Tranebesøg på Russerbakkevej

Denne lille flok Traner gæstede i dag en mark ved Tornby Klitplantage ved Russerbakkevej. Tranerne er blevet mere og mere almindelige som ynglefugle i Danmark, og der er ynglepar i den østlige del af Hjørring Kommune. Gennem de senere år ser man også flere og flere strejfende småflokke som nu denne. For få år siden ville det have været et meget usædvanligt syn, og selv om arten er lidt mere almindelig nu om dage, så er det stadig nogle flotte, statelige fugle.

Traner ved Russerbakkevej 7. juni 2017. Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Traner ved Gårdbo Sø

IMG_6658b

50-60 traner holder i denne tid til omkring Gårdbo Sø øst for Tversted. Da jeg kiggede efter flokken i dag, hørte jeg nogle høje skrig, og så kom flokken lige hen over det sted jeg stod. Det er sikkert ynglefugle med unger fra det nordlige Vendsyssel, der samles her inden turen går videre sydpå. Fuglene kan ofte ses på markerne fra landevejen mellem Tversted og Ålbæk, eller fra Gårdbovej eller Sørig Engvej.

IMG_6667c

Tranerne venter på foråret

I disse dage kan man være heldig at se Traner flere steder i det nordlige Vendsyssel. Det mest sikre sted er nok den sydvestlige del af den tørlagte Gårdbo Sø. Her kan man fra Gårdbogårdvej og Sørig Engvej se efter Tranerne ude på markerne. For 25 år siden var Tranen en sjælden ynglefugl i Danmark, men siden har bestanden bredt sig, så der nu er mange hundrede par. Alene i det nordlige Vendsyssel er der nok mindst 10 ynglepar.
Tranerne kan finde på at overvintre i milde vintre, men i år sås de første i februar-marts. De går nu og vente på bedre vejr og ynglesæson. Af og til ses der rastende Traner ved Vandplasken ved Kærsgård Strand, men de yngler ikke der.