Sortstrubet Bynkefugl

Indtil 1990-erne var Sortstrubet Bynkefugl en sjælden gæst i Vendsyssel. Stille og roligt er arten tiltaget i antal og udbredelse, så der i dag formodentlig er 4-5 ynglepar på Tornby-egnen. Fuglene har deres ynglesteder i kratområder i klitterne, og de fortrækker at yngle i nærheden af fugtige områder. Det sikreste sted at se arten er nok ved de sydligste sommerhuse ved Kjærsgaard Strand. Hvis man går ud ad grusvejen, der går mod syd fra p-pladsen, kan man ofte se fuglene sidde i toppen af en busk eller på taget af ét af sommerhusene.

I det øvrige Danmark yngler arten på lignende lokaliteter langs kysten ned gennem Vendsyssel, Thy og videre sydpå. Arten er hovedsagelig trækfugl, men nogle få fugle vælger sommetider at overvintre her i milde vintre.

Hannen er ret let at kende på sit sorte hoved og en lys plet på hver halsside. Hunnen er mere uanselig.

Han og hun af Sortstrubet Bynkefugl i Havtorn. Foto Anders Østerby.