Tranerne venter på foråret

I disse dage kan man være heldig at se Traner flere steder i det nordlige Vendsyssel. Det mest sikre sted er nok den sydvestlige del af den tørlagte Gårdbo Sø. Her kan man fra Gårdbogårdvej og Sørig Engvej se efter Tranerne ude på markerne. For 25 år siden var Tranen en sjælden ynglefugl i Danmark, men siden har bestanden bredt sig, så der nu er mange hundrede par. Alene i det nordlige Vendsyssel er der nok mindst 10 ynglepar.
Tranerne kan finde på at overvintre i milde vintre, men i år sås de første i februar-marts. De går nu og vente på bedre vejr og ynglesæson. Af og til ses der rastende Traner ved Vandplasken ved Kærsgård Strand, men de yngler ikke der.