Ynglefund af karmindompap

Karmindompap er en forholdsvis sjælden fugl, som kun yngler fåtalligt i Danmark. Imidlertid er den nu konstateret ynglende i Tornby Klitplantage, hvor et par opførte sig meget yngleurolige den 10/7. Foruden dette ynglefund er der kun gjort 2 sikre fund i landet i år indtil nu (ifølge DOF-basen), nemlig ved Blåvandshuk og i Kjul.

Karmindompap han, foto Henrik Pedersen, Hjørring

Foto: Henrik Pedersen

Foto: Henrik Pedersen

Der ses og høres hvert år karmindompapper på Tornby-egnen, som regel en 5-10 stykker. De foretrækker kystnære krat og konstateres oftest ved Kærsgård Strand, i krat og slugter i den vestlige del af Tornby Klitplantage, ved Tornby Strandvej og i sommerhusområderne mellem Tornby og Hirtshals. De ankommer ret sent om foråret, nemlig sidst i maj og først i juni, og i begyndelsen synger hannerne ivrigt deres sang, der er beskrevet som “pleased to MEET you” – på dansk har nogle beskrevet sangen som “vi har fået VIdeo”.

Hunnen er gråbrun, mens hannen har mere eller mindre karminrødt i hovedet og på brystet. De yngre hanner kan somme tider helt mangle rødt, og ligner derved hunnerne. Hannen kan forveksles med han af tornirisk, som er meget almindelig på egnen.

Allerede i august-september trækker fuglene væk igen, og de er specielle blandt danske trækfugle ved at overvintre i Indien og Pakistan, mens de fleste andre langdistance-trækkende landfugle flyver til Afrika.

Ung han karmindompap synger

Foto: Henrik Pedersen