk har nogle beskrevet sangen som “vi har fået VIdeo”.

Hunnen er gråbrun, mens hannen har mere eller mindre karminrødt i hovedet og på brystet. De yngre hanner kan somme tider helt mangle rødt, og ligner derved hunnerne. Hannen kan forveksles med han af tornirisk, som er meget almindelig på egnen.

Allerede i august-september trækker fuglene væk igen, og de er specielle blandt danske trækfugle ved at overvintre i Indien og Pakistan, mens de fleste andre langdistance-trækkende landfugle flyver til Afrika.

Ung han karmindompap synger

Foto: Henrik Pedersen